Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Pasaules latviešu mūzikas centrs"Vienoti mūzikā""
Projekta kopējās izmaksas:
12010.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8590.00 EUR
Līdzfinansējums:
3420.00 EUR

Kopsavilkums

Biedrība „Pasaules latviešu mūzikas centrs “Vienoti mūzikā”” sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību un Ozolmuižas kopienu 2023, gada Vasarā ORGANIZĒ Bērnu un jauniešu Vokāli instrumentālo ansambļu konkursu „Kā Tu proti?” Ozolmuižā, meistarklases pie žūrijas locekļiem un finālkoncertu ar Latvijā un ārzemēs pazīstamu mūziķu piedalīšanos Salacgrīvā.

Konkursā var piedalīties Latvijas un ārzemju vokāli instrumentālie ansambļi  un pop- grupas, kuru repertuārā ir mūzika un dziesma latviešu valodā. Konkursa laikā dalībniekiem tiks organizētas arī meistarklases pieredzējušu mūziķu vadībā. Noslēgumā Laureātu godināšana Ozolmuižas Pilī.

Konkursa rīkošanai nepieciešamās izmaksas tiek paredzētas ap EUR. 12 000,- kas sastāv no pasākumu ieņēmumiem, ziedojumiem un dotācijas no Limbažu novada pašvaldības. No VPR KKF projektu konkursa PAREDZĒTS 8590,00 Eiro

Šis konkurss dos iespēju jauniešiem muzicēt pašiem un dzirdēt citu sniegumu, apgūt jauas prasmes meistarklasēs, muzicēt kopā ar pazīstamiem mūziķiem, kā arī veicinās Latviešu mūzikas centra atpazīstamību un attīstību, tādējādi nodrošinot kultūras pieejamības paplašināšanu un jaunu kultūras produktu radīšanu Ozolmuižas Pilī un Vidzemes reģionā kopumā.

Esam izveidojuši darba grupu, kuru vada biedrības biedrs Aivars Tomiņš. Darba grupā darbojās A. Ābelīte; K. Grasis; A. Parms un kādreizējais Alfr. Kalniņa Cēsu mūzikas skolas direktors Aivars Tomiņš. Kā projekta administratore darbojās Inese Vītola. Darba grupa ir atbildīga par nolikuma izstrādi un žūrijas komisijas izveidi.

Konkursa rīkošanai nepieciešamās izmaksas tiek paredzētas no VPR (Vidzemes plānošanas reģions) projektu konkursa, pasākumu ieņēmumiem, ziedojumiem un dotācijas no Limbažu novada Pašvaldības.

 

 

 

 

 

 

Mērķi

Vidzeme muzeju apceļotājiem piedāvā bagātīgu apskates objektu klāstu katrā novadā. Limbažu novads var lepoties ar Baumaņu Kārli- mūsu Himnas autoru. Vidzemes ievērojamākās vietas ir - Jāņa Zābera memoriālais muzejs, Haralda Medņa dzimtās mājas un Dziesmusvētku skola, Andreja Eglīša un Teodors Reitera piemiņas vietas, Brāļu Jurjānu muzejs un citu vēsturisku personību piemiņas vietas. Tomēr arī iepriekš nosauktajās vietās ne vienmēr ir pietiekams attiecīgās personības atstāto materiālu krājums, jo kādā brīdī tie aiziet nebūtībā. Ozolmuiža būs vieta kur nonāks to ievērojamo latviešu (gan Latvijā, gan ārzemēs) bibliotēkas un fonotēkas, par kuru nonākšanu atkritumos pastāv bažas. Vēl nesenā pagātnē ik katrā ciematā un lauku vai pilsētas kultūras namā darbojās vokāli instrumentālās mūzikas ansambļi. Tie veicināja un ieinteresēja pašiem dziedāt un muzicēt. Tomēr attīstoties tehnoloģijām nepieciešamība pašiem muzicēt pamazām noplok. Tāpēc, lai jauno paaudzi ieinteresētu pašiem darboties esam nolēmuši dibināt  nošu un citu vērtīgu lietu bibliotēku/krātuvi, veikt materiālu uzskaiti un dažāda veida izpēti, organizēt izpētes rezultātā radušos darbu un secinājumu publicitāti, izdot dažādus materiālus, žurnālus (bukletus, katalogus), kā arī organizēt tematiskas meistarklases, nometnes, koncertus un festivālus, kā arī organizēt ekspedīcijas pa radošo Latviešu vietām, it īpaši trimdas un Diasporas zemēs. Vokāli instrumentālo ansambļu konkurss ''Kā Tu proti" būtu labs un pamatīgs iesākums latvisko vērtību popularizēšanā un saglabāšanā Vidzemes vēsturiskajā zemē kopīgi sadarbojoties latviešu un ārzemju jauniešiem. 

