Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
KULTŪRAS PIESKĀRIENS
Projekta kopējās izmaksas:
4671.14 EUR
Finansējums no VKKF:
4171.14 EUR
Līdzfinansējums:
500.00 EUR

Kopsavilkums

Vidzemes novadā atvērt etnogrāfiskās sētas „Ielīcas” durvis izzinošam, pozitīvam, aizraujošam pasākumam un vienlaikus dot iespēju viesiem redzēt unikālu ziemeļvidzemes zemnieku sētu, kura atspoguļo 300-400 gadu ilgu
latviešu tautas celtniecības attīstības periodu.

Pagātnes satikšanās ar tagadni caur lielformāta fotogrāfijām, atspoguļojot sētas pārvērtības laika ritumā.

Unikāla satikšanās "Pūt vējiņi" filmai ar "Vilkaču mantinieci". Aktieru stāsti, atmiņas par filmēšanās laiku, kad etnogrāfiskā sēta "Ielīcas" bija abu šo filmu filmēšanās laukums. Aktieru stāsti par to gadsimtu tradīcijām, paražām un to iekļaušanu filmu sižetu atspoguļošanā. Aktrises Z.Jančevskas stāstījums par lībiešu valodas, tradīciju un paražu atspoguļošanu pēc režisora Cilinska norādēm filmā "Vilkaču mantiniece", jo tieši lībiete ienāk vilkaču sētā un viņas lībiešu dziesmu izpildījums kokles pavadījumā. 

Alsungas suitu sievas ar savu jaudīgo dziedājumu, saviem intriģējošiem atmiņu stāstiem par filmēšanās laiku "Pūt vējiņos", kuras filmēšanās laikā ansamblis tieši ieguva savu nosaukumu, atspoguļos savu neparasto kultūrvidi un identitāte, kura ir veidojusies, pateicoties katoļu baznīcas ietekmei un latviešu, lībiešu,
poļu un vācu kultūru mijiedarbībai.

LU TDA Dancis sniegs koncertprogrammu ar Latvijas novadu tautas dejām, sniedzot iespēju skatītājiem iepazīt novadu deju kultūras dažādību.

Stāstnieka un dziesminieka Kārļa Kazāka koncertprogramma, kur sēļi satiksies ar kurzemniekiem, kur latgaļi satiksies ar vidzemniekiem, lībieši ar čigāniem, sniedzot iespēju apmeklētājiem satikties ar Latvijas kultūrām, valodām, dialektiem, izloksnēm un ieraugot pašam sevi, apzinoties savu identitāti.

Mērķi

Organizējot kārtējo ikgadējo pasākumu "Satikšanās Ielīcās" 20.08.2023., palīdzēsim uzturēt un saglabāt Latvijas kultūru turpmākām paaudzēm, veicinot dažādību kultūras pasākumu norisēs Vidzemē. Katru gadu cenšamies arvien vairāk cilvēkus uzrunāt, ka tāda sēta ir, stāstīt par vienu daļiņu no Latvijas.

Etnogrāfiskā sēta, kura ir bijusi viena no apdraudētākajiem kultūras pieminekļiem, pateicoties saimniekiem un viņu rūpēm un intensīvam darbam, tikusi saglabāta, un kuri cenšas nodot šo vides autentiskuma saglabāšanas nozīmi nākošajām paaudzēm un tās atdevi nākotnē. Tāpēc, lai ne tikai rādītu un stāstītu par vietu, bet vienlaicīgi organizējot arī pasākumu ar kultūras programmu, veicināt interesi par vēsturisko vietu - "Ielīcas", tās apbūvi, valodu bagātību un atšķirību, dejas un dziesmas daudzveidību, tradīciju nianses un to vietu kultūrvēsturiskajā mantojumā. Etnogrāfiskās sētas "Ielīcas" saglabāšana, popularizēšana. Apmeklētājiem
tiks izrādīta ziemeļvidzemes sēta - unikāls 18., 19.gadsimta Vidzemes zemnieku sētas celtņu komplekss, kas sastāv no dzīvojamās mājas, pagraba, stadulas, vairākām klētīm, šķūņa, pūnes, staļļa, rijas un pirts. "Ielīcas" ir viena no retajām sētām Latvijā, kurā ēkas un pati sēta saglabājušas savu sākotnējo veidolu un plānojumu.

2023.gada 20.augustā atverot sētu ikvienam sētas apmeklētājam, tiks nodrošināta kvalitatīva mākslas un kultūras pieejamība Vidzemes vēsturiskajā zemē.
Skanēs gan lībiešu valoda, gan suitu, gan čigānu, gan kurzemnieku, gan latgaļu un citi dialekti, stāsti par katra novada īpatnībām, savdabībām K.Kazāka un Z.Jančevskas izpildījumā.

LU TDA „Dancis” deju priekšnesums sniegs iespēju redzēt visu šo dažādību caur tautas dejas soļiem.

Plānotais viesu skaits 300. Interesants, izzinošs pasākums visām paaudzēm.

Unikāla satikšanās ar divām filmām "Pūt vējiņi" un "Vilkaču mantiniece" vienlaicīgi, kas nekad Latvijā nav bijis. Izcilu aktieru stāstījums par latviešu dzīves ikdienas atspoguļojumu abās filmās.
 

