Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība „Sansusī”
Projekta kopējās izmaksas:
16810.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8120.00 EUR
Līdzfinansējums:
8690.00 EUR

Kopsavilkums

2023. gada 16.septembra vakarā Valmierā tiks rīkots muzikāli augstvērtīgs un emocionāli piepildīts pasākums - "Sansusī vakars Valmierā". Galvaspilsētā Sansusī vakari kļuvuši par gaidītu notikumu, tāpēc plānots tādu sarīkot arī ārpus Rīgas.

Sansusī vakara citādā forma un pasniegšanas vieta piešķir akadēmiskajai skatuves mākslai un koncertiem jaunu prizmu, savukārt apmeklētājiem nepiespiestas un koncertzāļu kanoniem neierobežotas mākslas baudījuma pieredzi.

Bagātīgā programma sastāv no akadēmiskās mūzikas koncerta, laikmetīgā cirka priekšnesuma, instrumentālistu “kautiņa” jeb dueļa (īpaši Sansusī radīts formāts, kas pēc būtības atbilst divu vai vairāku mākslinieku improvizētai koncertprogrammai dueļa formā) un 20 minūšu diskotēkas noslēgumā. Pasākuma mērķis ir izveidot plašai publikai pieejamu, estētiski, muzikāli un konceptuāli kvalitatīvu mākslas piedzīvojumu.

"Sansusī vakars Valmierā" pulcēs lielisku mākslinieku plejādi - Lumo Company laikmetīgā cirka māksliniekus (Somija), Armands Siliņš - Bergmanis (balss, Latvija), Guntars Freibergs (sitaminstrumenti, Latvija), Sansusī mūziķu dueļa pusfināla turnīra dalībnieki (tiek noteikti vairākās kārtās un tiks precizēti pirms pasākuma), Platons Buravickis (DJ, Latvija).

Mērķi

Sansusī tiecas piedāvāt inovatīvu un augstvērtīgu mūzikas un mākslas programmu, pēc kuras pieprasījums kultūras baudītāju vidū pieaug. Šis projekts viennozīmīgi nodrošinātu profesionālās mūzikas koncertdarbības un laikmetīgās dejas mākslas pieejamību (bez vecuma, valodas un sociālās piederības grupas ierobežojumiem), sekmētu publikas interesi un izpratni par mūsdienīgu skatuves mākslas attīstību un kultūras daudzveidību, veicinātu intelektuālas un radošas sabiedrības veidošanos, kā arī Valmieras un Vidzemes kultūrvides attīstību. Akadēmiskās mūzikas un laikmetīgās mākslas ievietošana brīvdabā sekmē barjeru nojaukšanu starp apmeklētājiem un mākslas procesiem. Pasākums ir kā inovatīva platforma profesionālas mākslas attīstībai.

Par koncerta norises vietu izvēlēti Valmieras pilsētas "zaļākās ielas" - Gaujas - krasti. Gaujmala un Kazu krāču ieloks uz vienu vakaru tiks apdzīvots, piedāvājot augstvērtīgu pieredzi arī apkaimju, šoreiz Pārgaujas, iedzīvotājiem, reizē attīstot jaunu kultūrvietu. Neskatoties uz to, ka Sansusī veidotie pasākumi notiek gandrīz jau desmit gadus, vēl aizvien tie pārsteidz publiku ar savu inovitāti formas dažādībā un telpas atradumos (tiek domāts par to, kā scenogrāfiski vislabāk “izvietot” vairākas skatuves vietas, lai paspilgtinātu pasākuma vizuālo daudzveidību, kur daba kļūst par dekorācijas elementu.

Uzdevumi

Lai īstenotu projektu un sasniegtu rezultātu, nepieciešams izplānot projekta aktivitāšu norises kārtību un nodrošināt visu iesaistīto mākslinieku kvalitatīvu iesaisti, nodrošināt pasākuma veiksmīgu tehnisko izpildi, uzraudzīt projekta rezultātu sasniegšanu un veikt nepieciešamās darbības potenciālo risku novēršanai. Tapat arī komunicēt ar visām iesaistītajām personām un pakalpojumu sniedzējiem par projekta uzdevumu norisi, informēt un piesaistīt projekta mērķauditoriju, sabiedrības uzmanību, atspoguļojot projekta pasākumu medijos.

Jūnijā un jūlijā paredzēta līgumu slēgšana, publicitātes nodrošināšana (relīžu izsūtīšana, afišu izveidošana un izvietošana, ierakstu publicēšana sociālajos medijos), biļešu tirdzniecības uzsākšana, sadarbības partneru piesaiste u.c. Augustā - mēģinājumi, turpinās biļešu tirdzniecība, pasākuma reklamēšana. Septembris - proejkta realizācija aktīvā fāze - mēģinājumi, teritorijas sakopšana, tehniskā iekārtošana, Sansusī vakars Valmierā 16.septembrī. Pēc pasākuma - projekta izvērtēšana, fotogalerijas, video atskats, rēķinu apmaksa un projekta atskaites sagatavošana.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Sansusī pasākumi piesaista arvien jaunus interesentus, jo kultūras baudītāji lūko pēc svaigām vēsmām un nepieredzētām emocijām. Šo pasākumu mērķauditorija ir: Sansusī festivāla apmeklētāji, Valmieras un novada iedzīvotāji, kuri meklē alternatīvas ierastajiem pasākumiem, kas tiek pasniegti tradicionālajās koncertzālēs, akadēmiskās mūzikas un laikmetīgās skatuves mākslas pasākumu regulārie apmeklētāji, muzikālo izglītības iestāžu audzēkņi, studenti.

Paredzamie projekta rezultāti

Paredzamie projekta rezultāti: akadēmiskās mūzikas un laikmetīgās skatuves mākslas pasākumi padarīti plašākai sabiedrībai pieejamāki un saistošāki, veicināta mākslinieciski augstvērtīgu un emocionāli pacilājošu kultūras pasākumu pieejamība Valmierā un Vidzemes reģionā, veicināta Sansusī kā kultūras attīstības platformas Latvijā atpazīstamība, iegūta jauna mērķauditorija.

Biedrība Sansusī arvien vairāk domā par iespējām rīkot pasākumus ekoloģiski draudzīgi, tapēc zaļie principi tiks ievēroti arī organizējot Sansusī vakaru Valmierā.

Provizoriskais apmekletāju skaits - aptuveni 200 personas. Plānota biļešu tirdzniecība (10 EUR/biļete, plānotie biļešu ieņēmumi līdz 1500 EUR).