Konkursa mērķi:

1. Veicināt nozares profesionālā līmeņa paaugstināšanos, popularizēt 1960.-1990. gadu vokāli instrumentālo un pop- mūzikas materiālu ,kurš saistīts ar Baltijas valstu trimdas mūziķiem un mūzikas grupām un, caur mūsdienu interpretāciju, nodrošināt to ilgtspēju vietējā un starptautiskā mērogā.

2. Pilnveidot instrumentu spēles un dziedāšanas prasmes, un kolektīvās.
muzicēšanas un dziedāšanas pieredzi, un atklāt jaunus talantus.

3. Veidot sadarbību un veicināt pieredzes apmaiņu vietējā un starptautiskā mērogā.

4. Izmantojot konkursā nopelnīto godalgu iegūt starptautisko pieredzi mūzikas industrijā un mūzikas ierakstu producēšanā ārvalstīs.

 

 

Uzdevumi

Lai saglabātu pēdējos gadsimtos izveidojušās tradīcijas pašiem dziedāt un muzicēt  esam nolēmuši organizēt vokāli instrumentālo ansambļu un pop-grupu konkursu-festivālu (turpmāk-Konkurss).

1.Konkursā var piedalīties  gan Latvijas, gan ārzemju vokāli instrumentālie ansambļi  un pop- grupas, kuru repertuārā ir 1960.-1990. gadu mūzika latviešu valodā, kura tika izmantota Baltijas valstu trimdas mākslinieku daiļradē.

  2. Konkurss notiek divās kategorijās: vokāli instrumentālie ansambļi un vokālās grupas(bez fonogrammu pavadījuma) maksimālais dalībnieku skaits-10. Dalībnieku vecuma ierobežojums -19 gadi.

  3. Konkursa repertuāra  kopējā atskaņojuma hronometrāža – līdz 7 minūtēm/ 2 skaņdarbi dalībvalsts valodā, (latviešu, lietuviešu, igauņu  vai citā valodā).

  4. Konkurss notiek 2 kārtās:

                        1.kārta-līdz 01.06.2023. pretendenti iesūta savu repertuāru video formātā (līdz 12 minūtēm).

                        2.kārta-29.06.2023. atlasītie pretendenti klātienē žūrijas komisijai prezentē        savu repertuāru (līdz 12 minūtēm).

 4. Konkursa uzvarētājiem paredzētas godalgas. 1 vietas ieguvējiem - apmaksāts brauciens uz skaņu ierakstu studiju Vācijā. 2 -un 3 vietai naudas veicināšanas balvas.

  5. Konkursa laureāti piedalās sadziedāšanās koncertā-stāstā "Latvieši. Saknes" -Salacgrīvā, kopā ar pazīstamām trimdas un LV grupām un māksliniekiem.

  6. Visiem dalībniekiem -Laureātu godināšanas pasākums, apbalvošanas ceremonija - Ozolmuižas Pilī.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija ir konkursa dalībnieki, organizētāji, vērtētāji, koncerta apmeklētāji, dalībnieki, Limbažu novada un Vidzemes vēsturiskās zemes iedzīvotāji un viesi. Kopā vairāk nekā 40000 cilvēku. Šis konkurss ir iecerēts kā aizsākums regulāriem konkursiem un meistarklasēm Latvjas un Diasporas bērniem un jauniešu, lai popularizētu Ozolmuižas krātuvi. Lai šīs vērtības ir pieejami sabiedrībai kā kultūras mantojums, lai tas būtu saglabāts nākamajām paaudzēm. Ir uzsākta materiālu vākšana, izveidota

Paredzamie projekta rezultāti

Šis konkurss ir iecerēts kā aizsākums regulāriem konkursiem un meistarklasēm Ozolmuižā ar Latvijas un Diasporas bērnu un jauniešu piedalīšanos, lai popularizētu Ozolmuižas krātuvi, Limbažu novadu un Vidzemi kā vietu kur šāda unikāla krātuve atrodas.

Projekta rezultāti:

1. Noorganizēts konkurss;

2.Noorganizēts finālkoncerts, laureātu godināšana;

3. Uzlikta profesionālā latiņa turpmākiem konkursiem u.c. pasākumu un konkursu organizētājiem;

4. Mūsu aktivitātēs plaši iesaistīta diasporas publika;

5. Izveidots sadarbības modelis un platforma LV un diasporā dzīvojošajiem profesionāļiem un amatieriem.