Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Orbīta
Projekta kopējās izmaksas:
9600.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5600.00 EUR
Līdzfinansējums:
4000.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts "Strenču trajektorija" paredz trīs gadu periodā (2023-2025) īstenot 3 savstarpēji saistītus virzienus un aktivitātes, kuru galvenais mērķis ir iedziļināšanas Strenču un apkārtnes kultūrvēsturiskajā materiālā, vietas radoša pētniecība sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem un profesionāļiem, kā arī jaunu mākslas darbu radīšana un dokumentēšana. Plānotās aktivitātes ietver Strenču vides signālu sonifikācijas stacijas izveidi, kuras ietvaros 2023.gadā plānots radīt vides skaņu albumu ar audiovizuālu materiālu, kura saturu nosaka Gaujas upe pie Strenčiem. Bijušās Strenču Fotodarbnīcas skatloga atjaunošanu un replicēšanu izmērā 1:1, izveidojot minitūru izstādes vietu, kā arī tiks organizēta retro fotodarbnīcu un izstāde. Darbnīca būs atvērta un pieejama visiem interesentiem, kas vēlēsies uztaisīt savu portreta fotogrāfiju stikla plašu tehnikā. Sekojot Spundes un Kraukļa metodēm, jaunatvērtā fotodarbnīca kļūs par vietu, kur tiek radītas gan dekoratīvas un lietišķas fotogrāfijas, gan arī tas vienlaikus ir dokumentēšanas un pētniecības darbs. Fotodarbnīcas noslēgumā ir plānota izstāde ar darbnīca tapušajiem darbiem oriģinālajā Strenču fotodarbnīcas ēkā, Rīgas ielā 17, kura tika celta speciāli darbnīcas vajadzībām un kur līdz pat 1985. g. darbojās darbnīcas dibinātājs Dāvis Spunde un vēlāk viņa radošās darbības turpinātāji – Kraukļu ģimenes pārstāvji. Viens no darbnīcas darbības mērķiem ir arī sadarbībā ar Latvijas Fotogrāfijas muzeju nodrošināt plašāku publisko pieeju Strenču foto darbnīcas arhīvam (1909-1950), lai aizpildītu tukšos plankumus Latvijas fotogrāfijas vēsturē, saglabātu atmiņas par fotogrāfijās attēlotajiem cilvēkiem un notikumiem.

Mērķi

Projekta ilgtermiņa mērķi:

- Nodrošināt laikmetīgas kultūras pieejamību un piedāvājumu Valmieras novadā un Vidzemes reģionā.
- Atbalstīt nacionālas un starptautiskas nozīmes mākslas profesionāļu iesaisti novada kultūras procesos, tā atverot reģiona kultūrtelpu jaunām sadarbībām un nodrošinot zināšanu pārnesi lokālajiem kultūras darbiniekiem.
- Attīstīt plašāku sabiedrības, jo īpaši kopienu un nevalstiskā sektora iesaisti reģiona kultūras procesos.

Īstermiņa mērķi:
- "Strenču trajektorijas" ietvaros organizēt apjomīgu, vietējo sabiedrību iesaistošu saistīto pasākumu programmu dažādām mērķauditorijām, sniedzot iespēju sabiedrībai iepazīties ar Strenču fotodarbnīcas arhīvu un tā mūsdienu interpretācijām, veicinot jaunradi un iesaistot gan vietējo auditoriju, gan cilvēkus un māksliniekus, autorus no Latvijas un ārvalstīm.
- Attīstīt vietējās kopienas interesi, izpratni un piederības izjūtu par Kraukļa/ Spundes fotostudijas stāstu (tā veidošanās, vēsture, mantojums un aktualitāte mūsdienās), veicinot viņu vēlmi aktīvi iesaistīties "Strenču trajektorijas" norišu programmā turpmāk.
 

