Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Siguldas novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
2660.00 EUR
Finansējums no VKKF:
700.00 EUR
Līdzfinansējums:
1960.00 EUR

Kopsavilkums

2021. gadā ar apvienības “Orbīta” rezidenci Siguldas novada pašvaldība pieteica Siguldas novada radošās rezidences programmu. Tā ir viena no Siguldas novada pašvaldības iniciatīvām ceļā uz lielāku mērķi – literatūra un lasītveicināšana kā viena no novada prioritātēm. 

Programmas fokus ir radošais darbs komandā, un tās ietvaros īstenojam vienu rezidenci ar aicinātiem dalībniekiem - latviešu autoriem un viņu tulkotājiem, sadarbībā ar platformu  "Latvian Literature"; vienu rezidenci ar atklātu konkursu rakstniekiem un ilustratoriem. Rezidence dalībniekiem piedāvā iespēju no 1 līdz 2 nedēļām dzīvot un radoši strādāt Siguldā.

2022. gadā konkursā uzvarēja bērnu grāmatu autore Evija Gulbe un ilustratore Linda Lošina, kuras izmantoja rezidenci 2 nedēļu darbam pie grāmatas "Bizbizmāsiņa". Ar Vidzemes plānošanas reģiona, AS "Latvijas valsts meži", Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu varējām nodrošināt autorēm arī radošo stipendiju. 

Rezidenču programma kā obligātu paredz rezidentu dalību izglītojošajā programmā - meistarklases, sarunas, nodarbības novada izglītības iestādēs. Aizvadītājās  nodarbībās esam pārliecinājušies, ka autora tiešā saruna ar bērniem un jauniešiem ir nepieciešams un pārāk maz izmantots rīks lasītpatikas veicināšanā. Tāpat šīs tikšanās iepazīstina ar profesijām - autors, tulkotājs, ilustrators.

Rezidenču programmu pārrauga un īsteno pašvaldības kultūras institūcija Siguldas novada Kultūras centrs. 

 

 

Mērķi

Šī projekta ietvaros piesakām atvērtā konkursa rezidenci, kas arī šogad aicinās piedalīties autorus un ilustratorus. Rezidentiem tiks dota iespēja divas nedēļas dzīvot un strādāt Siguldā, saņemot stipendiju radošajam darbam. 

Konkursa rezultātus izvērtēs Siguldas novada Kultūras centra izveidota komisija, kuras sastāvā būs divi pārstāvji no Kultūras centra un viens pieaicināts nozares eksperts.

Rezidenču programmas mērķi:

1) Veicināt jaunradi literatūras un mākslas nozarēs.

2) Nodrošināt bezmaksas profesionāla kultūras satura pieejamību bērniem, jauniešiem un literatūras skolotājiem. 

3) Radīt platformu, kura dod iespēju autoriem, ilustratoriem un tulkotājiem satikties, profesionāli pilnveidoties un  iegūt jaunus kontaktus.

4) Veicināt Siguldas atpazīstamību literatūras nozares profesionāļu vidū nacionālā un starptautiskā mērogā.

Uzdevumi

1) Konkursa izsludināšana ar pieteikšanās termiņu no 1.06 līdz 30.06.2023

2) Konkursa ekspertu komisijas izveide

3) Konkursa pieteikumu izvērtēšana ekspertu komisijā

4) Rezultātu publiskošana

5) Rezidences plānošana - laika precizēšana, izglītības programmas plānošana

6) Rezidentu uzņemšana, stipendiju izmaksāšana, izglītības programmas īstenošana

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

1) Latvijas rakstnieki un ilustratori– divu nedēļu rezidence būs iespēja vai nu
sākt jaunu projektu, vai pabeigt jau esošo, izmantojot priekšrocības, ko
sniedz kopīga darba telpa. 2) Sigulda novada skolēni un skolotāji –
meistarklases, tikšanās; 3) Siguldas novada sabiedrība – radošā rezidence
laika gaitā kļūs par vienu no novada “sejām”, ar kuru lepoties.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāts ir īstenota divu nedēļu radošā rezidence vienam autoram un vienam ilustratoram – radošajam tandēmam, kuru ekspertu komisija izraudzījusi par labāko Siguldas novada radošo rezidenču atklātajā konkursā. Rezidences laikā rezidenti strādā pie konkursam iesniegtā projekta un piedalās divos sabiedrības mijiedarbes pasākumos, kurus organizē Siguldas novada Kultūras centrs.

Rezidentiem tiek nodrošināta dzīvesvieta, darba vieta un stipendija. Iespēja rezidentiem izmaksāt stipendiju ir nozīmīgs papildinājums rezidenču programmai. Stipendija ir iespēja ne tikai atalgot radošā darba veicējus, bet arī veicināt sabiedrības izpratni par radošo darbu, tā procesiem, rezultātu.