Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Karlsbāde
Projekta kopējās izmaksas:
4817.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4347.00 EUR
Līdzfinansējums:
470.00 EUR

Kopsavilkums

Žubītes iela ir neliela iela ar skanīgu nosaukumu Mellužos (vēsturiski Karlsbāde), kas stiepjas no priežu meža masīva līdz jūrai. Ielas iedzīvotāji jau vairākus gadus caur dažādiem neliela mēroga ikgadējiem pasākumiem ir centušies veicināt kopības sajūtu ne tikai vienas ielas ietvaros, bet apvienojot visu apkaimi.

Žubītes ielas svētki ir pasākums, kas pulcina vietējo apkaimju iedzīvotājus uz kopābūšanu un plašas kultūras programmas baudīšanu.  Ar šo mēs vēlamies popularizēt savu apkaimi parādot, ka Jūrmalas centrs nav Kauguri vai Majori, bet īstā pilsētas dvēsele mīt apkaimēs. Ar saviem pasākumiem mēs vēlamies panākt iedzīvotāju identificēšanos ar savu dzīvesvietu- stāstot vēsturiskus faktus par apkaimes dzimtām, kas šeit dzīvo jau vairākās paaudzēs mēs aktualizējam savas zemes un vietas mīlestību, audzinam nākamajās paaudzēs patriotismu un vēstures nozīmi.

Pasākuma laikā ir plānota vietējo bērnu un jauniešu koncertprogramma, vietējo iedzīvotāju dzīvesstāstu fotoizstāde un stāstu prezentācija, vietējo amatnieku gadatirdziņš, tikšanās ar apkaimes zemessargiem un Zemessardzes 17.kaujas atbalsta bataljona informatīva uzstāšanās , vietējo mākslinieku darbu izstāde, visa pasākuma garumā būsim parūpējušies par bērnu izklaides iespējām. Dienas noslēgumā visiem pasākuma apmeklētājiem būs iespēja vienoties kopīgās dejās ar vietējā Mellužu iedzīvotāja muzikālo grupu Quatro.

Pasākuma aktivitātes ir paredzētas visām vecumu grupām. Šajā pasākumā ērti un droši jūtas gan mazi bērni, gan seniori, gan vieta ir piemērota arī cilvēkiem  ratiņkrēslos. Diena ir piepildīta ar smaidiem, bērnu smiekliem un mūziku mājīgā atmosfērā, kur katrs jūtas gaidīts, tādējādi stiprinot savu piederību apkaimei.Skats no aizskatuves

Mērķi

Žubītes ielas svētki ir pasākums, kas apvieno vietējos iedzīvotājus, ļaujot tiem aktīvi piedalīties pasākuma veidošanā un tapšanā. Stiprināt vietējo kopienu un savas apkaimes mīlestību. Izmantojot izklaidējoša programmu vēlamies piesaistīt apmeklētājus un sniegt tiem arī izglītojošu saturu.

Projekta mērķis ir sniegt iespēju rajona iedzīvotājiem un kaimiņiem iepazīties savā starpā, panākt to aktīvu līdzdalību apkaimes attīstībā. Dot iespēju dažādu vecumu un tautību iedzīvotājiem dalīties ar savām prasmēm un talantiem, veidot kontaktus un kļūt par daļu no mūsu kopienas, apgūt mūsu tradīcijas un uzzināt apkaimes vēsturi, kas kopā veido plašāku iespēju loku kā fiziskās, tā emocionālās vides uzlabošanai.

Pasākums piesaistīs dažāda gada gājuma apkaimju iedzīvotājus ar plašu aktivitāšu piedāvājumu, tajā skaitā jauniešiem  un ģimenēm  paredzētas aktivitātes. Kā vienmēr vēloties izcelt savas apkaimes unikālo vēsturi, tiks organizētas mākslas izstādes un prezentēti stāsti par seno Mellužu iedzīvotāju dzīvi. Tas pasākumiem piešķir izglītojošu funkciju, ietverot kultūrvēsturisku informāciju interesantā un interaktīvā veidā.

