Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA "LaVoCaLe Music management"
Projekta kopējās izmaksas:
17550.00 EUR
Finansējums no VKKF:
7550.00 EUR
Līdzfinansējums:
10000.00 EUR

Kopsavilkums

2023. gada festivālā programma ir veltīta vīriešu balsij, tāpēc galvenie a cappella mākslinieki - Shipsea (Jānis Šipkēvics), vokālā grupa no Latvijas "Midnight Five" un 1994. gadā Kijivā dibinātā Ukrainas grupa "Mansound". A cappella ir ne tikai muzicēšana ar balsi, kā vienīgo instrumentu, bet tas ir arī atsevišķs mūzikas žanrs, kas ietver sevī visus iespējamos mūzikas stilus. Kopš 20.gs sākuma, vairāk kā simts gadu garā attīstībā līdz mūsdienām, tas ir patstāvīgs mūzikas novirziens, kuru augstskolas ASV un Lielbritānijā iekļāvušas savās studiju programmās. Latvian Voices dalība vairāk kā 50 dažādos a cappella festivālos un konkursos iepriekšējo 13 gadu garumā ir iedvesmojusi popularizēt šo dziedāšanas veidu kā žanru arī Latvijā. Mūziku, kuru izpilda, satiekas latviešu kora un tautas mūzikas tradīcijas, pasaules mūzika, kā arī grupas dalībnieku, jo īpaši komponistes Lauras Jēkabsones, oriģinālkompozīcijas un aranžējumi. Iepriekšējo gadu laikā grupa ir koncertējusi vairāk kā 35 pasaules valstīs ar programmām, kas paredzētas gan akustiskām baznīcām, gan arī lielām koncertzālēm. Latvian Voices ir izdevuši 9 mūzikas albumus un klausāmgrāmatu “Sounds of Latvian Nature”, nule kā izdots jaunais albums ar nosaukumu "Atzīšanās".

Grupas galvenās pamatvērtības ir: ietērpt Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu - latviešu tautasdziesmas - mūsdienu a cappella skaņās, radīt a cappella oriģinālmūziku, dalīties ar savu muzikālo pieredzi meistarklasēs, kā arī nest Latvijas - zemes, kas dzied - vārdu pasaulē.

Mērķi

Projekta īstermiņa mērķis ir “Latvian Voices a cappella festivāla” rīkošana Valmierā, kas ir plānota no 2023. gada 17. augusta – 19. augustam. Festivāla ietvaros plānots rīkot vairākus a cappella mūzikas koncertus kā arī starptautiskas a cappella vokālo ansambļu meistarklases.

Ilgtermiņa mērķis ir sekmēt izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu a cappella mūzikas jomā, būtiski sekmēt a cappella mūzikas žanra attīstību Latvijā. Galvenie festivāla uzdevumi ir veidot programmu a cappella mūzikas profesionāļu vadītas meistarklases festivāla dalībniekiem – Latvijas un ārvalstu amatieru ansambļiem, kā arī vairāki a cappella koncerti koncertzālēs, netradicionālās vietās un brīvdabā. Festivāla ietvaros, ikvienam Latvijas iedzīvotājam, tiks dota iespēja apmeklēt vairākus augsta līmeņa koncertus, izbaudīt a cappella mūzikas krāšņumu un daudzveidību.

Uzdevumi

Lai nodrošinātu veiksmīgu 2023. gada “Latvian Voices a cappella festivāla” norisi, vadīsimies pēc sekojoša rīcības plāna: Festivāla organizēšanai nepieciešamo izdevumu apkopošana /2023. gada janvāris/
Meistarklašu izglītības programmas izveide /2023. gada jūnijs/
Meistarklašu izziņošana un publicitātes aktivitātes /2023. gada janvāris – 2023.g. augusts/
Finansējuma piesaiste /2023. gada janvāris – 2023. gada jūlijs /
Dalībnieku piesaiste dalībai meistarklasēs /2022. gada decembris -2023. jūlijs/
Meistarklašu dalībnieku pieteikšanās izsludināšana, atlases un apstiprināšana /2023. gada februāris - 2023. jūlijs/

Festivāla norises sagatavošana /2023. gada janvāris-augusts/
Festivāla norises īstenošana /2023. gada 16. augusts – 19. augusts/
Paveiktā analīze un izvērtējums /2023. gada septembris - oktobris/.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta galvenā mērķauditorija ir a cappella dziedāšanas cienītāji, kormūzikas nozares profesionāļi un entuziasti, kuri regulāri piedalās ar koros dziedāšanu saistītos pasākumos un procesos, Latvijas vokālo ansambļu dalībnieki, dziesmu svētku dalībnieki, mūzikas skolotāji un citi interesenti, kam ir tuva dziedāšana. Valmieras novada iedzīvotāji, kuriem ir iespēja apmekēt augstvērtīgus a cappella koncertus.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta kvantitatīvie rezultāti: Veiksmīga 3 koncertu un 3 dienu meistarklašu norise. Sasniegti biļešu ieņēmumi 5000 EUR apmērā. Latvian Voices a cappella festivāla vārds būs izskanējis vismaz 10 publikācijās medijos; - vokālo meistarklašu apmeklētāju kopējais skaits būs lielāks par 50. Projektam ir vairāki paredzamie kvalitatīvie rezultāti – a cappella mūzikas kultūras attīstība Latvijā, klausītāju iepazīstināšana ar dažādiem a cappella žanra izpildījumiem divos koncerta vakaros, kā arī a cappella mūzikas izglītības veicināšana īstenojot meistarklašu programmu. Viens no projekta rezultātiem - meistarklašu dalībnieki, amatieru ansambļi un mūzikas jomas interesenti (pedagogi, studiju vadītāji u.c.), būs iepazīstināti ar vokālo spēju attīstīšanai noderīgiem uzdevumiem, ko būs iespējams turpināt pielietot ikdienā savos ansambļos, tiks veicinātas iemaņas vokālajā improvizācijā, aranžēšanā, ritma un “groove” elementu pielietojumā savā repertuārā. Dalībnieki būs guvuši ieskatu a cappella mūzikas pasaules ainā, kā arī atpazinuši būtiskākās atšķirības starp kora un ansambļa dziedāšanu. Lai padarītu savstarpējās pieredzes apmaiņu abpusēji efektīvāku un ieguvumiem bagātāku, esam noteikuši galvenos atlases kritērijus potenciālajiem interesentiem- meistarklašu dalībniekiem, Valmieras iedzīvotājiem piedāvājam draudzīgākus nosacījumus un bezmaksas vietas.