Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība VIVAT!
Projekta kopējās izmaksas:
3320.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3160.00 EUR
Līdzfinansējums:
160.00 EUR

Kopsavilkums

Radošās un stratēģiskās koncepcijas izstrāde "Piebalgas Rakstnieku ligzdas" izveidei kultūrvēsturiskā  īpašumā "Tīruma Seviķi" Zosēnu apkaimē. Mājas liktenī ir visa 20.gs. vēsture - no jaunsaimnieku cerībām līdz kara juku slauztiem likteņiem, traģiskam mīlas stāstam, mājas izpostīšanai, līdz kolhoza priekšsēdētājs to "par polšu" atdevis māksliniekiem, kad "caur jumtu varēja redzēt zvaigznes" . Mājas ziedu laiki bijuši, kad tur saimniekoja dzejniece Olga Lisovska un viņas vīrs, kino fotogrāfs Aivars Čakste, kas to atjaunoja savām rokām, papildinot māju ar Rīgā nograutu pieminekļu detaļām. Kamīns no "Piena restorāna", durvis no jūgenda mājas, dekorācijas no Operas un Rīgas kinostudijas filmām. Koša eklektika! To pabojājuši nākamie saimnieki (ieskaitot "Vernisāžas krievus", kas tur uz kādu laiku ierīkojuši skaļu prieka māju), līdz tā, pagurusi un noplukusi, ir atradusi jaunu saimnieci, ko ar šo zemi saista "dzimtas asinis". Māju tautā joprojām dēvē par "Rakstnieces māju". Elvita Ruka šeit atradusi bagātīgu dzejniecei Olgai Lisovskai adresētu vēstuļu arhīvu, kurā jo īpaši izceļas Vizmas Belševicas intriģējošā korespondence. Mērķis ir šeit izveidot rakstnieku rezidenci radošajam darbam un regulāriem nākotnes pasākumiem - dzejas un prozas vakariem, simpozijiem, meistarklasēm un plenēriem ar īpašu akcentu uz epistulāro žanru.  Ikgadējais pasākums būtu "Piebalgas vēstules", kur dalībnieki (literāti un vides mākslinieki) radītu darbus, kas sakņoti Piebalgas vidē, vēsturē, cilvēkos, dabā, likteņstāstos. Šī projekta ietvaros tiktu izstrādāta "Piebalgas Rakstnieku ligzdas" 1) radošā koncepcija 2) ainavas vizualizācija 3) īstenošanas stratēģija 4) aptuvena tāme 5) finansu piesaistes plāns. 

Mērķi

Vidzeme vēsturiski ir daudzu ievērojamu rakstnieku šūpulis (brāļi Kaudzītes, Kārlis Skalbe, Eduards Veidenbaums, Marģeris Zariņš, Olga Lisovska u.c.), te tapušas daudzas Latvijas literatūras pamatvērtības. Tomēr Latvijā vienīgā  rakstnieku rezidence atrodas Ventspilī, bet lauku potenciāls, īpašā Vidzemes daba, ainava, likteņstāsti netiek izmantoti kā jaunrades materiāls. "Piebalgas Rakstnieku ligzda" piedāvās pakāpeniski īstenojamu projektu kamerstila projektu, lai jaunrades process notiktu Vidzemē un izmantotu tās sniegtās iespējas. 

Uzdevumi

1) Izpētīt un uzrakstīt pilnīgu mājas un tās iemītnieku stāstu (tas ir neparasts tik ļoti, ka kļūst tipisks 2o.gadsimta paradoksu atspoguļojums)

2) Izstrādāt radošo koncepciju (Kas būs īpašs tieši šai rezidencei un pasākumiem? Kā tie iekļausies Vidzemes kultūrpolitikā? Kā tie reflektēs par Vidzemes bagāto literatūras vēsturi? Kā koncepcijā tiks integrēts Olgas Lisovskas intriģējošais vēstuļu arhīvs un citi mājas artefakti?)

3) Izstrādāt stratēģisko koncepciju (Vai rezidences būs Latvijas līmeņa vai starptautiskas? Kā projektu iespējams īstenot pakāpeniski? Kādi finansu avoti iespējami? Kāds varētu būt multimediālais aspekts?)

4) Veikt projekta vizualizāciju ainavā, iezīmējot esošās mājas un atsevišķo moduļu mājiņu izvietojumu (katra veltīta citam Vidzemes rakstniekam) 

5) Noformēt izstrādātā projekta pieteikumu un prezentēt reģiona vadībai (ieinteresētajām amatpersonām) līdz šī gada novembrim

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

No koncepcijas izstrādes labumu gūs Vidzemes kultūrpolitikas procesu plānotāji, bet no realizētas ieceres daudz plašāks loks - literāro rezidenču viesi, pasākumu dalībnieki un apmeklētāji, meistarklašu dalībnieki, tūristi u.c., kā arī šeit radīto literāro darbu lasītāji Latvijā un pasaulē.

Paredzamie projekta rezultāti

No koncepcijas izstrādes iegūs reģiona kultūrpolitikas veidotāji, kam būs iespēja stratēģiski atbalstīt jauna, spēcīga Vidzemes zīmola izveidi un attīstību. Mainīsies konkrēta vieta, kurai tiks dota atdzimšanas iespēja. Šī māja ir celta ar lielām cerībām kā neatkarīgās Latvijas augšupejas un sapņu iemiesojums. Tā ir grauta kolhozu patvaļas laikā, tomēr izturējusi. Tā ir piedzīvojusi padomju laika "atdzimšanas šarmu", kad savām rokām tapināta no nez kur un kā sadabūtiem materiāliem. Tā ir cietusi no vēlākās īpašnieku maiņas un saimniekiem, kas nav novērtējuši mājā atstāto literāro mantojumu. Koncepcijas izstrādei par rakstnieku rezidenču izveidi ir iespēja mainīt šīs mājvietas likteni metafizskā un praktiskā izpratnē - no lauku (un tās inteliģences) iznīcināšanas uz ainavas un kultūrvides atdzimšanu.