Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "MALA"
Projekta kopējās izmaksas:
6110.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3450.00 EUR
Līdzfinansējums:
2660.00 EUR

Kopsavilkums

“Sievišķā amplitūda” ir 6 koncertu sērija, kuras galvenais fokuss ir sievietes “balss” (tiešā un pārnestā nozīmē) Latvijas mūzikā, ar mērķi parādīt izpildījuma un paaudžu daudzveidību Latvijas mūzikā caur sievieti kā centrālo asi. Programma tiek veidota, lai klausītājam piedāvātu zināmāku un mazāk zināmu sieviešu sasniegumus mūzikā dažādu žanru un laika nogriežņu kontekstā (piem., 80gadu sieviešu rokgrupa “Šķembas”, drīmpopa pārstāve E. Balčus).

Mūzika ir viena no atvērtākajām un emocionālākajām mākslas formām, tāpēc arī koncerti ir vieni no apmeklētākajiem pasākumiem MALĀ. Cēsīs klasiskās un arī populārās mūzikas funkciju lieliski pilda koncertzāle, tomēr tā ir gan cita koncertpieredze, gan mērķauditorija un programmas fokuss. Mūzikas “raksturs” MALĀ ir nepiespiests, tai nav rāmju, klātbūtne ir klātesošāka, pasākumi ir atvērti daudz plašākai auditorijai. Mākslas notikumos cilvēki var satikties no dažādām sociālajām grupām un ieraudzīt, ka mēs viens otram esam vajadzīgi, ka mūs vieno laiks un telpa, un iespēja šo pasauli radīt iekļaujošu un cieņpilnu. 

Mērķi

Jau 2021. gadā koncertzālē “Cēsis”, notika diskusija un koncerti tēmā “Sievietes loma mūzikā”, aktualizējot sieviešu komponistu lomu. Malas koncertprogrammas ietvaros tiek piedāvāts tēmas turpinājums neformālākā gaisotnē.

Lai arī Latvijas sabiedrībā sieviešu līdztiesība (mūzikā un citās nozarēs) tiek aktualizēta un iespējas kļūst līdzvērtīgākas, mūziķes vēl jo projām saskaras ar dažādiem izaicinājumiem (piem., aizspriedumi par sievietes spējām). Apzinot un izceļot sievietes lomu mūzikā, tas kalpo kā iedrošinājums iesaistītajām sievietēm izpausties savā profesijā, kā arī tām meitenēm un sievietēm, kas sapņo par mūzikas karjeru, jo reprezentācija (sieviešu redzamība) dažādās nozarēs ir viens no lielākajiem iedrošinājumiem.

Projekta virsmērķis ir turpināt attīstīt konkurētspējīgu, laikmetīgu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu, turpinot veidot un attīstīt kultūrvidi, kas ir pieejama un atvērta plašam sabiedrības lokam, vienlaikus aktualizējot sievietes vietu un redzamību/pārstāvniecību Latvijas mūzikā.

Uzdevumi

1) Mērķtiecīga un kvalitatīva plānoto darbu izstrāde un izpilde, lai varētu realizēt un nodrošināt iespēju Cēsu iedzīvotājiem un viesiem pieredzēt kvalitatīvu un laikmetīgu kultūras pieredzi;
2) Programmas izstrāde, komunikācija ar koncertprogrammā iesaistītajām pusēm (mākslinieces, biedrība "MALA");
3) Komunikācijas materiālu izstrāde, projekta reklamēšana;
4) Pasākumu tehnisko vajadzību apzināšana un izpilde, lai tie notiktu tehniski kvalitatīva izpildījumā;
5) Pasākumu norise: vietas sagatavošana (skaņa un gaismas), mēģinājumi, mūziķu un apmeklētāju sagaidīšana;
6) Projekta kopsavilkums, atsauksmes, atskaišu sagatavošana.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

MALAS galvenie divi pamatprincipi: kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pasākumu organizēšana un vietējās kopienas stiprināšana un saliedēšana, definē MALAS mērķauditorijas kvalitātes: atvērtība visa vecuma, tautību, profesiju un dažādu interešu apmeklētājiem, tai skaitā - MALAS regulārajiem apmeklētājiem, dažādu interešu vietējiem un reģiona iedzīvotājiem, sievietēm mūziķēm, mākslas un kultūras interesentiem, radošo nozaru pārstāvjiem, ģimenēm ar bērniem, tūristiem un pilsētas viesiem.

Paredzamie projekta rezultāti

1) Noorganizēti 6 koncerti, atspoguļojot žanru un izpildījumu daudzveidību;

2) Kopējais apmeklētāju skaits vismaz 500 cilvēku;

3) Radīta “telpa” refleksijai par sievietes lomu mūzikā, izceļot paaudžu un žanru daudzveidību;

4) Turpināta diskusija par sievietes lomu mūzikā, kas Latvijā, tai skaitā Cēsīs, ir notikušas, vienlaikus attīstot Malas sociālo iesaisti;

5) Aktivizēts spēcīgs kultūras pulss ārpus Rīgas, nodrošinot pietiekamu un daudzveidīgu kultūras vidi vietējiem iedzīvotājiem;

6) Veidota aktīva un stabila platforma māksliniekiem, dodot iespēju realizēties ārpus Rīgas; 

7) Nodrošināta kultūras pasākumu pieejamība dažādu vecuma, interešu un sociālekonomisko grupu pārstāvjiem savā pilsētā;

8) Veicināta sabiedrības interese un iesaiste laikmetīgās kultūras procesos;

9) Iegūti jauni dažāda mēroga kontakti un radušās jaunas sadarbības formas starp dažādu kultūras jomu pārstāvjiem lokāli, reģionāli un nacionāli;

10) Aktualizēta MALA kā iedzīvotājiem draudzīga, pozitīva, radoši aktīva un atvērta vide.