Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Camphill nodibinājums “Rožkalni”
Projekta kopējās izmaksas:
2672.69 EUR
Finansējums no VKKF:
2070.00 EUR
Līdzfinansējums:
602.69 EUR

Kopsavilkums

Esošā projekta ietvaros, tiks noorganizēti divi koncertu pasākumi Camphill ciematā "Rožkalni", kas iepazīstinās interesentus gan ar augstvērtīgu seno mūziku un tautu kultūras tradīcijām, kas ir ieskanējušās arī Vidzemes reģionā, šoreiz grupas "Trakula" izpildījumā, gan klasisko mūziku uzstājoties koncertkoklētājai Līgai Griķei.

"Camphill Nodibinājums "Rožkalni"" darbojas kopš 1999.g. kā atklātais sabiedriskais fonds. Tā ir vienīgā Camphill organizācija Latvijā. Nodibinājuma darbības jomas ir sociālā rehabilitācija un sociālā aprūpe pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā ciematam raksturīgais tiek izmantota bioloģiskā lauksaimniecība terapeitiskos nolūkos. Camphill mērķis ir veidot vidi, kur mācās, iegūst praktiskas iemaņas un atrod jēgpilnu dzīvi cilvēki ar īpašām vajadzībām. Darbinieki un klienti dzīvo vienā ciematā, kopā veic ikdienas darbus dārzā, mājās, darbnīcās. Kopā apmeklē un organizē koncertus, dodas uz muzejiem un svin svētkus.

"Rožkalnu" darbība ir ļoti atvērta - bieži ierodas viesi, interesenti, kas pārņem pieredzi; vietējie reģiona iedzīvotāji apmeklē "Rožkalnu" organizētos izglītojošos un kultūras pasākumus, piemēram, teātra izrādes, ražas svētkus, lekcijas un koncertus.

"Rožkalnu" ciematā kultūras pasākumus ir iespējams norganizēt gan plašā pasākumu zālē, gan dārza vidē.

Koncerts būs sabiedrībai pieejams bezmaksas pasākums, uz kuru būs aicināts ikviens ieinteresētais apmeklētājs. Koncerts pulcēs 100–200 klausītāju.

Mērķi

Noorganizēt senās mūzikas grupas "Trakula" un koncertkoklētājs Līgas Griķes koncertu Camphill ciematā "Rožkalni", lai nodrošinātu līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību lauku teritorijās, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi, kā arī aktivizējot pasākumiem mazās kultūrtelpas.

Grupa "Trakula" dibināta 2007. gadā. Grupa spēlē viduslaiku un renesanses mūziku, izmantojot senos mūzikas instrumentus, no kuriem daudzi ir pašdarināti, kā arī tērpjoties attiecīgā laikmeta apģērbā. Skaņdarbi tiek smelti gan no dažādiem senās mūzikas krājumiem, gan Eiropas un Austrumu tautas mūzikas senākajiem slāņiem (īpaši iemīļota grupas dalībniekiem ir Rumānijas ungāru (čango) un sefardu, kā arī, protams, latviešu tautas mūzika). "Trakula" nu ar vislielāko entuziasmu ķērusies klāt arī latviešu tautas mūzikai, veidojot daudzveidīgu repertuāru - no bērnu folkloras līdz pat dančiem un karavīru dziesmām. "Trakula" izpildītājmākslinieki : Māra Robežniece - balss, blokflautas; Līga Jeleviča - balss, vijole; Māris Jēkabsons - balss, dūdas; Kaspars Indrēvics - perkusijas un Ansis Klucis - kontrabass.

Lielās Mūzikas balvas nominante koklētāja Līga Griķe, kas veiksmīgi darbojs gan solokoncertos, gan jaunos radošos mūziķu projektos Latvijā un pasaulē. Koncertā "Rožkalnos" izskanēs savā laikā izaicinoši klasiskās mūzikas autori kā Džordžs Geršvins, Eriks Satī u.c.

Uzdevumi

• Noorganizēt vienu koklētājas Līgas Griķes koncertu un vienu  grupas "Trakula" senās mūzikas koncertu Camphill ciematā "Rožkalni".

• Sekmēt augstvērtīgas klasiskās mūzikas un vēsturiskās mūzikas izplatīšanu, apmeklētājiem piedāvāt kvalitatīvu, profesionālu mākslinieku mūzikas izpildījumu.

• Nodrošināt bezmaksas kvalitatīvas kultūras pieejamību vietējiem tuvējā novada un kaimiņu novadu iedzīvotājiem, tādējādi dodot iespēju tos apmeklēt vienkopus dažādām sabiedrības grupām.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

- Gadskārtu Camphill ciemata pasākumu apmeklētāji – pamatā vietējiem reģiona iedzīvotāji un attālāki ciemiņi.
- Valmieras novada kultūras pasākumu apmeklētāji.
- Iedzīvotāji, kas atbalsta “Rožkalnu” aktivitātes, seko līdzi ciemata aktualitātēm sociālajos mēdijos ;
- Ģimenes kurās dzīvo personas ar garīga rakstura traucējumiem iepazīst kopienas dzīves labos piemērus.

- Pasākumu apmeklēs ap 100 -200 interesentu.

Paredzamie projekta rezultāti

• Noorganizēti divi mūzikas koncerti Camphill ciemata vidē. 1) Līga Griķe koncerts "Krāsas" un 2) senās mūzikas grupa “Trakula”, izpildītājmākslinieki : Māra Robežniece, Līga Jeleviča, Māris Jēkabsons, Kaspars Indrēvics un Ansis Klucis.

• Sekmēta vēsturiskās mūzikas izpēte un izplatīšana, apmeklētājiem piedāvāts kvalitatīvs, profesionālu mākslinieku mūzikas izpildījums.

• Sekmēta profesionālas klasiskās mūzikas pieejamība reģionā.

• Nodrošināta bezmaksas kvalitatīvas kultūras pieejamība vietējiem tuvējā novada un kaimiņu novadu iedzīvotājiem, tādējādi dodot iespēju tos apmeklēt dažādām sabiedrības grupām.

• Informēta vietējā sabiedrība par aktuāliem notikumiem (mūzikas izpildītājiem, koncerta norisēm) pirms koncerta norises un pēc pasākumiem – sociālajos tīklos, kā arī vietējos ziņu portālos.

• Kvalitatīvi īstenots kultūras pasākums stiprinās Camphill ciemata "Rožkalni" organizatoriskās spējas, atpazīstamību kultūras jomā un atvērtību kultūras procesiem dažādām iedzīvotāju grupām, lai plānotu citus kultūras projektus Vidzemē.

- katru pasākumu apmeklēs ap 100-200 klausītāji.