Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
sia Lampu dizaina darbnīca
Projekta kopējās izmaksas:
8900.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6200.00 EUR
Līdzfinansējums:
2700.00 EUR

Kopsavilkums

Ikgadējais Cēsu novada Dzērbenes Radošās mājas MEMBERI projekts ir savstarpēji saistītu mākslas seminārdarbnīcu cikls ar kultūrvēsturiskas nozīmes izglītojoša satura aktivitātēm, ar praktisku darbošanos dabā un jaunu prasmju apgūšanu.

Šā gada novitātes - Dzērbenē dzimušā baltvācu mākslinieka/rakstnieka K.G.Grasa (1767–1814) vietas dokumentēšanas Eiropas skolas-stila izpēte un pielietošana, kā arī apvāršņa loka paplašināšanai- turku miniatūrglezniecības senās tradīcijas un mūsdienu dizains- oriģinālgrāmatu skulptūru veidošana.

Paredzētās mākslas aktivitātes ir balstītas Piebalgas kultūrvēsturiskās zemes daudzveidības izpētē un saglabāšanā, vērš uzmanību uz izmaiņām pakļauto lauku ainavu, izzūdošo tradicionālo arhitektūru ainavā, veicina dabas vērojumos un mākslinieku saskarsmē balstītu jaunrades attīstību, rada cilvēku emocionālo labbūtību, vieno reģionālo laikmetīgo mākslu un amatniecību.

Radītās skices, studijas, gleznas-ainavas, cilvēku portreti, kā arī dabas un otrreizējās pārstrādes materiālu papīrmākslas darbi – laiku dokumentējošas sajūtu oriģinālgrāmatas, skulptūras un mākslas lampas tiks eksponētas noslēguma izstādēs.

Pasākums piemērots gan jauniešiem, iesācējiem, vietējiem iedzīvotājiem, gan pieredzējušiem, profesionāliem māksliniekiem un amatniekiem. Projektu realizē Starptautiskās papīrmākslinieku asociācijas IAPMA biedres, grafiķe Ērika Māldere un tekstilmāksliniece Ērika Zutere, piedalās dizainers Aigars Lenkevičs, multimāksliniece Emīlija Lenkeviča, grāmatu un ādas plastikas māksliniece Ilizane Grīnberga un māksliniece/rakstniece Laima Kota.

Mērķi

Dzērbene-Piebalgas vārti, ar savu ainavisko krāšņumu un debesu atspīdumu 32 ezeros jau izsenis ir pulcējusi māksliniekus, (piem., pie Juvera pulcējās VEF studijas mākslinieki, lauku mājās pie personībām M. Tenisona un M.Ķimeles.)

2017.g. Dzērbenē tika izveidota Radošā māja MEMBERI, kas turpina tradīciju ap sevi pulcēt radošus cilvēkus. Mākslas valodai piemīt spēks, tā vieno, ar to var uzrunāt, iespaidot, noskaņot, pievērst uzmanību vietai, saglabāt, radīt cerības un jaunas iespējas sakārtot sevi un vidi ap sevi. Šogad tiks dokumentētas ainavas izmaiņas un zūdošā Piebalgas athitektūra dabā, portretos studētas cilvēku emocijas, dzīvesstāsti, analizēts Piebalgas kods.

Mērķis: Ar savu radošo darbību iekļauties Vēsturisko zemju kultūras attīstības stratēģijas plānā, sniegt ieguldījumu Valsts kultūrpolitikas īstenošanā, radošo industriju attīstībā, veicināt jaunradi stājmākslas, dizaina un papīrmākslas jomā.

Projekts pilda tilta funkciju, kas uz darboties gribošu profesionālu mākslinieku bāzes ar mākslas valodu vēlas:

1) izteikties, iesaistīt un piesaistīt dažāda vecuma un interešu sabiedrības daļas, (studējošo jaunatni, vasarnieku inteliģenci, kas meklē iesaistošas, laikmetīgas aktivitāšu formas un no ārzemēm atbraukušos vietējo cilvēku radiniekus, kam šādas aktivitātes ar komunikāciju ir nepieciešamas latviešu valodas nostiprināšanai); 2) veicināt mākslas novērtētāju, atbalstītāju auditorijas paplašināšanos. 

Plānotā projekta gala izstāde LU Botāniskajā dārzā izskanēs ar Piebalgas zemes vārdu un savāktie materiāli un radītie jaunrades darbi atspoguļos reģionā atrasto, sajusto, redzēto un sadzirdēto. Izstādi plānots veidot arī Vecpiebalgā un Jaunpiebalgā.

Uzdevumi

1) izziņot dalībnieku reģistrāciju un sakomplektēt grupas (10-14pers.)

2) sagatavot vidi projekta realizācijai, (noīrēt aprīkojumu, telpas, sakārtot darbavietas, nodrošināt ar ēdināšanu, rezervēt nakšņošanas vietas tuvējās viesu mājās);

3) sagatavot atbilstošus materiālus veiksmīgai seminārdarbnīcu norisei un tās vadīt:

1.Botāniskā glezniecība - pētīt augus un tos izmantot citās nodarbībās  (akvareļkrāsas, papīrs, otas)

2.Cilvēki portretos - aicināt  vietējos iedzīvotājus uz sarunu, zīmēt, gleznot un skicēt viņus, (papīrs, zīmuļi, pildspalvas);

3.Pasaule skicē - iepazīties ar Urban Skeching kustību un darīt to laukos (papīrs, zīmuļi, pildspalvas, akvarelis);

4.Roksmēluma papīrliešana - liet papīru un izmantot tālākās nodarbībās, (iepirkt papīra masas);

5.Daba krāso - krāsot šķiedras un papīru ar augiem, (iepirkt krāsvielas, papīru ekoprint, indigo tehnikai);

