Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Ērmaņu muiža"
Projekta kopējās izmaksas:
1356.64 EUR
Finansējums no VKKF:
1110.00 EUR
Līdzfinansējums:
246.64 EUR

Kopsavilkums

2023. gada 22. jūlijā biedrība “Ērmaņu muiža” sadarbībā ar folkloras kopu ABRA rīko pasākumu Danču Etnonakts 2023. Šogad (atšķirībā no iepriekšējiem gadiem) plānotas četras dažādas aktivitātes: seminārs par latviešu tautas mūzikas instrumentiem (vada tautas mūzikas instrumentu būves meistars Eduards Klints), niedru stabuļu meistardarbnīca (vada E. Klints), etno danču vakars (vada folkloras kopa ABRA, vadītājs E. Klints) un tradicionālā “Brīvā skatuve”, dodot iespēju katram interesentam uzstāties ar savu folkloras repertuāru.

Seminārā tautas mūzikas instrumentu būves meistars Eduards Klints stāstīs par dažādiem latviešu tautas  mūzikas instrumentiem, to izgatavošanas noslēpumiem, demonstrēs to skanējumu. Tās būs dūdas, ģīga, pūšļa vijole, dažādas stabules un taures, āža rags, celma bungas u.c.. Niedru stabuļu meistardarbnīcā meistara E. Klinta vadībā ikviens interesents varēs mācīties izgatavot niedru stabuli.

 

Mērķi

Danču Etnonakts 2023 būs devītais Etnonakts pasākums Ērmaņu muižā. Ikgadējais Etnonakts pasākums ir nozīmīga dzīves kvalitātes gadazīme novadā. Daudzi pasākuma apmeklētāji atzinuši, ka Etnonakts Ērmaņu muižā ir viņu galvenais kultūras ikgadējais notikums, kuru gaida un kuram gatavojas (gatavo programmu "Brīvajai skatuvei", sagatavo tautas tērpu, izgatavo jaunas svētku rotas, u.c.). Mūsu mērķis ilgtermiņā - uzturēt dzīvas tautas melodiju un danču soļu tradīcijas, nodrošinot folkloras kustību novadā, dodot iespēju ikvienam aktīvi līdzdarboties (dejot, dziedāt, muzicēt, iet rotaļās) bez vecuma ierobežojumiem. Līgatnē dzīvojošais tautas mūzikas instrumentu būves meistars E. Klints dalīsies ar savām zināšanām par tradicionālo mūzikas instrumentu dažādību, izmantojamo materiālu klāstu un spēles paņēmieniem, praktiski demonstrējot dažādus mūzikas instrumentus. Meistardarbnīcas ietvaros interesentiem būs iespēja pārņemt praktiskas zināšanas ganu stabules pagatavošanā no niedres. 

Uzdevumi

*Meistardarbnīcas sagatavošana. Niedru stabuļu meistardarbnīcas materiāla (niedru) sagatavošana: ievākšana, sagarināšana, kaltēšana; 

*Pasākuma publiskošana. Interviju organizēšana ar tautas mūzikas instrumentu būves meistaru Eduardu Klintu, informācijas izziņošana valsts un vietējos medijos, biedrības portālos;

*Semināra sagatavošana. Lekcijas (viena stunda) sagatavošana, instrumentu izvēle lekcijai, instrumentu transportēšana uz Ērmaņu muižu

*Pasākums. 2023. gada 22. jūlijā Danču Etnonakts 2023 (seminārs, meistardarbnīca, etno danču vakars, "Brīvā skatuve");

*Maksājumi un atskaite.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija - novada un apkārtējo novadu etnomūzikas un tautas danču interesenti un entuziasti (bez vecuma un etnosu ierobežojumiem). Ieguvēji - novads un reģions, jo tiek uzturētas dzīvās folkloras muzicēšanas, deju un rotaļu tradīcijas, tautas mūzikas instrumentu izgatavošanas prasmes; pagasts, jo tā sabiedriskā dzīve kuplinās ar īpašiem gadskārtējiem kultūras notikumiem; biedrība Ērmaņu muiža, jo tiek atbalstīta biedrības kapacitāte un ilgtspēja organizēt kultūras pasākumus.

Paredzamie projekta rezultāti

Realizējot projektu, tiks noorganizēts viens etnomūzikas pasākums - Danču Etnonakts: viens seminārs par latviešu tautas mūzikas instrumentu dažādību un to izgatavošanu, viena niedru stabuļu meistardarbnīca, kurā ikviens interesents varēs iemācīties pagatavot ganu niedru stabuli, viens etno danču vakars, kuru vadīs folkloras kopa ABRA. Ikviens apmeklētājs tiks aicināts izkustēties, atceroties un mācoties senākos tautas danču soļus, izdziedāties, pievienojoties pazīstamām dziesmām, sajust visiem kopību un piederību novadam, reģionam un tautai. Semināra lektors un niedru stabuļu meistardarbnīcas meistars būs viens no mūsdienu Latvijas redzamākajiem un produktīvākajiem tautas mūzikas instrumentu būves meistariem Eduards Klints.

Gadskārtējais folkloras pasākums Ērmaņu muižā ir viens no pastāvīgajiem dzīvās tautas mūzikas notikumiem Vidzemē, uz kuru ierodas entuziasti no visdažādākajiem Latvijas (un ne tikai) novadiem. Īpaši aktīvi to gaida  Alūksnes novadnieki, lai uzstātos danču atpūtas starplaikos (Brīvā skatuve). Danču Etnonakts ir viens no Latvijas etnomūziķu un to kopu attīstības un ilgtspējas uzturēšanas notikumiem Vidzemes reģionā.

Plānotais apmeklētāju skaits 100 -150 cilvēki (bez vecuma ierobežojumiem). Pasākums ir īpaši populārs jauniešiem un jaunajām ģimenēm ar pirmskolas vecuma bērniem. Danču Etnonakts vakarā uzskatāmi redzama tradīciju pārmantojamība no paaudzes uz paaudzi patiesā un dzīvā veidā. Ieeja pasākumā bez maksas.