Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
BIEDRĪBA "ATTĪSTĪBAS UN INOVĀCIJU MĀCĪBU CENTRS"
Projekta kopējās izmaksas:
10030.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8530.00 EUR
Līdzfinansējums:
1500.00 EUR

Kopsavilkums

“SAtika – PAtika – BAtika” – satikšanās, radošs prieks, koprade, ievibrēšana ritmā – tā īsumā varētu teikt par auduma batikošanas, pleķošanas, apzīmēšanas, sietspiedes un mūzikas radošajām darbnīcām, kas darbotos sinerģijā ritms-mūzika-krāsa... mākslinieks-radošums-dalībnieks... Ceram, ka dalībniekiem (pieaugušajiem, jauniešiem un ģimenēm ar bērniem) izdosies, iedvesmojoties no māksliniekiem, atrast jaunu vaļasprieku, kas veicinātu radošumu. Šajā brīnumainājā procesā izveidot – savu tekstildarbu, kuru varēs izmantot apģērbam, mājokļa dekoram vai unikālai dāvanai draugiem. Uzzināt  par batikas aizsākumiem un tehnikām, kas meklējamas jau Javā ap 13. gs.. Vārds “batika” ir atvasināts no tradicionālās javiešu valodas vārdiem “amba”, kas nozīmē “liels” un “tik” vai “titik”, kas ir “punkts”. 

Darbošanās mūsu darbnīcās dotu tik daudz dažādus satikšanās punktus :)

 1. Igaunijas pierobežas iedzīvotāju un viņu viesu kopābūšanai, jaunu draudzību veicināšanai;
 2. radošajās darbnīcās mākslinieciskā sadarbībā mākslinieks - dalībnieks atrast veidu, kā attēlot savas idejas tekstila materiālā, apgūt batikošanas pamatus;
 3. veicinātu "zaļo domāšanu", dot 2. dzīvi apģērbam, gultasveļai, galdautiem, kam gadījies nosmērēties, kļūt it kā nelietojamiem, bet ar apgleznošanu, māksliniecisko pleķošanu vai batiku tos iespējams turpināt lietot nu jau kā unikālu priekšmetu. “Zaļā domāšana" arvien spēcīgāk ietekmē Latvijas iedzīvotāju ikdienas paradumus. 
 4. meistarklasē iepazīties ar mūzikas instrumentiem, vibrāciju, skaņas / mūzikas radīšanu;
 5. satikties izstādē ar dalībnieku darbiem;
 6. izbaudīt koncertapvienības "Sinerģija" koncertu, radīt svētku sajūtu gan sev, gan apkārtējiem.

 

Mērķi

Šūpojies saulītē, debesu jumā,

Lai rodas spēks un svētība rotā

Šūpojies saulītē, debesu jumā

No zemes atraujies, brīvā lidojumā

                           Teksta un mūzikas autors: Madara Fogelmane

Ilgtermiņa mērķis:

Veicināt jaunradi un izziņas prasmes, nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras un mākslas procesus un to pieejamību Igaunijas pierobežas kopienās, saglabājot un  attīstot Vidzemes reģionam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. Ceram, ka tiks iedvesmoti ilgtspējīgi radoši un izglītojoši kultūras procesi, kas  iedzīvotājiem veicinās interesi piedalīties jaunradē, Vidzemes dabas un kultūrvēstures vērtību apzināšanā un saglabāšanā un arī atstās nozīmīgu ietekmi uz jauniešu personības attīstību, kas ilgtermiņā veidos emocionāli un intelektuāli vērtīgāku sabiedrību.