6. Miniatūrglezniecības pamati - iepazīties ar Turcijas pieredzi un izmēģināt radīt savu miniatūru, (nopirkt akrila krāsas, otas Nr.0);

7.Grāmatu skulptūras - apgūt bezlīmes grāmatsējumu veidus un locīto papīra skulptūru veidošanu (iegādāties ādas, papīru, diegus, auklas) ;

8. Lampu izgatavošana - iepazīties ar iespējām un izgatavot savu gaismekli, (iegādāties vadus, spuldžu ietvarus, kontaktus, līstes, stieņus un izgatavot lampu sagataves),

9.Vaska batika - gūt ieskatu senā tehnikā, to izmantot jaunrades darbos;

10. Ainavu glezniecība - gleznot dabā, vērot ainavu dažādos diennakts laikos, fiksēt izmaiņas (īrēt molbertus, nopirkt papīru, krāsas, otas);

4) K.G.Grasa glezniecība - sagatavot lekciju par 18.gs baltvācu personību un klātesošos iepazīstināt ar vienotiem Eiropas vietu dokumentēšanas/fiksēšanas principiem un stilu, (ko izmanto arī J.K.Broce) un to pielietojot radīt savus darbus.

5) darbnīcās radīt materiālus individuāliem jaunrades darbiem, meklēt senās Piebalgas arhitektūras pēdas, studēt apkārtnes vietu senās fotogrāfijas;

6) radīt jaunrades mākslas darbus izstādēm;

7) veidot uz vietas seminārdarbnīcu noslēguma mirkļizstādes, atlasīt labākos darbus galaizstādēm un saņemt atgriezenisko saiti;

8) veidot gala izstāžu iekārtojuma dizainu Vecpiebalgā/Jaunpiebalgā/Rīgā un transportēt darbus;

9) iekārtot gala izstādes un tās svinīgi atklāt;

10) rakstīt projekta atskaiti.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

1) projekta dalībnieki un organizatori-gūs gandarījumu, jaunas ierosmes, prasmes, dizainus;
2) Vidzemes vēsturiskā zeme-Cēsu novads- Kultūras pārvalde-gūs jaunu kultūrnorišu pienesumu reģionā; vietas izpēte, Radošā māja veicinās kultūrtūrisma attīstību;
3) sekotāji uz vietas, izstādēs un interneta vidē - gūs iepriecinājumu, iedvesmu aktīvi līdzdarboties, sapratīs roku darba prioritātes, radošo domāšanu;
4) vietējā kopiena - dokumentētu apkārtējo vidi, dzīvesveida ilustrācijas.

Paredzamie projekta rezultāti

 • Tiks realizētas 9 seminārdarbnīcas, 2 meistarklases un 1lekcija, kopumā plānoti 11aktivitātesx10pers.=110 dalībnieki, starp tiem daži apmeklēs vairākas aktivitātes.
 • tiks dokumentēts laiks, tagadne, vieta, izzūdošā, mainīgā Piebalgas ainava, Vidzemes vēsturiskā zeme, viļņotās augstienes ainava, izcirstie meži, krūmaudžu pārpilnība, fiksēts senās Piebalgas arhitektūras stāvoklis, pētīta ūdens virsma, mākoņu glezniecības principi;
 • Tiks apgūtas prasmes: ainavas glezniecība, perspektīves un telpas dziļuma attēlošana, portreta zīmēšana/gleznošana; krāsu mācības pamati, krāsu jaukšanas principi, akrila, akvareļa un zīmuļa tehnikas, laikmetu manieres, ieskats reālismā, 18.gs.vienotie vietas/vides/ainavas/arhitektūras dokumentēšanas principi Eiropā, miniatūrglezniecības pamati, trennēta skicēšanas māksla ar otu, spalvu, un radīti mākslas darbi-ainavas (15), skices (50), portreti (30); 
 • apgūta krāsošana ar augiem, ekoprint, indigo, un radīti materiāli jaunrades darbiem;
 • apgūti bezlīmes grāmatsējumu veidi, radītas sajūtu oriģinālgrāmatas, grāmatu skulptūras-izstāžu darbi (15);
 • apgūta karstā vaska batika (katram 6 paraugi), kas tālāk tiks izmantoti gaismekļos (5 gab);
 • apgūta papīrliešana un izgatavoti papīri un no tiem izgatavots gaismas ķermeņu abažūrmateriāls, mākslas lampas izmantojot otrreizējās pārstrādes celulozi un dabas materiālus, šķiedras, augus; (16gab.)
 • radīta mākslas valoda sabiedrības uzrunāšanai, aktualitāšu risināšanai;
 • Tiks izglītota sabiedrība, veicināta mākslas novērtētājpublikas veidošanās, projekts noslēgsies ar izstādēm, kuras apmeklēs dalībnieku draugi, radi, paziņas; 
 • varēs gūt labsajūtu, iepriecinājumu par satikšanos un kopīgo darbošanos, savstarpējo bagātināšanos, to, ka tas tā ir, pierāda iepriekšējo gadu darbība un sabiedrības pieaugošā interese par šo projektu;
 • Vidzemes reģions-Cēsu novads-Kultūras pārvalde gūs papildinājumu- sabiedrību izglītojošu, kultūrvidi bagātinošu pasākumu reģionā;
 • Vietējā kopiena gūs savstarpējo paaudžu saskarsmi, vietas vērtības apstiprinājumus, kas veicinās kultūrtūrisma un dzīvesveida tūrisma attīstību, piesaistīs tūrisma firmas;
 • veicinās vēlmi dzīvot savā zemē, neaizbraukt, veicinās nākotnes perspektīvu iespēju saskatīšanu.