Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA, nodibinājums
Projekta kopējās izmaksas:
8500.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8500.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Broņislava Martuževa (1924 – 2012) ir Latvijas nacionālais tīrradnis, Pretošanās kustības dalībniece, represēta, izsūtīta uz Sibīriju, apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni. Izdoti 15 dzejoļu krājumi. Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA īstenotie projekti ir mērķtiecīga gatavošanās dzejnieces simtgadei.

Madonas novada Indrānu pagasta "Dārziņos", dzejnieces mājvietas teritorijā tiek veidots BROŅISLAVAS DZEJAS DĀRZS - vienīgā piemiņas vieta dzejniecei: ir atklāta Dzejas klēts, 2 Dzejas stropi un Spoguļvisrsmas slēptuve.

 Ar VKP 2021 atbalstu  īstenots mākslas un vides objekta  “Broņislavas Martuževas rakstu akmeņi” 1.posms – tēlnieka Ģirta Burvja 3 laukakmeņu kompozīcija: Loga / krusta akmens (iedvesmojoties no dzejnieces iztēles par to, kāds varētu būt piemineklis Martuževu dzimtai), Rakstu rakstu akmens (veltījums brālim un līgavainim, kuri nepārnāca no kara) un Liepas akmens (veltījums zibens skartajai dižliepai un dzejai).

2023. gadā vēlamies īstenot Rakstu akmeņu noslēguma posmu – papildināt ar tēlnieka Ģ.Burvja veidotiem 3 akmeņiem: PRETOŠANĀS AKMENS, AVOTA LĀSES AKMENS un AUSTRAS KOKS.

Turpinot 2021.gada veikumu, notiek autora stila un rokraksta tālāka attīstība, izmantojot tiešās kalšanas metodi plenērā, apvienojot oriģinālā sintēzē granīta, nerūsējoša tērauda un koka materiālus un tehniku.

Likteņgaitās un dzejā balstītie RAKSTU AKMEŅI veido atvērtu auditoriju, kurā varam skatīt, lasīt, domāt, just. Akmens tēls kā pamatīguma simbols ierakstīts arī  Martuževas dzejā.

Mērķi

Gatavojoties B. Martuževas simtgadei un iedvesmojoties no radošā mantojuma un likteņgaitām, pie Dzejas klēts attīstām uzsāktā BROŅISLAVAS DZEJAS DĀRZA veidošanu. Īstenojot “BROŅISLAVAS MARTUŽEVAS RAKSTU AKMEŅI” noslēguma posmu, papildināsim Dzejas dārzu ar 3 Rakstu akmeņiem, attīstot kvalitatīvu kultūrvidi, veicinot jaunradi un profesionālās nacionālās mākslas un kultūrvides pieejamību Vidzemē, veidojot radošu sadarbību ar tēlnieku, būtiski veicinot izpratni par profesionālo mākslu reģionā.

PRETOŠANĀS AKMENS - veltījums Pretošanās kustībai un nacionālajiem partizāniem, Martuževas pretošanās dzejas transformācija akmens skulptūrā. Pārliecība, iekšēja brīvība, nepadošanās – Martuževas dzejas vērtības. Notikumi Ukrainā liecina, ka Maskavas vara nav kļuvusi maigāka, tāpēc jo vairāk ir pienākums liecināt un skaidrot, kas ir noticis kādreiz pie mums. Taisnīgums to prasa. Moto ir partizāniem veltītā dzejoļa rindas: “Sirds  nepanesa laimes šīs, / Viens pats pret miljoniem es cēlos”.

 AVOTA LĀSES AKMENS – veltījums Martuževas liriskajai dzejai, veido pieturas punktu tālākā apgaitā dārzā zem ozoliem. Dzejnieces spēja redzēt lielumu mazumā, dzīvības dzīsliņu sasaisti ar esamību, būt norisēs klātesošai un caur mazo ikdienas devumu veidot lielo pienesumu Visumam. Moto ir dzejas rindas: “Es avotā viju, es lāse tapu, / Es izritēju caur ceļmallapu.”

AUSTRAS KOKS - skulptūra veido uz pagrīdē rokrakstā sakārtotā krājuma dzejnieces pašzīmētā tautas rakstu simbola trīsdimensionālu transformāciju Dzejas dārza vidē. Tai ir gan māksliniecisks, gan info zīmes raksturs – lūk, te ir BROŅISLAVAS DZEJAS DĀRZS! Uz atsevišķiem akmentiņiem autortehnikā iegravētās dzejas rindas aicinās izzināt tālāk.

