Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Jumava, SIA
Projekta kopējās izmaksas:
6018.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4208.00 EUR
Līdzfinansējums:
1810.00 EUR

Kopsavilkums

Grāmatā apkopotas Lazdonā dzimušā Harija Liepiņa dienasgrāmatas, sākot ar 1934. gadu un kara laikā rakstītās vēstules ģimenei. Pats Harijs Liepiņš, iesākot 1941. Gada dienasgrāmatu, tās pirmajā lapā ierakstījis:

Pareizi domājot, pēc mana prāta kārtīgi vesta dienas grāmata nav jāredz nevienai personai un tā ir rūpīgi jāglabā, vismaz tik ilgi, kamēr tur minētie fakti vairs nevar attiekties uz tagādni.”

Šis ieraksts autorei bija kā atļauja, lai apkopotu Harija rūpīgi glabātās un pierakstītās dienasgrāmatas, vēstules grāmatā.

Grāmatai ir 15 nodaļas, tomēr kopumā grāmatu varētu dalīt divās lielās daļās. Pirmajā apkopotas pusaudža un jaunieša dienasgrāmatas, kurās īsi un kodolīgi pierakstītas ikdienas gaitas tēva saimniecībā, tādējādi lasītājs ielūkojas pusaudža ganu dienās, netieši iepazīst ģimeni un kaimiņus, lasītājs ielūkojas skolas gaitās, seko jaunieša kautrajai simpātijai, ko pārtrauc ne tikai simpātijas aizbraukšana uz Rīgu, bet arī kara sākums. Karš aizsāk grāmatas otro daļu. Harija dienesta gaitām lasītājs izseko caur jaunieša un viņa ģimenes locekļu korespondenci, kas papildināta ar atsevišķiem dienasgrāmatu fragmentiem un autores izpētes materiāliem.

Apkopojot materiālus ir saglabāta Harija lietotā valoda, kas ir pievienotā vērtība, kas ļauj sajust pagātnes smeķi, kā arī sajust Harija pieaugšanu caur valodas attīstību.

Dienasgrāmatas un vēstules sniedz iespēju izsekot Harija liktenim, vienas ģimenes liktenim, vienas lauku sētas liktenim. Lai gan stāstā nav neparastu pavērsienu, nav dziļu domu izklāsta, starp rindiņām ir nojaušams prieks vai skumjas, raizes vai atvieglojums, attieksme pret notiekošo.

Mērķi

Dienasgrāmatas un vēstules sniedz iespēju izsekot Harija liktenim, vienas ģimenes liktenim, vienas lauku sētas liktenim. Harijs rūpīgi uzglabāja savas dienasgrāmatas un ikdienas pierakstus, kā arī saņemtās vēstules. Viņam bijis svarīgi atstāt savu stāstu turpmākajām paaudzēm. Viņš lepojās ar savu izcelsmi, lai gan kādam liksies, ka tā ir pavisam ikdienišķa.Lasot Harija pirmās dienasgrāmatas, ir iespēja ielūkoties bērnu ikdienas dzīvē trīsdesmito gadu vidū, lūkot dzīvi bērna acīm. Mazliet ielūkoties Harija Ļaudonas 2-gadīgā lauksaimniecības skolas ikdienas pierakstos, gūstot priekšstatu par starpkaru jauniešu skolas dzīvi, skolas ikdienas norisēm, vai uzzināt, kas nodarbina deviņpadsmit gadus jaunu vīrieti, kurš izjūt jaunības nepatstāvību un apjukumu, kas mijas ar nopietnām dzīves pārdomām.

Dižkareivja Harija dienas piezīmes ļauj ielūkoties kazarmu un jaunkareivju ikdienas dzīvē.

Harija rūpīgi uzglabātās kara laikā rakstītās vēstules ļauj ieskatīties dienesta gaitās un zemnieka sētas nerimstošā darbā.

Apkopojot Harija dienasgrāmatas un ikdienas piezīmes grāmatā, ar nolūku ir saglabāta konkrēta valoda un teikumu gramatiskā struktūra. Tas šķiet svarīgi, jo tādējādi lasītājs var izsekot arī valodas attīstībai no bērnības līdz pieauguša jauna vīrieša valodai, gūt laika patiesuma garšu.

Šī grāmata ir interesants novadpētniecības un lingvistikas avots. Grāmatā iekļautās fotogrāfijas sniedz lielisku ieskatu tā laika ikdienas dzīvē Madonas novadā.

Projekta mērķi:

Padarīt publiski pieejamu Harija Liepiņa dienasgrāmatu

Izstrādāt grāmatas maketu 

Nodrošināt grāmatas ražošanas procesu

Nodrošināt grāmatas pieejamību plašam interesentu lokam

Veicināt izpratni un interesi par dzīvi un ikdienu Vidzemē 20.gs sākumā

Uzdevumi

Jolanta Āboltiņa ir apkopojusi un pārrakstījusi Harija Liepiņa dienasgrāmatas, kā arī veikusi ģimenes īpašuma esošo fotoattēlu atlasi.

Teksts ir izgājis 1.korektūru un šobrīd tiek maketēts.

Notiek fotogrāfiju apstrāde.

Paredzams,ka līdz 1.jūnijam grāmata būs samaketēta.

No 1.līdz 14.jūnijam plānota grāmatas 2.korektūra.

no 1.līdz 14.jūnijam - vāka dizaina izstrāde

14.-16.jūnijam - labojumu ieviešana tekstā.

19. jūnijs - 3.jūlijs - grāmatas ražošanas process tipogrāfijā

34.-14 jūlijs - grāmatas piegāde un izplatīšana grāmatnīcās

11.jūlijs - preses relīzes izsūtīšana

15./16. jūlijs - grāmatas atvēršanas svētki Mandonas novada bibliotēkā vai Madonas novadpētniecības muzejā

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Grāmatas mērķauditorija ir cilvēki, kurus interesē vēsture, dzimtu pētniecība, novadpētniecība un lingvistika.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā plānots izdot 392 lappušu biezu grāmatu 130 x 200 mm formātā  "Lazdonietis Harijs Liepiņš. Laikmets viena cilvēka acīm" 800 eksemplāru metienā.

Projekta ilgtspēju nodrošina tā rezultātā tapusī grāmata, kura vēl gadiem un gadu desmitiem būs pieejams interesentiem privātajās un publiskajās bibliotēkās, kalpojot par noderīgu izziņas avotu.