Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Ziemerpils"
Projekta kopējās izmaksas:
1410.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1210.00 EUR
Līdzfinansējums:
200.00 EUR

Kopsavilkums

Mūsdienu mākslas tehnoloģiju iemājošana Ziemera muižā būs unikāla iespēja izbaudīt laikmetīgu mākslas notikumu kultūrvēsturiskā kontekstā, tā paplašinot šīs mākslas pieredzes emocionālo un filozofisko apziņas lauku.Profesionālajā vidē novērtētā virtuālās realitātes instalācija "Neredzamo ainavu ceļvedis", kas mēneša garumā būs piedzīvojama Ziemera muižā, ir mākslinieces Zanes Zelmenes darbs, kas aicina doties līdzi emocionāli un vizuāli iespaidīgās nomoda sapņu pastaigās pa 12 planētām neierobežotas fantāzijas plašumos.Izstādē interaktīvais mākslas darbs atveido ainavas no sapņu pieredzēm, izmantojot virtuālo realitāti, video instalāciju un objektus galerijas telpā. Interesentiem bez vecuma ierobežojuma,plānota arī vienas dienas radošā darbnīca, ko vadīs virtuālās instalācijas autore Zane Zelmene. Darbnīcā būs iespēja izgatavot pašam savu fizisku fotosfēru -  nofotogrāfēties Ziemera muižas interjerā ar 360 gradu video kameru, pēc foto apstrādes tas tiek izprintets un uzlīmēts uz putoplasta lodes 12 cm dimetrā. 

Mērķi

Lai Ziemeru muižas kultūrvēsturiskais mantojums turpinātu kalpot un iedvesmot uzskatām, ka ir jābūt atvērtiem laikmetīgajai profesionālajai mākslai. Vēlamies  paplašināt valsts nozīmes kultūrvēsturiskā objekta Ziemeru muiža publisko pieejamību,organizējot profesionālās laikmetīgās mākslas notikumus,tā veicinot spēcīgas kultūrvides veidošanos arī nomaļās Vidzemes  teritorijās.Mūsu mērķis ir rosināt gūt jaunu pieredzi, dalīties ar to, kā arī radīt apstākļus kvalitatīvai pašizaugsmei un brīvā laika pavadīšanai. Laikmetīgās mākslas un mūsdienu tehnoloģijas ir ļoti cieši saistītas un bieži izmantotas mūsdienu mākslinieku radošajā darbībā, bet šāda virtuālās realitātes instalācija līdz šim nav bijusi Alūksnes novadā. Laikmetīgās mākslas, kas radīta ar digitālo tehnoloģiju palīdzību un vairāk kā 200 gadus senās arhitektūras satikšanās mums šķiet fascinējoša - to vēlamies arī ļaut pieredzēt Ziemera muižas apmeklētājiem ne tikai no Alūksnes novada, bet ceļotājiem no visas Latvijas un ārzemēm mēneša garumā. 

Uzdevumi

Organizēt instalācijas uzstādīšanas tehniskos jautājumus, tenikas īri un transportēšanu.

Organizēt radošo darbnīcu - materiālu sagāde,transportēšana

Sadarboties ar nozares profesionāļiem,organizācijām,izglītības iestādēm,pašvaldību.

Pasākuma publicitātes veidošana.

Brīvprātīgo piesaiste pasākuma norises nodrošināšanā

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekts aptver ļoti plašu mērķauditoriju bez vecuma ierobežojuma -- bērni, ģimenes, jaunieši, pieaugušie, seniori... Alūksnes novada iedzīvotāji un novada viesi, kas arvien pieaugošā skaitā apmeklē Alūksni un tuvumā esošās ievērojamās vietas.Ziemera muižas apmeklētāji iegūs ne tikai valsts nozīmes kultūras pieminekļa apskati, bet varēs piedzīvot laikmetīgu mākslas notikumu.

Paredzamie projekta rezultāti

Biedrība turpinās iesākto darbu attīstot Ziemeru muižu kā kultūras rezidenci - kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un pārmantojamības formu - publiski atvērtu, radošu un iedvesmojošu vidi - kādu redzam muižas tagadni un nākotni.Finansiāli un citādi grūti apsaimniekojamajām kultūrvēsturiskajām celtnēm ir milzīgs potenciāls,ko attīstot un pilnveidojot kā publiski pieejamu,magnētisku vidi,to vērtība tikai turpinās pieaugt.Ar šo projektu turpinām regulāru kultūras un izglītojošu notikumu piedāvājumu,kas ir svarīgs instruments kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā,publiskajā pieejamībā,kas rada pozitīvu ietekmi uz novada un reģiona kultūras vides pievilcību kopumā.Ceram, ka tiks iekustināti ilgtspējīgi izglītojoši kultūras procesi, kas  iedvesmos piedalīties ne tikai Vidzemes dabas un kultūrvēstures vērtību apzināšanā un saglabāšanā, bet atstās nozīmīgu ietekmi ilgtermiņa ceļā uz  emocionāli un intelektuāli vērtīgāku sabiedrību.Prognozējam, ka virtuālās realitātes instalāciju mēneša laikā piedzīvos ap 500 apmeklētāju un radošo darbnīcu ap 50 cilvēku.