Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA ER Invest
Projekta kopējās izmaksas:
26410.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8585.00 EUR
Līdzfinansējums:
17825.00 EUR

Kopsavilkums

"Papīrfabrikas Festivāls" ir harmoniskā dzīvesveida festivāls visai ģimenei, kas notiks š.g. 12. augustā kultūrvēsturiskajā Līgatnes papīrfabrikas teritorijā.

Apmeklētāji pieredzēs unikālas aktivitātes, kas ļaus mācīties, iedvesmoties un atjaunoties. Programmā mākslas un amatniecības darbnīcas, veselības prakses, sarunu un diskusiju skatuve, Uģa Prauliņa un grupas koncerts "Skaņu gleznas", mājražotāju un bioloģisko lauksaimniecību tirgus, ekskursijas pa papīrfabriku, kino, izstādes, kafejnīcas, pop-up restorāns "Garā galda vakariņas". 

Festivāls radīts, lai veicinātu cilvēkos harmonisku dzīvesstilu pret sevi un apkārtējo vidi, dažādu seno prasmju apgūšanu, radošumu, veicinātu jaunradi un kopradi šāda festivāla un tajā esošo aktivitāšu radīšanā, kā arī, lai popularizētu vēsturisko Līgatnes papīrfabriku un saglabātu zināšanas papīrmākslā. 

Festivālu apmeklēs ap 5 000 cilvēku. Ieeja bez maksas.

Mērķi

Projekts nepieciešams, jo caur šo tiek iedzīvināts un popularizēts vērienīgs kultūrvēsturiskais objekts - Līgatnes papīrfabrika, kas ir vienīgais šāda veida objekts Vidzemē, un ir gluži kā magnēts gan vietējiem, gan ārvalstu tūristiem. Festivāls padara šo objektu atvērtu un pieejamu, līdz ar to piesaista reģionam lielu interesentu loku. Tāpat arī tas izceļ senās papīrmākslas un tā ražošanas zināšanas - ļauj tās iepazīt un praktiski izmēģināt. 

Šis festivāls ir jauna koncepta kvalitatīvs mākslas un kultūras pasākums - pieredžu tūrisms plašai auditorijai, kas bagātina Vidzemes kultūras piedāvājumu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Līgatnes viesiem. Festivāla aktivitātes paplašina apmeklētāju apziņu un mudina tos domāt "zaļāk" attiecībā pret sevi un dabu - ļauj tiem mācīties, iedvesmoties un harmoniski atjaunoties. Projekts veicina Līgatni kā cilvēkam un videi harmonisku brīvdienu gala mērķi, kā arī pastāvīgu dzīvesvietu. Festivāls veicina kopradi un jaunradi, jo tā radīšanā iesaistās cilvēki, kuri vēlas dot sabiedrībai. 

Projekta mērķi ir:
1. Veicināt harmonisku dzīvesveidu - cilvēkiem pašiem pret sevi un apkārtējo vidi.
2. Iedzīvināt un padarīt pieejamu vēsturisko Līgatnes papīrfabriku - radīt svētku un atkal satikšanās prieku tiem, kuriem papīrfabrika emocionāli tuva vai interesējoša kā kultūrvēsturiskais vai industriālā mantojuma objekts.
3. Līgatni radīt kā "zaļu" un harmonisku vidi.
4. Aktualizēt papīrmākslu ar Līgatnē no jauna ražoto papīru.
5. Veicināt kopradi Vidzemē dzīvojošu mūziķu, mākslinieku, amatnieku, dažādu nozaru speciālistu vidū, kā arī izcelt to amatu prasmes un darinājumus. 

Uzdevumi

Uzdevumi mērķu sasniegšanai:


1. Veicināt un sekmēt sadarbību ar pašvaldību un potenciālajiem festivāla dalībniekiem par dalību pasākumā: mūziķi, sarunu eksperti, moderators, tirgotāji, ēdinātāji, meistarklašu rīkotāji u.c.
2. Izstrādāt precīzu pasākuma programmu.
3. Veikt mērķauditorijas informēšanas kampaņu Baltijā, sagatavot visus nepieciešamos mārketinga un komunikācijas materiālus.
4. Sakopt, iekārtot un dekorēt pasākuma norises vietu.
5. Nodrošināt teritoriju ar elektrību, labierīcībām, ūdeni.
6. Radīt aktivitāšu zonu izvietojumu pasākuma teritorijā, kā arī radīt norādes to vieglākai atrašanai.
7. Organizēt visa festivāla norisi festivāla norises dienā.
8. Veikt teritorijas sakopšanas darbus pēc pasākuma.
9. Informēt sabiedrību par notikušo pasākumu, izmantojot pasākumā iegūtos foto un video materiālus.

Festivāla dienas norises programma pievienota pieteikuma pielikumā. 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Festivāla primārā mērķauditorija ir Vidzemes iedzīvotāji- tie, kuri: a) vēlas piedzīvot unikālu pieredžu tūrismu un saturīgi pavadīt brīvdienas , b) ir ieinteresēti kultūrvēsturiskā un industriālā mantojumā apskatē un izzināšanā, c) savā ikdienā jau ir ieviesuši "zaļo" vai harmonisko dzīvesstilu, vai arī vēlas tādu ieviest. Sekundārā mērķauditorija ir Līgatnes un Cēsu novada ārvalstu viesi, kuri vēlas aizraujoši pavadīt laiku un caur pieredžu tūrismu iepazīt autentisko Līgatnes papīrfabriku.

Paredzamie projekta rezultāti

Festivāla rezultāti:

  1. Ap 5 000 festivāla apmeklētāju, kuri festivāla laikā ieguvuši jaunas atziņas, zināšanas, prasmes sava dzīvesstila harmonizēšanai, ieguvuši iedvesmu rīcībām dzīves kvalitātes uzlabošanai, izzinājuši kultūrvēsturisku mantojumu, kā arī harmoniski un kvalitatīvi pavadījuši sestdienu.
  2. Radīta vide, kur vairāk kā 150 dalībniekiem (mājražotājiem un bioloģiskajām saimniecībām, kvalitatīva ēdiena gatavotājiem, mākslas un amatniecības meistariem, veselības prakšu pasniedzējiem) parādīt savus produktus un pakalpojumus un satikt savu īsto auditoriju, kā arī savstarpēji radīt idejas jaunām sadarbībām / projektiem.
  3. Radīts kvalitatīvs mākslas un kultūras pasākums plašai auditorijai Cēsu novadā, kas nu jau kļūst par tradīciju un var tikt izmantots kā viens no piesaistes pasākumiem novada apmeklēšanai arī turpmākos gadus.
  4. Iedzīvināts, sakopts kultūrvēsturiskais mantojums (Līgatnes papīrfabrika), kam caur šo projektu tiek radīts saturs, kas ir daļa no tur plānotajām pieredžu tūrisma aktivitātēm. Tāpat arī Līgatnes papīrfabrika caur projektu tiek popularizēta un piesaista plašas auditorijas uzmanību.
  5. Līgatnes papīrfabrikas zināšanu saglabāšana un nodošana tālāk caur ekskursijām, papīra liešanas aktivitātēm. 
  6. Līgatne kā harmoniska / "zaļa" dzīvesveida galamērķis.
  7. Festivāla reklamēšanas laikā caur rīkotāja oficiālajiem kontiem Facebook un Instagram sasniegti vairāk kā 100 000.
  8. Iegūti kvalitatīvi foto un video materiāli, kurus izmantot turpmāko festivālu, kā arī Līgatnes un Cēsu novada reklamēšanai.