Mērķi:

 1. attīstīt jaunu kultūrtelpu Igaunijas pierobežā - radošo namu "Vērši", kur pasākumi ir kļuvuši par regulāru vasaras dzīves notikumu, kopā pulcējot  dažādu jomu māksliniekus, mūziķus un apkaimes ieinteresētos iedzīvotājus;
 2. aktivizēt Rūjienas un Mazsalacas iedzīvotāju radošumu un veicinātu jaunu māksliniecisku prasmju apguvi;
 3. popularizēt batikas tehnikas un parādīt šo tehniku izmantošanas iespējas, radot laikmetīgus tekstilmākslas darbus;
 4. parādīt meditatīvas mūzikas iespaidu uz klausītāju;
 5. iedrošināt apgūt kāda mūzikas instrumenta spēli, piemēram, kokli. Meistarklasē aicināsim mūziķus mijiedarboties gan savā starpā, gan arī ar skatītājiem.
 6. koncertā iedzīvotājiem  un  viesiem baudīt profesionāli izpildītu mūziku, veltīt uzmanību dažādiem mūzikas instrumentiem.

Mērķauditorija visi interesenti, īpaši jaunieši un ģimenes ar bērniem. Meistarnīcas būs piemērotas ģimenēm, jo zinoši un tradīcijās izglītoti vecāki var to kvalitatīvi nodot tālāk bērniem.

Mūsu biedrības "AIMC" sadarbības projektu ar radošo namu "Vērši", Rūjienas jauniešu centru un Mazsalacas bibliotēku pagājušo gadu un 2023.gada sākuma pieredze un atsauksmes ļauj mums apgalvot, ka Vidzemes auditorija mūsu organizētos pasākumos arvien paplašinās, pasākumi ir apmeklēti un vajadzīgi.

Uzdevumi

Lokācija: Ramatas pagasts - Vērsis, Mazsalacas pilsēta, Rūjienas pilsēta. Projekts īstenotāji ir jau sevi veiksmīgi  apliecinājuši kā kvalitatīvu interešu izglītības programu veidotāji un šo projekta piedāvājumu bagātinās kultūras/mākslas pieredzes iespējas un  pieejamību Igaunijas pierobežā.

Uzdevumi:

 • darbs ar projekta komandu, sadarbības līgumu slēgšana, pasākumu tehniskos jautājumu risināšana, kas saistīti ar transportu, izmitināšanu, skatuves tehniku, dalībnieku uzņemšanu, dalībnieku reģistrāciju, pasākuma plāna izstrādi un īstenošanu;
 • apzināt un uzrunāt pasākuma mērķauditoriju - īpaši iesaistīt Vērša, Rūjienas un Mazsalacas apkaimes iedzīvotājus radošajās darbnīcās. Latvijas reģionos ir vērojams kvalitatīvu kultūras pasākumu trūkums jauniem cilvēkiem, tāpēc būtiski veidot profesionālu kultūras/izglītojošu piedāvājumu arī jauniešiem;
 • popularizēt radošo namu "Vērši";
 • veicinot jaunu zināšanu un amatu prasmju apguvi, tālāknodošanu un pieredzes apmaiņu, īstenot 10 dienu meistardarbnīcas ar 9 vadītājiem: T-kreklu apzīmēšana, sietspiede, bioapdruka jeb ekoprintatehnika, batikošana, vaska batika, brīvās tehnikas-pleķošanas un mūzikas meistarklasi;
 • iegūt vai atsvaidzināt pamatzināšanas un prasmes krāsu mācībā, batikas tehnikās;
 • izstrādāt praktiskus paraugus, izmēģinot batikas tehnikas iespējas un izprotot tās variācijas, ritmu un plūdumu;
 • pielietojot iegūtās atziņas un prasmes, kā arī individuālās iespējas, ļauties batikas tehnikas radošai interpretācijai;
 • iegūt vai atsvaidzināt pamatzināšanas mūzikā, iedrošināt kolektīvai muzicēšanai;
 • veikt visus noslēguma koncerta un izstādes sagatavošanas darbus - sagatavot koncerta afišas, tās izvietot, reklamēt sociālajos mēdijos un presē.
 • koncerta ietvaros iepazīstināt klausītājus ar konceptuāli pārdomātu, mākslinieciski augstvērtīgu, profesionāli izpildītu mūzikas programmu. Par izpildītājiem un mūziku sniegt informāciju koncerta programmā.
 • sadarboties ar nozares profesionāļiem, organizācijām, izglītības iestādēm, pašvaldību.
 • pasākumu / meistardarbnīcu publicitātes veidošana;
 • brīvprātīgo piesaiste pasākuma norises nodrošināšanā;
 • finansējuma piesaiste.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Igaunijas pierobežas iedzīvotāji un viesi - radošo meistardarbnīcu dalībnieki, mūzikas un skaņas meistarklases dalībnieki, koncerta klausītāji un izstādes skatītāji - pieaugušie, jaunieši, ģimenes ar bērniem.
Koncerta brīvdabas video ieraksts un izstādes video ieraksts - jebkurš interesents https://youtube.com/

