Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Tuvumi"
Projekta kopējās izmaksas:
4643.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1600.00 EUR
Līdzfinansējums:
3043.00 EUR

Kopsavilkums

Izrāde “Labra nams” ir telpiska skaņas horeogrāfija, kuru izveidoja mākslinieku apvienība IevaKrish (Ieva Gaurilčikaitė-Sants un Krišjānis Sants) sadarbībā ar komponistu Jēkabu Nīmani.  Izrādes pamatā ir Nīmaņa radītas īsas muzikālas vienības, kuru gaitu atskaņošanas laikā nosaka mākslinieku veidotā dejas horeogrāfija. Skaņas izrādi apmeklētāji piedzīvo ar aizsietām acīm. Tās izpildītāji ir četri dejotāji, kuri pārnēsā un vada speciāli izveidotus elektroniskus mūzikas instrumentus un veido telpisko skaņas ainavu. Katrs apmeklētājs darba sākumā tiek pavadīts līdz izlozētai sēdvietai telpā, kas ļaus ikvienam piedzīvot sev unikālu skaņas ainavu.  “Labra nams” ir veidots ar nodomu radīt iekļaujošu klātienes mākslas darba pieredzi ārpus vizuālās uztveres. Tā konteksts ir piemērots jebkuram cilvēkam, neatkarīgi no apmeklētāja redzes kvalitātes, tādejādi ir īpaši piemērots cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Izrādes "Labra nams" saturs un forma atbilst visiem priekšnosacījumiem, lai šo darbu būtu iespējams pielāgot un rādīt dažādās telpās un kontekstos, attiecīgi - lai tas būtu mobils, izmaksu ziņā pieejams un saprotams un pieejams pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam, katram vienam no apmeklētājiem nodrošinot unikālu mākslas pieredzi. Apvienojot mērķi veidot ilgtspējīgu sadarbību ar kultūras pasākumu rīkotājiem Vidzemē, veidojot viesizrāžu tīklu Latvijā, un vēlmi ar izrādi "Labra nams" sasniegt pēc iespējas plašāku mērķauditoriju, veidojam šo projekta pieteikumu.

Plānojot izrādes "Labra nams" rudens tūri, kā sadarbības partneri Vidzemē piesaistīti kultūras centrs "Siguldas Devons un Smiltenes kultūras centrs.

Mērķi

Mērķi ilgtermiņā

- Ilgtspējīga viesizrāžu tīkla veidošana Latvijas reģionos, ar mērķi uzturēt regulāru pieejamību kvalitatīvas un daudzveidīgas mākslas saturam.

- Apzināt potenciālos sadarbības partnerus un veidot stabilas, abpusēji ieinteresētas attiecības ar kultūras pasākumu rīkotājiem Vidzemē.

- Kvalitatīva kultūras satura piedāvājums cilvēkiem ar dažādu grupu un veidu invaliditāti.

Mērķi īstermiņā

- Izrādes "Labra nams" viesizrādes Vidzemē 2023. gada rudenī Siguldā un Smiltenē.

- Siguldā, Smiltenē un to apkārtnēs/ tuvējās pilsētās dzīvojošo vājredzīgo un neredzīgo kopienu apzināšana; mērķtiecīga darbība, lai padarītu izrādes apmeklējumu iespējamu pēc iespējas plašākam kopienas cilvēku lokam.

 

Uzdevumi

2023. gada marts - aprīlis - Potenciālo sadarbības partneru kartēšana; sadarbības partneru uzrunāšana.

2023. gada aprīlis - Viesizrāžu tūres projekta sagatavošana un budžeta sastādīšana; nodomu protokolu slēgšana ar sadarbības partneriem.

2023. gada aprīlis - augusts - Līdzfinansējuma piesaistīšana.

2023. gada augusts - Viesizrāžu tūres publicitātes kampaņas gatavošana un uzsākšana.

2023. gada 3. novembris - Viesizrāde Smiltenes kultūras centrā

2023. gada 4. novembris - Viesizrāde kultūras centrā "Siguldas devons"

2023. gada novembris - decembris - Projekta gala atskaites sagatavošana

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

- Dažādu vecuma un sabiedrības grupu pārstāvji, Siguldas un Smiltenes novadu iedzīvotāji, kas interesējas par aktuālajiem kultūras un mākslas procesiem un/vai apmeklē pasākumus sava novada kultūras organizāciju rīkotos pasākumus.
- Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) biedri, cilvēki ar redzes traucējumiem.

Paredzamie projekta rezultāti

- Realizētas izrādes “Labra nams” viesizrādes Siguldā un Smiltenē.

- Izveidotas abpusēji saistošas un ilgtermiņa sadarbībā ieinteresētas  attiecības ar kultūras pasākumu rīkotājiem/organizācijām Vidzemē.

- Paplašināts kultūra piedāvājums Vidzemē, īpaši piedomājot par vides un mākslas satura pieejamību pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam.

- Veicināta sabiedrības interese un izpratne par laikmetīgās dejas un laikmetīgās mākslas procesiem kopumā.

- Katrai no norises vietām kvalitatīvi piemērota izrāde.

- Kvalitatīvas, uztveramas un aktīvas publicitātes kampaņas rezultātā piesaistīta plaša un dažāda skatītāju auditorija visās viesizrāžu norises vietās.

- Realizēts projekts, atbilstoši un saskaņā ar uzstādītajiem mērķiem un plānoto budžetu.