Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Nodibinājums “Cēsu pils saglabāšanas fonds”
Projekta kopējās izmaksas:
10700.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5170.00 EUR
Līdzfinansējums:
5530.00 EUR

Kopsavilkums

Cēsu pils amatnieku darbnīcās strādājošie meistari pārstāv viduslaikos populāras, bet mūsdienās bieži vien aizmirstas amatniecības nozares (kaula un briežraga apstrāde, būvkeramikas izstrādājumu veidošana, tradicionālo krāsu darināšana, 15.-16. gs. apavu izgatavošana, koka bļodu virpošana, virvju vīšana utt.). Autentiski rekonstruētos vēlo viduslaiku tērpos ģērbtie un ar periodam atbilstošiem darbarīkiem “bruņotie” amatnieki ne vien demonstrē savas prasmes, bet arī apmeklētājiem skaidro konkrētās jomas vai savu izstrādājumu sociālo kontekstu, kas lielākoties saistīts ar ikdienas vēsturi viduslaikos (ko un kā ēda, kādu apģērbu un apavus valkāja, kā rūpējās par higiēnu un veselību utt.). Cēsu pils Viduslaiku amatu dienas ir Latvijā vērienīgākais, saturiski piepildītākais un vizuāli pievilcīgākais šāda veida pasākums, kas sniedz būtisku ieguldījumu tradicionālo amatu prasmju saglabāšanā, popularizēšanā un iekļaušanā tūrisma aktivitātēs. Projekta ietvaros paredzēta Viduslaiku amatu dienu norise jūlija un augusta nedēļas nogalēs Cēsu pils amatnieku darbnīcās, kā arī četru video stāstu sagatavošana, lai digitāli dokumentētu un ar sociālo tīklu starpniecību popularizētu meistaru zināšanas un prasmes.

Mērķi

Jau ceturtdaļgadsimtu Cēsu pilī norisinās viduslaiku tematikai veltīti dzīvās vēstures (angļu val. Living history) pasākumi. 1997. gadā šo tradīciju aizsāka Bruņinieku svētki un vēlāk turpināja Baltijas Viduslaiku festivāls. Sākotnējo uzsvaru uz viduslaiku militārās vēstures atspoguļojumu pakāpeniski aizstājusi ikdienas vēstures un dažādu amatniecības jomu akcentēšana. Cēsu pilī nozīmīgākais un vērienīgākais ikgadējais dzīvās vēstures notikums ir Viduslaiku amatu dienas, kas norisinās jūlija un augusta nedēļas nogalēs.

Praksē izdevies pierādīt, ka augstvērtīgu viduslaiku vēstures interpretāciju plašākai sabiedrībai var nodrošināt, komunikācijas procesā iesaistot seno amatu meistarus. Cēsu pilī tie ir dažādas amatniecības jomas pārstāvoši amatnieki, kas ir ne vien prasmīgi meistari, bet arī lieliski un aizrautīgi stāstnieki. Sarunās ar tiem interesenti var atklāt pārsteidzošus stāstus par materiāliem, darbarīkiem un gatavajiem izstrādājumiem. Turklāt vairums pils darbnīcās praktizējošo amatnieku darina priekšmetus, kuru paraugi atrodami Livonijas piļu arheoloģiskajā materiālā.

Viduslaiku amatu dienu tematika un pasākuma formāts saturiski dziļi un estētiski baudāmi atspoguļo Vidzemes vēsturiskās zemes nozīmīgu vēstures posmu - viduslaikus, kas vēljoprojām ir viens no mazāk pētītajiem un mītiem cauraustākajiem mūsu vēstures periodiem. Dažādu materiālu apstrādē un viduslaiku ikdienas vēsturē zinošie amatnieki spēj prasmīgi un atmiņā paliekoši atklāt laikmetam raksturīgās īpatnības un tuvināt mūsdienu cilvēka izpratni un veicināt ieinteresētību par šo šķietami tālo un svešo vēstures posmu.

Uzdevumi

[1] jūlijs un augusts - Viduslaiku amatu dienu norise (6 amatnieki katrā nedēļas nogalē; kopā 9 nedēļas nogales); vienošanās ar konkrētiem amatniekiem par dalību un darbošanās laiku (datumu) jau ir panākta; [2] augusts - četru amatnieku stāstījuma un darbošanās digitāla dokumentēšana sociālajos tīklos izplatāma video stāsta formātā; [3] jūlijs un augusts - publicitātes nodrošināšana; [4] septembris - projekta atskaites sagatavošana. 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Seno amatu izzināšana aizrauj un vieno dažādas paaudzes, pieredzes un jomas – meistaru un mācekli, zinātnieku un amatnieku, zinošo un ikvienu zinātkāro. Projekta mērķauditorija tādējādi ir: (1) ģimenes ar bērniem un jaunieši, kas izvēlas brīvo laiku pavadīt, aktivitātēm pievienojot izglītojošo vērtību; (2) cilvēki, kuri interesējās par amatniecības priekšmetu izgatavošanas vēsturi, to darināšanu; (2) ārzemju tūristi un ikviens Cēsu pils apmeklētājs.

Paredzamie projekta rezultāti

Viduslaiku amatu dienas norisināsies jūlija un augusta nedēļas nogalēs, kopumā 18 dienas. Jūlijā un augustā nedēļas nogalēs Cēsu pili apmeklē apm. 1200 viesi (2022. gada statistikas dati), tādējādi aplēšams, ka kopējais pasākuma apmeklētāju skaits būs apm. 10 000. Jāpiezīmē, ka īpaša ieejas maksa dalībai Viduslaiku amatu dienu norisēs netiek piemērota (pasākuma apmeklējums iekļauts pils standarta biļetes cenā).

Video stāstos dokumentētais viduslaiku amatu meistaru stāstījums tiks izplatīts sociālajos tīklos un, pamatojoties uz līdzīga rakstura video darbu publicēšanas statistiku, katru video stāstu mēneša laikā noskatīsies vismaz 2000 sociālo tīklu lietotāju.

Cēsu pilī tiek praktizēti tādi tradicionālie amati, kas ir ierindojami ne vien strauji izzūdošo amatu vidū, bet arī klasificējami kā jau izzuduši, resp., tādi, kurus nav bijis iespējams pārmantot, bet gan rekonstruēt, amatniekam analizējot arheoloģisko un etnogrāfisko materiālu. Viduslaiku amatu dienas kalpo kā stimuls šo amatu izzināšanai un praktizēšanai, savukārt pasākuma publiskais formāts un lielais apmeklētāju skaits palīdz šos amatus popularizēt un par tiem ieinteresēt plašāku sabiedrību. Vienlaikus Cēsu pils ir nodrošinājusi vairāku meistaru (E.Puciriuss, G.Zommere, I.Kalniņa, V.Āboltiņš, A.Brikmane) zināšanu integrēšanu zinātniski pētnieciskajā darbā, kas rezultējusies nacionālā mērogā nozīmīgās publikācijās (skat. arheo.cesis.lv/cpr/).