Paredzamie projekta rezultāti

Radošajās darbnīcās "SAtika-PAtika-BAtika" dalībnieki varēs radoši izpausties, atraisīties un iemācīties sietspiedes tehniku, apgleznošanu, batikošanu - radīt tekstilmākslu gan kā mākslas darbu, gan kā sadzīvē prakstiski lietojamu auduma priekšmetu, apģērbu. Dalībniekiem būs  bijusi iespēja pieredzēt kultūras/mākslas procesu veidošanas pamatus. Kvalitatīvi un jēgpilni pavadīts laiks. Tiek veicināta starppaaudžu saiknes stiprināšana. 

Koncertapvienība "Sinerģija" meistarklasē kopā ar Madaru Fogelmani (čelliste, dziedātāja, komponiste) un Marte Līce (koklētāja, mūzikas terapeite) dalībnieki varēs darboties ar mūzikas instrumentiem apgūstot ne tikai ritma un mūzikas radīšanas brīnumu, bet arī meditācijas, elpošanas, stresa pārvarēšanas prakses. Skaņas. Miers. Radošums. Kopība un savstarpējs atbalsts. Caur skaņām, caur pieņemšanu ar mīlestību pret pasauli un sevi.

Radošo darbnīcu iespējamais dalībnieku skaits:

Mazsalacā - 1 diena

* 2 mākslas darbnīcas: T-kreklu apzīmēšana, apgleznošana un sietspiede - līdz 20 dalībnieki vienā praktiskajā darbnīcā

Rūjienā - 2 dienas

* 2 mākslas darbnīcas: pleķošana/aukstā batikošana un sietspiede -  līdz 20 dalībnieki vienā praktiskajā darbnīcā

Vērsī - 6 dienas

* 3 radošās praktiskās darbnīcas: vaska batika, bioapdrukas jeb ekoprinta tehnikas, batikošana ar nosiešanas metodi līdz 20 dalībniekiem vienā praktiskajā darbnīcā

* 1 mūzikas darbnīca līdz 50 dalībnieki

Koncertā un izstādē: 50-100 klausītāji Piemēram, 2021.g. covid laikā bija 50 klausītāji, aptaujā pēc koncerta noskaidrojām, ka visi interesenti ierobežojumu dēļ netika. 2022.gadā bija 80 klausītāji, tāpēc domājam, ka 2023.gadā varētu būt brīvdabas koncertā pie radošā nama "Vērši" vismaz 100 klausītāji.

Ilgtspējību nodrošinātu projekta "SAtika-PAtika-BAtika" mājas lapa. Tajā arī pēc aktivitāšu beigām, varēs atrast info par batikošanas tehnikām, auduma apgleznošanu un virtuālo batikas, apdrukas darbu izstādi, kā arī koncertieraksta ievietošana https://youtube.com/ nodrošina neierobežots skaitu klausītāju.

Pēc statistikas "Sinerģijas" sekotāji un klausītāji https://www.youtube.com/channel/UC4tSbdnkuNvbaF-gch7BOgA un FB dati uz 20.04.2023. skatījumi ir 1) Koncertmeditācija pavasara noskaņās 75 +, 2) koncertam "Pavasara dziesma" - 259, 3) SINERGIA Nr.4 - 201