Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA ER Invest
Projekta kopējās izmaksas:
8300.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7800.00 EUR
Līdzfinansējums:
500.00 EUR

Kopsavilkums

Iesniegtais projekts ir vēsturiskās Līgatnes papīrfabrikas informatīvās mājas lapas un e-veikala izstrāde latviešu un angļu valodās.

Mājas lapas saturs sniedz ieskatu Līgatnes papīrfabrikas vēsturē un uzkrātajās zināšanās, kā arī informē par visu aktuālo, kas pieejams šobrīd un tuvākajā nākotnē: pieredžu tūrisms, ekskursijas, pasākumi, papīra ražošanas darbnīcas, meistarklases u.c. Tāpat e-veikals ļauj ērti tirgot biļetes uz ekskursijām un citiem maksas pasākumiem. Mājas lapa ir kā vizītkarte, kas norāda arī uz papīrfabrikas profesionālu darbību un attīstību. 

Projekta ietvaros tiek radīta mājas lapa ar e-veikalu, kā arī saturs mājas lapai: teksti latviešu un angļu valodās, kā arī fotogrāfijas satura ilustrēšanai. 

Mērķi

Līgatnes papīrfabrika ir unikāla vēsturiska un industriāla vieta, kura no jauna iegādāta 2021. gadā, lai to sakoptu un saglabātu vēsturiskās liecības, kā arī radītu unikālu pieredžu tūrismu - iespēju doties ekskursijās, iepazīties ar autentisko papīrfabriku, pašiem piedalīties dažādās ar papīra ražošanu saistītās aktivitātēs, pasākumos, kopradīt projektus u.t.t.

Lai gan vienuviet saglabātu zināšanas, gan arī popularizētu šo objektu un informētu gan par tā vēsturi, gan par aktuālajiem piedāvājumiem, ir nepieciešama mājas lapa, kurā vienuviet apkopot visu aktuālāko informāciju, kas saistāma ar papīrfabriku. Cilvēku ērtībām, mājas lapas saturs veidots latviešu un angļu valodā, lai uzrunātu gan vietējos, gan ārvalstu tūristus. Kvalitatīvas mājas lapas esamība padara Līgatnes papīrfabriku atvēru un sasniedzamu ikvienam interesentam, kā arī tā kļūst par vietni, kur iegūt visu oficiālo informāciju par papīrfabrikas vēsturi. Mājas lapa nepieciešama arī, lai papīrfabrika radītu pirmo profeisonālo iespaidu par sevi, spētu tūrisma jomā konkurēt ar citiem līdzīgiem objektiem Latvijā un Eiropā un paaugstināt tūristu pieaugumu. 

Tāpat nepieciešams izstrādāt e-veikalu, lai būtu iespējams tirgot biļetes uz papīrfabrikas ekskursijām un nākotnē arī uz citiem pasākumiem. 

Šobrīd ir izstrādāts Līgatnes papīrfabrikas zīmols un grafiskā identitāte, kā arī attīstības stratēģija, uz kā balstoties, nepieciešams izstrādāt mājas lapu, kas atbilstu gan jaunajai vizuālajai identitātei, gan arī stratēģijas idejai. 

Mērķi:

1. Saglabāt un popularizēt Līgatnes papīrfabrikas vēsturi. 

2. Popularizēt Līgatnes papīrfabrikas attīstību un šobrīd tūristiem un interesentiem pieejamās iespējas. 

3. Radīt augsta līmeņa pieredzi mērķauditorijai mājas lapā, lai ātri un ērti iegūtu visu nepieciešamo informāciju, kā arī iegādātos biļeti uz ekskursiju. 

4. Radīt pieejamu un sasniedzamu vēsturisko Līgatnes papīrfabriku.

5. Par 10% palielināt tūristu pieplūdumu pirmajā gadā no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Somijas, Zviedrijas. 

Uzdevumi

Lai sasniegtu rezultātu un radītu mājas lapu, veicamas šādas darbības:

1. Vajadzību apzināšana saturiskajai, e-veikala un administrācijas paneļa daļai. 

2. Satura koka izveidošana mājas lapai un e-veikalam. 

3. Web dizaina izstrāde, balstoties uz izstrādātajām Līgatnes papīrfabrikas grafiskā dizaina vadlīnijām.

4. Mājas lapas un administrācijas sistēmas programmēšana. 

5. E-veikala programmēšana un tā savienošana ar dažādām maksājumu sistēmām (norēķiniem ar karti un caur internetbanku). 

6. Satura radīšana: fotogrāfiju uzņemšana mājas lapas saturam, tekstu sagatavošana latviešu valodā, tekstu tulkošana uz angļu valodu. 

7. Satura ievadīšana. 

8. Mājas lapas un e-veikala darbības testēšana. 

9. Mājas lapas publiskošana: uzlikšanas uz servera un savienošana ar domēnu papirfabrika.lv.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

1. Līgatnes papīrfabrikas komanda efektīvākai procesu organizēšanai.
2. Cēsu novada iedzīvotāji, kuri vienuviet var saņemt aktuālāko un oficiālo informāciju par papīrfabriku.
2. Līgatnes, Cēsu novada un visas Vidzemes viesi gan no Latvijas, gan no citām valstīm, kuri vēlas uzzināt vairāk par papīrfabriku, sazināties ar to, apmeklēt ekskursijas, iegādāties biļetes.
3. Latvijā ienākošā tūrisma aģentūras, kuras piedāvā objektus saviem ārvalstu klientiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāti:

1. Radīta saturiski un tehniski kvalitatīva informatīvā mājas lapa ar e-veikalu, kas darbosies ilgtermiņā.

2. Radīts veids, kā pārdot biļetes uz ekskursijām un rezervēt tajās dalību jau savlaicīgi. 

3. Iespēja efektīvi koordinēt tūrisma gidu darbu, ņemot vērā rezervācijas ekskursijām. 

5. Radīta un vienuviet apkopota oficiālā informācija par Līgatnes papīrfabrikas vēsturi, ko savām vajadzībām var izmantot un uz ko atsaukties var pašvaldības, mediji, interesenti. 

6. Radītas publicitātes un paīrfabriku un tajā esošo autentisko vidi ilustrējošas fotogrāfijas, ko izmantot gan mājas lapai, gan citām publicitātes vajadzībām. 

7. Par 10% vietējo un ārvalstu tūrisma pieaugums ekskursijām no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Dānijas, Zviedrijas, Somijas.