Projekts "Strenču trajektorija" balstīts jaunrades aspektā, kas sasaucas ar Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programma 2023 prioritātēm. Strādājot ar Kraukļa/Spundes vēsturisko materiālu, piešķirot tam jaunas un laikmetīgas interpretācijas, tiks veikta vēsturiskā materiāla daudzveidības saglabāšana un attīstība, kā arī nodošana nākamajām paaudzēm. Vienlīdz svarīgi, ka kvalitatīvas mākslas publiska pieejamība ir viens no efektīvākajiem veidiem kā sekmēt profesionālu mākslinieku un plašākas sabiedrības savstarpējo dialogu, mainot pieņēmumu par radošā potenciāla trūkumu reģionos. Plašākas sabiedrības tieša un netieša iesaiste un informēšana par projektu, veicinās izpratni un sniegs priekšstatu par būtiskām laikmetīgās mākslas tendencēm, augstvērtīgiem eksperimentiem un to dažādajām izpausmēm Vidzemes reģionā. Atbalsts “Orbītai” māksliniecisko izpausmju realizācijā veicinās radošo industriju starpnozaru sadarbību, vietas sociālo reģenerāciju, kā arī ieņems būtisku lomu sociālo tīklu veidošanas un sadarbības partneru atbalsta nozīmes uzlabošanā.

Uzdevumi

Jūnijs: projekta sagatavošana, Sonifikācijas stacijas izveide, Gaujas datu ievākšana, materiālu un aprīkojuma sagāde, uzstādīšana, radošo plānu precizēšana

Jjūlijs: radošās grupas datu ievākšanā ekspedīcijas-rezidences Strenčos, filmēšana, ieraksti, ievāktā materiāla apstrāde, vitrīnas izgatavošanas un radošās darbnīcas sagatavošanas process, partneru piesaiste, foto arhīva izpēte, saziņa ar vietējiem iedzīvotājiem

Augusts – septembris: radošo darbnīcu norise, Strenču sonifikācijas stacijas darbu prezentācija, fiziskās un virtuālās vitrīnas atklāšana, foto izstādes sagatavošana un norise

Oktobris–decembris: projekta materiālu apkopošana, izvērtēšana, aktivitāšu plānošana 2024.un 2025.gada projekta turpinājumam.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Strenču pilsētas, Valmieras novada un Vidzemes reģiona iedzīvotāji (visas vecuma grupas), nacionāla un starptautiska līmeņa kultūras un radošo industriju pārstāvji.
Latvijas un ārvalstu mediji un sadarbības organizācijas, ar kuru palīdzību plānots veicināt projekta atpazīstamību, kā arī pozicionēt Valmieras novadu, kā nozīmīgu starptautiska līmeņa kultūras norišu vietu.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāti:

-izveidots "Strenču trajektorijas" 1.posms - 3 savstarpēji saistītas norises, kas pēta, veido un attīsta laikmetīgās mākslas procesus Strenču pilsētā (Strenču sonifikācijas stacija, Strenču Fotodarbnīcas vitrīna un Strenču fotodarbnīca)
- ar mākslas, fotogrāfijas un literatūras nozares profesionāļu veidotas norišu programmas starpniecību, veicināta plaša interese un diskusijas par laikmetīgās mākslas procesiem, to nozīmi, reģionos.
- plaši iesaistīta vietējā sabiedrība (gan kā brīvprātīgie, gan norišu dalībnieki, gan līdzdarbojoties pie Strenču foto arhīva informācijas papildināšanas un aprakstu veidošanas)
- raisīta rezonanse sabiedriskajā telpā par Kraukļa un Spundes fotodarbnīcas mantojumu, tā aktualitāti mūsdienās
- nodrošināta "Dinamiskās pilsētas" koncepta attīstība un ilgtspēja, rezonanse publiskajā telpā, tādējādi nodrošinot plašākas ārējā finansējuma piesaistes iespējas programmai turpmākajos gados.
- pieaugusi lokālās un plašākas sabiedrības interese par "Dinamiskās pilsētas" konceptu, tai skaitā rezonanse mediju telpā, uz ko norāda publicitātes apjoms, preses atsauksmju un diskusiju skaits;
- sasniegti projektā sākotnēji izvirzītie mērķi;
- veidotas un uzturētas ilgtspējīgas attiecības ar projektā iegūto partneru tīklu, veicināta sabiedrības interese par Valmieras pilsētu kā potenciālu kultūrpunktu/vietu dažāda mēroga laikmetīgās mākslas sadarbībām.

Projekta īstenošanas ietvaros plānojam sasniegt tiešo mērķauditoriju 200-500 cilvēku ietvaros.