Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība mūzikas aktivitātēm PLENO
Projekta kopējās izmaksas:
3869.28 EUR
Finansējums no VKKF:
3742.28 EUR
Līdzfinansējums:
127.00 EUR

Kopsavilkums

Koncertu cikls "Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē..."  veltīts muzikoloģei, Latvijas Mūzikas akadēmijas profesorei un aizrautīgai  ērģeļmākslas pazinējai Ilmai Grauzdiņai, kurai šogad apritētu 75.dzimšanas diena. Viņas grāmata ar tādu pašu nosaukumu iznāca tālajā 1987.gadā, taču tajā apkopotā vēsturiskā un praktiskā informācija par Latvijas ērģeļkultūru ir aktuāla un noderīga  joprojām. 

Iecerētais koncertu cikls Zaubes un Ikšķiles baznīcās praktiskā veidā turpina I.Grauzdiņas grāmatā un dzīves laikā pausto vēlējumu- kopt un attīstīt ērģeļkultūru Latvijā visā tās krāšņumā un bagātībā. Ar profesores dzīves laikā saņemto akceptu izmantot grāmatas nosaukumu koncertos, Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023 ietvaros  plānots soprāna, arfas un ērģeļu repertuārs divās koncertprogrammās. Šāds sastāvs ir reti sastopams ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Mūziķu repertuārā ir latviešu komponistu mūzika-no klasiķu darbiem līdz mūsdienu opusiem. Šī ir unikāla iespēja dzirdēt mākslinieku augsti profesionālo sniegumu, dzirdēt neparastu instrumentu ansambli un novērtēt ērģeļmākslas attīstību šodien.

Mērķi

Mūsu valsts ir bagāta gan ar lielākiem, gan mazākiem dievnamiem. Esam ievērojami ar to, ka arī attālu teritoriju dievnamos joprojām rit draudzes dzīve, baznīca un tās interjers tiek vērtēts kā izcils mākslas darbs, paaudžu paaudzēs tiek lietoti dažādi sakrālie priekšmeti, liturģiskajos pasākumos tiek spēlētas ērģeles. Draudzes un novada ļaudīm profesionālu mūziķu uzstāšanās dievnamā ir pacilājošs, izglītojošs un ļoti gaidīts notikums. Ērģeles simboliski ir uzskatāmas par dievnama skanošo dvēseli. Kamēr tās skan, dievnams ir dzīvs!

Īstenojot projektu-koncertu ciklu, tiek turpināta tradīcija, kas ir būtiska visas Latvijas ērģeļkultūras ainavā un patiesībā sakņojas Latvijas mūzikas vēsturē jau kopš pirmo ērģeļu parādīšanās Latvijas dievnamos. Proti, ērģeļmūzika skan un dzīvo arī ārpus liturģiskajiem pasākumiem profesionālu ērģelnieku veidotos koncertos. Nav divu vienādu ērģeļu, un katrs skaņdarbs dažādu dievnamu akustikā un ērģeļu atskaņojumā skan citādi. Svarīgs ir publikas izglītojošais faktors, klausoties profesionālu ērģelnieku sniegumu, kā arī iepazīstot latviešu komponistu repertuāru reti sastopamam sastāvam-soprānam, arfai un ērģelēm.

Projekta mērķi: 1) turpināt attīstīt koncertdarbību Vidzemes dievnamos; 2) dažādot muzicēšanas tradīcijas ērģeļkultūras jomā ārpus galvaspilsētas; 3) atskaņot un popularizēt latviešu komponistu skaņdarbus un veltījumus soprānam, arfai un ērģelēm, kas apliecina daudzveidīgo latviešu komponistu pienesumu ērģeļmākslai. Iepriekš minētais paredz ieguldījumu Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanā un attīstībā, kā arī kvalitatīvas un daudzveidīgas mākslas un kultūras pieejamības paplašināšanā.

Uzdevumi

Tiks sagatavota koncertprogramma, kas izskanēs 2 koncertvietās :

1) 2023.gada 17.jūnijā plkst.19.00  Zaubes ev.lut.baznīcā;

2) 2023.gada 5.novembrī plkst.12.00  Ikšķiles Sv.Meinarda ev.lut.baznīcā

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Koncertu cikla " Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē..." mērķauditorija ir plaša - jebkurš interesents, novada iedzīvotāji , draudzes locekļi, jaunieši, seniori, ģimenes ar bērniem, kā arī novada viesi. Koncertu apmeklētāju loks ietver minētās kategorijas mainīgās proporcijās.

Paredzamie projekta rezultāti

Koncertu cikls "Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē..." ( prof.Ilmas Grauzdiņas 75.dzimšanas dienas atcerei)  paredzēts Vidzemes, Latgales un Sēlijas vēsturiskās zemes dievnamos. Pavisam kopā 5 koncerti, no kuriem 2 plānoti Vidzemes vēsturiskās zemes teritorijā.

KVALITATĪVIE RĀDĪTĀJI : projekta rezultātā mērķauditorijai ir iespēja izzināt un novērtēt Latvijas (šajā projektā- Vidzemes) dievnamu vēsturi, sakrālo un kultūras mantojumu, kas ir svarīgi Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. Vidzemes projektam izvēlētie Zaubes un Ikšķiles dievnami ir unikāli ar  savu neatkārtojamo vēstures stāstu.

Īstenojot projektu, klausītājiem  ir iespēja dzirdēt latviešu komponistu mūziku augsti profesionālā līmenī, novērtēt ērģeļu skanējumu un  iepazīt repertuāru reti sastopamam ansamblim-soprānam, arfai un ērģelēm. Koncerta norise paredz turpināt būtībā ļoti senu muzicēšanas tradīciju dievnamos, izskanot jaunā un kvalitatīvā veidolā. Ja dievnamā skan ērģeles, tas ir dzīvs! Projekta  paredzamais rezultāts - latviešu ērģeļkultūras attīstības un dzīvotspējas nodrošināšana. 

SKAITLISKIE RĀDĪTĀJI : koncerta cikls saņēma tūlītēju piekrišanu no uzrunāto draudžu puses. Tas norāda, ka bez liturģiskajiem pasākumiem dievnamā ir vēlami un tiek labprāt atbalstīti garīgās mūzikas koncerti profesionāļu sniegumā. Skaitliski šādi koncerti vienmēr ir kupli apmeklēti, aizpildot visas baznīcā pieejamās sēdvietas ( katrā baznīcā vidēji 200-400 sēdvietas).

Savas zemes ērģeļu apzināšana pēc iespējas lielākā skaitā ir ērģelnieka profesionālās darbības svarīga šķautne, kas draudzei un novada ļaudīm palīdz pa īstam apzināt un novērtēt instrumentus savā dievnamā, sekmēt to uzturēšanu darba kārtībā.