Pasākuma laikā ir plānota tikšanās ar vietējiem apkaimes zemessargiem un mūsu reģionu pārstāvošā 17.kaujas atbalsta bataljona pārstāvjiem. Šī ir plānota kā izglītojoša tikšanās ar īsteniem Latvijas patriotiem, kas spēs saprotamā veidā jauniešiem un citiem interesentiem pastāstīs par Zemessardzes misiju, mācību norises procesu, potenciālajām izaugsmes iespējām un nepieciešamajām fiziskajām dotībām un zināšanām. Iedrošinās saskatīt tajā savu nākotni esot daļai no Zemessagu kopienas, kas aizsargā mūsu zemi. Praktiskajās nodarbībās, pārvarot šķēršlo joslas, pārbaudīt sevi, sajust atbalstu un pārliecināties par savām spējām.

Visas aktivitātes plānotas, lai stiprinātu kopienas sajūtu, vienotu kaimiņus un veicinātu patriotisma celšanu un vienotības sajūtas radīšanu šajos emocionāli sarežģītajos laikos, ko ir ietekmējis karšs un šķelšanās sabiedrībā.

 

Bērnu uzstāšanās

 

 

Uzdevumi

Lai izveidotu veiksmīgu pasākumu pēc finansējuma piesaistes nepieciešamās darbības:

1)Vienošanās noslēgšana ar zemes īpašnieku, kur plānota pasākuma norise;

2) Publiskā pasākuma “Žubītes ielas svētki” rīkošanas atļaujas saskaņošana Jūrmalas Domē;

3) Apzināt visus iespējamos muzikālos dalībniekus jauniešu un bērnu koncertprogrammai. Izveidot priekšnesumu scenāriju;

4) Noslēgt vienošanos ar pasākuma noslēguma programmas muzikālās daļas muzikantiem;

5)Noslēgt līgumu ar skatuves nomas pakalpojuma sniedzēju;

6) Līguma noslēgšana ar pasākuma apgaismošanas un apskaņošanas sniedzēju;

7) Apzināt vietējos māksliniekus, kas vēlētos pasākuma laikā izstādīt aplūkošanai savus darbus;

8)Apzināt vietējos iedzīvotājus, kas vēlētos vadīt radošās darbnīcas bērniem pasākuma laikā;

9) Darbības programmas saskaņošana ar Zemessardzes 17.kaujas atbalsta bataljonu par uzstāšanos pasākuma laikā;

10) Izveidot pasākuma programmu;

11) Sadarbībā ar mākslinieku, izveidot informatīvo un māksliniecisko materiālu maketus (plakātus, bukletus, diplomus);

12)Pasūtīt izgatavot plakātus, diplomus, bukletus, banerus un organizatoru atpazīšanas zīmes;

13)Pasākuma apdrošināšanas iegāde;

14)Radošo darbnīcu materiālu iegāde;

15)Bio tualešu pasūtīšana;

16) Telšu nomas līguma noslēgšana;

16)Pasākuma vietas iekārtošana atbilstoši pasākuma vajadzībām;

Dalībnieks

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mellužu apkaimē uz doto brīdi dzīvo 4600 iedzīvotāju, tuvējās apkaimēs Asaros, Valteros, Vaivaros un Pumpuros vēl 5000 iedzīvotāju, no kuriem daļa arī plaši apmeklē mūsu privāti rīkotos apkaimes pasākumus. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, pasākumu dienas garumā plānots, ka apmeklēs vismaz 600 dažāda gadagājuma cilvēku.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks veicināts mūsdienīgas un pievilcīgas dzīvesvietas tēls un stiprināta apkaimes identitāte. Iedzīvotāji aktīvāk iesaistīsies kopienas dzīvē, kas nozīmē plašākas iespējas kā fiziskās, tā emocionālās vides uzlabošanai.

Ar savu darbību mēs uzrunājam arī citas apkaimes aktīvi darboties un saliedēt savu kopienu, kam kā pierādījums ir pēdējā laikā aktīvu darbību uzsākušās tuvākās apkaimes un viņu vēlme sadarboties ar mums.

Ja aktīvās darbības sākumā uz Žubītes ielas pasākumu plānoja 2 mājas (adreses) tad tagad mūsu kopdarbība jau ir izaugusi līdz 15 mājām uz mūsu ielas un ir nākuši klāt vel desmitiem jauni kaimiņi no tuvākām un tālākām ielām, kas vēlas ņemt aktīvu dalību pasākumu tapšanā. Šī kopdarbība ir ļoti mainījusi gaisotni mūsu apkaimē, jo nu jau ejot pa ielu sveicinās savā starpā lielākā daļa cilvēku. Apkaimē ir nākušas klāt daudz jaunbūves un jauni iemītniekie tāpēc mums ir vēl, kur augt.Iedzīvotāju prieks par kopābūšanu