Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Vītolēni"
Projekta kopējās izmaksas:
5319.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3019.00 EUR
Līdzfinansējums:
2300.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta nosaukums " Runcis kedās" izvēlēts apzināti, jo ir mūsu novadnieka Ojāra Vācieša dzejoļa nosaukums- rotaļīgais un kustīgais Runcis ir iekāpis kedās, nevis augstpapēžu kurpēs. Projekts ietver dažādu mākslu darbnīcas un nodarbības bērniem Gaujienā, Smiltenes novadā piecu dienu laikā. Darbnīcu dalībnieki būs bērni no 6 līdz 15 gadiem, tādēļ nodarbību ciklam šāds atraktīvs nosaukums un radoša pieeja, lai bērnus ieinteresētu.  Projekta aktivitātes dos vietējiem bērniem iespēju vasaras sākumā darboties dažāda veida mākslas darbnīcās, caur tautisko deju, dziesmām, nodarbībām brīvā dabā iepazīt latviskās tradīcijas, kā arī Gaujienas bagāto vēsturi, kultūrvēsturisko ainavu - muižas ansambli, Livonijas ordeņa pili, Dabas taku un Mūzikas instrumentu taku. Gaujienas kultūras daudzveidības izzināšana ir izcila iespēja stiprināt bērnos latvisko identitāti un ieaudzināt līdzatbildību saglabāt kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamību Vidzemē.  

Mērķi

Projekta mērķis ir stiprināt bērnos latvisko identitāti, iepazīstināt ar Gaujienu kā īpašu Vidzemes kultūrvēsturisku vietu, caur mākslinieciskām aktivitātēm radīt bērnos vēlmi būt līdzatbildīgiem kultūrvides saglabāšanā un attīstībā. Dažādo nodarbību piedāvajums piecu dienu garumā  paplašinās bērnu redzesloku, veidos vietas piederības apziņu un lokālpatriotismu, lai Gaujienā turpinātos daudzveidīgas mākslas un kultūras pieejamība.

 

Uzdevumi

Projekta pirmajā posmā paredzēts sagatavot un noslēgt līgumus ar darbnīcu vadītājiem, iegādāties nodarbībām nepieciešamos materiālus, apkopot nodarbību dalībnieku sastāvu, sazināties ar vecākiem, precizēt nepieciešamo informāciju, saskaņot telpu un nodarbību norišu nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu, ēdienreižu plānu un citus organizatoriskos priekšdarbus. Nodarbību nedēļā aktivitātes notiks atbilstoši saskaņotajai programmai. Katru dienu pa grupām paredzētas dažādu mākslu radošās darbnīcas, kurās caur tautisko deju, dziesmām, darbošanos brīvā dabā dalībnieki iepazīs latviskās tradīcijas, Gaujienas bagāto vēsturi, kultūrvēsturisko ainavu - muižas ansambli, Livonijas ordeņa pili, Dabas taku un Mūzikas instrumentu taku, kopīgi veidos lielās dabas materiālu mega mandalas, kuras paliks kā dekors Gaujienā un iepriecinās gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus .  Pēcpudienās dalībniekiem būs izzinošas sarunas, reālas un virtuālas tikšanās ar komponistu Jāzepu Vītolu, kā arī izglītojošas, izzinošas, saliedēšanas un komandu spēles un kopīgi pašu sagatavots, mākslinieciski  noformēts un pasniegts launags. Katras dienas noslēgumā dažādas brīvdabas spēles un rotaļas. Projekta trešajā posmā tiks izvērtēts paveiktais, apkopota dalībnieku un nodarbību vadītāju pieredze, viedokļi, sasniegtie mērķi un sagatavota projekta atskaite.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija ir bērni vecumā no 6-15 gadiem. Gaujienas sabiedrība, kā arī bērnu vecāki , varēs sociālajos tīklos sekot "Runcis kedās" veiksmēm un piedzīvojumiem. Mākslas darbnīcās izveidotie vides objekti visu vasaru priecēs Gaujienas iedzīvotājus, viesus, koncertu un pasākumu apmeklētājus.Bērni iegūs jaunus draugus, iepazīs kultūrvēsturiskas vietas, iemācīsies tautas dziesmas, rotaļas, spēles.

Paredzamie projekta rezultāti

Mākslas darbnīcu dalībnieki būs 30 bērni vecumā no 6 līdz 15 gadiem. Viņi būs nodarbināti un ieinteresēti darboties dažādos mākslas procesos, darbnīcās, iesaistīsies dažādās aktivitātēs, kuras saistītas ar Gaujienas kultūrvēsturisko vidi - vēsturiskajām Atzeles pilsdrupām, muižas ansambli, J.Vītola muzeju, Mūzikas instrumentu taku un Dabas taku. Vecāki un vecvecāki varēs būt droši, ka viņu atvases lietderīgi pavada nesen sākušos vasaras brīvlaiku, sekot līdzi bērnu aktvitāšu aprakstam sociālajos tīklos un piedalīties noslēguma koncertā - izstādē, kas iecerēta pēdējā dienā.  Darbnīcu vadītāji varēs izmēģināt dažādas metodes, darbojoties neformālā gaisotnē. Izmēģināt jaunas tehnikas, piemēram papīra liešanu, vides objektu veidošanu no dabas materiāliem. 

Strādājot vairākus gadus par skolotāju un  audzinot savus bērnus, esmu secinājusi, ka bērniem vairāk atmiņā paliek nodarbības, kuras notikušas ārpus ikdienas mācību procesa, tādējādi secinu un ticu, ka arī šiem bērniem papīra liešana, darbošanās muzejā, dziedāšana pie ārā instrumentiem paliks atmiņās kā jauks, interesants piedzīvojums, jo "Runcis kedās" ir ne tikai Ojāra Vācieša dzejoļa nosaukums, bet arī nosaukums darbnīcām, kuras aicina kustēties, ieskatīties un radīt ko paliekošu.