Uzdevumi

Ir panākta vienošanās ar aktieriem Esmeraldu Treimani (Ermali), Ģirtu Jakovļevu, Zani Jančevsku, Jāni Paukštello, Daci Everss par piedalīšanos 2023.gada 23.augusta pasākumā ar saviem stāstiem, atmiņām un
interesantiem faktiem par filmu filmēšanās laiku etnogrāfiskajā sētā "Ielīcas".
Satikšanās vietas un nepieciešamā aprīkojuma sagatavošana.
Vienošanās ar LU TDA „Dancis” par viesošanos „Ielīcās”.
Saskaņot mūzikas repertuārus, apskaņošanu deju priekšnesumu laikā.
Vienošanās ar Kārli Kazāku par koncertprogrammas sniegšanu.
Mērķtiecīga sabiedrības uzrunāšana sociālajos tīklos FaceBaook, Instagram, izliekot plakātus tuvākā un tālākā
apkaimē (Valkas novads, Smiltenes novads, Valmieras novads, Ērģemes, Kārķu pagasts utt.)
Vienošanās ar ansambli Suitu Sievas par ierašanos un uzstāšanos, tajā skaitā kopā ar dejotājiem.
Paredzēta Jāņa Paukštello uzstāšanās kopā ar dejotājiem, Zanes Jančevskas uzstāšanās ar lībiešu
dziesmām un to kokles pavadījumu.
Sadarbība ar Valkas novada pašvaldību pasākuma atbalstīšanā.
Dažādo amatnieku uzrunāšana dalībai pasākumā, liekot uzsvaru uz tuvāko apkaimi, dodot iespēju popularizēt pašdarināto produkciju. Radošās rotu darbnīcas piedalīšanās.
Vidzemes televīzijas informēšana par pasākumu, preses relīzes izsūtīšana.
Apskaņošanas nodrošināšana sētas teritorijā visas dienas garumā.
Pārvietojamo labierīcību nodrošināšana.
Viesu sagaidīšana un pasākuma realizēšana.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Ikviens sētas apmeklētājs visās paaudzēs. Plānotais apmeklētāju skaits ap 300.
Apmeklētāji no Valkas, Smiltenes, Valmieras novadiem un tuvākiem pagastiem: Vijciema, Kārķu, Ērģemes, Naukšēnu; un pat no Rīgas, Kurzemes.
2022.gadā bija pat no Talsiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Ar katru gadu apmeklētāju skaits pieaug. Organizējot pasākumu jau ceturto gadu, esam izveidojuši vienu jaunu patstāvīgu kultūrtelpu Valkas novadā. Lai sajustu latviešu zemnieka pamatīgumu un sīkstumu, lai apzinātos latvietības kodu, ir jādodas uz šādām vietām, ir jārāda un jāstāsta par tām. Katru gadu piedāvātā kultūras programma kļūst arvien plašāka un daudzveidīgāka.
Rīkoto pasākumu ietvaros sniedz skatu apmeklētājam gan tautas deju pasaulē, gan teātra mākslā, gan dziesmu spēkā, gan citos ar kultūru saistītos veidos. Pasākumu varēs baudīt ikviens, gan no daudzbērnu ģimenēm, gan maznodrošinātie, lielāki un mazāki, vecāki un jaunāki, jo pasākums katru
gadu tiek idejiski veidots tā, lai uz to var braukt ar ģimenēm, draugiem,
paziņām un jebkurš atradīs tajā sev interesējošus, izzinošus brīžus, vienlaicīgi uzzinot, ka mums tāda lauku sēta vispār ir Latvijā. Ieeja pasākumā katru gadu ir par ziedojumiem, jo mūsu dārdzības gadsimtā, gribam nodrošināt piekļuvi kvalitatīvam pasākumam ikvienam.
Mūsu projekta rezultātā plānojas ap 300 apmeklētāju.
"Satikšanās Ielīcās" viesi būs: dzirdējuši aizraujošus stāstus par divu filmu "Pūt vējiņi" un "Vilkaču mantiniece" filmēšanas procesiem, par filmu sižeta norises vietām, to laiku latviešu tautas tradīciju un ētisko vērtību
atspoguļošanu, dzirdējuši lībiešu dziesmas kokles pavadījumā, lībiešu valodas īpatnības, redzējuši viena no labākā Latvijas deju kolektīva LU TDA "Dancis" priekšnesumiem, sniedzot iespēju redzēt Latvijas novadu tautas
deju daudzveidību, dzirdējuši Suitu sievu jaudīgo dziedāšanu, apdziedāšanu suitu mēlē, Suitu sievu zobgalīgos un intriģējošos stāstus par filmēšanos "Pūt vējiņos", kā arī caur Kārļa Kazāka stāstiem un dziesmām ieraudzīt kas mēs katrs esam: vidzemnieks, kurzemnieks, sēlis vai latgalis, vienlaicīgi apzinoties savu latvietības kodu; ar dalību pasākumā, devuši iespēju valsts nozīmes kultūras piemineklim, Latviskā mantojuma zīmes īpašniecei -
etnogrāfiskajai sētai "Ielīcas" būt dzīvai un dzīvot cilvēku sirdīs un atmiņās, tādejādi būsim palīdzējuši uzturēt un saglabāt Latvijas kultūru turpmākām paaudzēm.
Valkas novadā ir atjaunota, tiek saglabāta un radīta vēl viena skaista kultūrvides vieta
Latvijā par kuru jāstāsta, jārāda un jāved uz turieni labākais.