Projekts kvalitatīvi attīsta Broņislavas Martuževas piemiņas vietas un Vidzemes kultūras un mākslas daudzveidību, ir inovatīvs pienesums mākslas un piemiņas saglabāšanas simbiozes attīstībā.  Broņislava Martuževa ir Latvijas lepnums, un arī Ģirts Burvis ar līdzšinējiem veikumiem ir apliecinājis savu nacionālo stāju un profesionālo varēšanu.

Uzdevumi

1. Tēlnieks Ģirts Burvis veic Pretošanās akmens, Avota lāses akmens un Austras koka izveidi. Akmeņi 2021. gadā ir atvesti uz Lubānu un tēlnieks darbus veic Dzejas dārza teritorijā.

2. Akmens tēlu tapšanas laikā kā vērotāji varēs iesaistīties sabiedrība - Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA  draugi un atbalstītāji, Lubānas mākslas skolas audzēkņi un citas ieinteresētas personas - notiek tēlnieka darba meistarklases / paraugstundas, iepriekš tās izziņojot.

3. Projekta "BROŅISLAVAS MARTUŽEVAS RAKSTU AKMEŅI" noslēgums - jaunizveidoto akmens tēlu un visas akmens tēlu kompozīcijas atklāšanas svētki.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Patiesie labuma guvēji - Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA draugi un
atbalstītāji, Martuževas mantojuma, Latvijas vēstures,
profesionālas tēlniecības un kvalitatīvas kultūrvides cienītāji, skolu un
mākslas skolu audzēkņi un citas ieinteresētas personas - Vidzemē un Latvijā.
Pretošanās akmens (veltījums Martuževas 5 pagrīdē pavadītajiem gadiem,
Nacionālajai Pretošanās kustībai un nacionālajiem partizāniem) aktuāli
sasaucas ar Ukrainas varonīgo cīņu pret Krievijas iebrukumu.

Paredzamie projekta rezultāti

1. Gatavojoties Broņislavas Martuževas simtgadei (1924- 2012) un iedvesmojoties no viņas radošā mantojuma, dzejas un likteņgaitām, teritorijā pie Broņislavas Martuževas Dzejas klēts uzsākta BROŅISLAVAS MARTUŽEVAS DZEJAS DĀRZA veidošana: īstenots projekts  “Broņislavas Martuževas rakstu akmeņi”. Tēlnieks Ģirts Burvis līdzās jau 2021. gadā izveidotajiem kompozīcijas akmeņiem: Loga / krusta akmens  (iemineklis Martuževu dzimtai), Rakstu rakstu akmens (veltījums brālim un līgavainim, kuri nepārnāca no kara) un Liepas akmens (veltījums zibens skartajai dižliepai un dzejai).

2. 2023. gadā kompozīciju papildinās  ar 3 akmeņiem: Pretošanās akmens  (veltījums Nacionālajai Pretošanās kustībai un nacionālajiem partizāniem ar moto: “ Sirds  nepanesa laimes šīs / Viens pats pret miljoniem es cēlos”), Avota lāses akmens (“Es avotā biju, es lāse tapu, / Es izritēju caur ceļmallapu” – lielums mazumā, dzīvības dzīsliņu sasaiste ar esamību) un Austras koks.

3. Godināta dzejnieces - nacionālpatriotes un Latvijas tīrradņa - piemiņa un vērtības.

4. Veidota kvalitatīva novada kultūrvide un veicināta jaunrade, nodrošinot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un profesionālas mākslas pieejamību novadā, Vidzemē, Latvijā.

5. Lubānas Mākslas skolas audzēkņiem (un citiem interesentiem) būs praktiska iespēja būt vērotājiem akmeņu kompozīcijas veidošanās procesā.

6. Novada tūristiem, apmeklējot kultūrvietu BROŅISLAVAS MARTUŽEVAS DZEJAS DĀRZS, tiek piedāvāts jauns, kvalitatīvs vides objekts. Veltījumā 18. novembrim Martuževa raksta: "Svin svētkus upe mana, / Svin svētkus akmeņi..." Pretošanās akmenī ietvertā pēckara pretošanās simbolika skarbi sasaucas ar mūsdienu situāciju Ukrainā un apliecina, cik trausla un sargājama tēvu zemes brīvība un neatkarība ir visos laikos. Mūsu projekts ir atgādinājums to nekad neaizmirst.