Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valkas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
11634.00 EUR
Finansējums no VKKF:
6044.00 EUR
Līdzfinansējums:
5590.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta  “Ērģemes pils 700 gadu senatnes spogulis” mērķis ir bagātināt izpratni par Ērģemes pilsdrupām, kas celtas 14.-16.gs. kā Livonijas Ordeņa pils, kas šogad svin 700 gadus, kā nozīmīgu Vidzemes kultūrvēsturisku mantojumu, iepazīstinot plašu sabiedrību  un vietējo kopienu ar viduslaiku garu, paražām un amatu meistariem, radot tradicionālu kultūrvēsturisku retrospektīvu notikumu.

Projekts plānots kā tradicionāls turpinājums 2022.gadā notikušajam un VKKF atbalstītajam projektam "Viduslaiku elpa Ērģemes pilsdrupās"

Programmas izveidotāja Uģa Urtāna vadībā izcelsim pilsdrupu vēstures un tā laika unikalitāti, ko prezentēs Vēstures izpētes un rekonstrukciju klubs “Rodenpoys”, arheoloģe Ilze Mālkalniete,  etno mūzikas grupa “Dzilnas”, literāte Zane Brūvere- Kvēpa un videomākslinieks Artūrs Kvēps, piesaistot dažādus viduslaiku amata meistarus un vietējās kopienas amata meistarus.

Pasākumā plānoti dažādi viduslaiku dzīves paraugdemonstrējumi, sacensības  “Ērģemes šķēps” un “Ērģemes bulta”, viduslaiku pavārmākslas paraugdemonstrējumi un degustācija, dažādas  radošās darbnīcas.

Tiks iesaistīti Valkas novada pašvaldības iestādes un  sadarbības partneri radošo darbnīcu, aktivitāšu radīšanai jaunākās paaudzes ieinteresēšanai.

Projekta budžets ir 11 634  EUR, no VKP prasītais - 6044,00 EUR (51,9%) no visām izmaksām.

 

 

 

 

Mērķi

Iesniegtā projekta “Ērģemes pils 700 gadu senatnes spogulis” mērķis ir bagātināt izpratni par Ērģemes pilsdrupām, kas celtas 14.-16.gs. kā Livonijas Ordeņa pils, kā nozīmīgu Vidzemes kultūrvēsturisku mantojumu, kas glabā nozīmīgas vēstures liecības un atradumus, iepazīstinot plašu sabiedrību  un vietējo kopienu ar viduslaiku garu, paražām, amatu meistariem, stāstiem par pils vēsturi, radot tradicionālu, unikālu kultūrvēsturisku retrospektīvu notikumu, veicinot vēsturisko vērtību pārmantojamību un vēsturiskā objekta publicitāti un saglabāšanu.

Uzdevumi

1.Projekta organizatoriskā procesa nodrošināšana

2.Līgumu slēgšana ar māksliniekiem

3.Notikuma publicitātes, reklāmas un sociālo tīklu komunikācijas plāna izstrādāšana un īstenošana

4.Pilsdrupu iekšpagalma un apkārtnes labiekārtošana un iekārtošana pasākumam

5.Brīvprātīgo iesaistīšana

6.Pasākuma sagatavošana, norise

7.Pasākuma izvērtējums, atskaišu sagatavošana, iesniegšana

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Vietējā kopiena, Latvijas un Dienvidigaunijas iedzīvotāji, bērni un jaunieši, vēstures interesenti, projekta komanda un projektā iesaistītie satura realizētāji, izziņas tūrisma interesenti.

Paredzamie projekta rezultāti

Skaitliskie rādītāji: 

Projektā būs iesaistījušies ap 800 dažādu paaudžu apmeklētāji no vietējās kopienas, Latvijas pilsētām un Dienvidigaunijas, kā arī ap 40 projekta mākslinieeciskie, tehniskie dalībnieki, ap 30 novada brīvprātīgie jaunieši.

4 amatnieku darbnīcas - kalēja, podniecības, kokamatnieka, kaula un raga apstrādes darbnīca

4 radošās darbnīcas - viduslaiku mākslas, māla, vēstures un literārā darbnīca.

2 dažādu cīņu paraugdemonstrējumi

1 viduslaiku pavārmākslas studija, degustācija.

1 bruņu un ieroču stends

2 viduslaiku spēles

zirgu izjādes

1 mākslas ekspozīcija

1 video prezentācija par pils vēsturi

1 izglītojoša lekcija par arheoloģiskajiem atradumiem Ērģemes pilsdrupās

1 kaujas skrējiens ar apmeklētāju iesaisti

1 lokšaušanas paraugdemonstrējumi

1 lokšaušanas sacensības disciplīnās

1 šķēpmešanas paraugdemonstrējumi

1 šķēpmešanas sacensības disciplīnās

1 karavīru telts ar inventāru 

1 viduslaiku goda sardze apmeklētāju sagaidīšanai

1 etno mūzikas priekšnesums

Kvalitatīvie rādītāji: 

Radīta Ērģemes pilsdrupu atpazīstamība, kā par nozīmīgu kultūrvēsturisku objektu Vidzemē.

Saglabāta Vidzemes kultūrvēsturiskā vieta, tās izmantošanas iespējas kultūras un vēstures izziņā.

Veicināta sabiedrības izglītošana par viduslaikiem, tā laika kaujas un amatu prasmēm.