Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Mūzikas un mākslas attīstības fonds "Balsis"
Projekta kopējās izmaksas:
10815.62 EUR
Finansējums no VKKF:
7203.62 EUR
Līdzfinansējums:
3612.00 EUR

Kopsavilkums

Latvijā cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ir problemātiski iekļauties sabiedrībā. Tā ir sabiedrības daļa, par kuru ierobežoto komunikācijas iespēju dēļ sabiedrībā rodas aizspriedumi. Cilvēki neviļus tiek izolēti no pārējās sabiedrības daļas, kuriem šādu veselības traucējumu nav, apgrūtinot viņu integrāciju. Projekta ietvaros Jauniešu koris BALSIS 2023. gada 17. septembrī Vidzemes koncertzālē CĒSIS sniegs koncertu, pielāgotu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Vidzeme ir viens no galvenajiem pulcēšanās centriem cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem un koncertzāle CĒSIS - viens no galvenajiem Latvijas kultūras centriem, tāpēc projekts būs jauns, nozīmīgs, izzinošs kultūras notikums Vidzemē. Koncerta repertuārā ietilps latviešu kormūzikas klasika un latviešu oriģinālmūzikas jaunrade, tāpēc cilvēki ar dzirdes traucējumiem, arī jaunie, gūs vērtīgu ieskatu Latvijas kormūzikas vērtībās un aktualitātēs, tādējādi veicinot Dziesmu svētku tradīcijas attīstību un kultūras notikumu Vidzemē pieejamību arvien plašākai auditorijai. Dziesmas zīmju valodā iztulkos surdo tulce Brigita Lazda, koncerta laikā tulkojumus attēlos surdotulce Elza Veismane. Koncertā uz ekrāna sinhroni notiks arī diriģenta un surdotulces žestu videoprojekcija, kas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ļaus pastiprināti caur diriģenta žestiem uztvert pausto dziesmas muzikālo, emocionālo un ritmisko vēstījumu, bet caur surdotulces žestiem - saturisko vēstījumu. Pārējiem koncerta apmeklētājiem tā būs lieliska iespēja redzēt diriģentu tuvplānā, jo parasti koncertos viņš ir redzams tikai no mugurpuses. Iespēja saskatīt kopīgo diriģenta un surdotulka žestu valodā! Piedalās Jauniešu koris BALSIS, pianiste Ieva Dzērve, surdotulce Elza Veismane. 

Mērķi

Projekta mērķi ir realizēt Jauniešu kora BALSIS (mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis, diriģenti Kamila Siliņa un Georgs Zujevs) koncertu Koncertzālē CĒSIS 2023. gada 17. septembrī Cēsīs, piedaloties surdotulcei Elzai Veismanei un pianistei Ievai Dzērvei; sagatavot koncertprogrammu, kas atspoguļo Latvijas kormūzikas vērtības un aktualitātes, tādējādi Latvijas kormūzikai kļūstot pieejamai vēl vienai sabiedrības daļai Vidzemē un visā Latvijā- cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, tajā skaitā bērniem un jauniešiem; attīstīt un popularizēt Dziesmu un Deju svētku tradīciju Vidzemē, kā arī Latvijas kormūziku kopumā; aktualizēt iepriekš mazāk atbalstītu sabiedrības grupu problēmas, piesaistot atbalstu un kopējās sabiedrības aizspriedumus par šīm sabiedrības grupām, tādējādi integrējot cilvēkus ar dzirdes problēmām sabiedrībā; sekmēt sabiedriski nozīmīgu kultūras notikumu rašanos Vidzemē; veicināt sabiedrības saliedētību un attīstīt kultūras pieejamību Vidzemē; veicināt kultūras dzīves attīstību Cēsīs un Vidzemē.

Uzdevumi

1.Projekta darba grupas izveide. (2023. gada jūnijs) 

2. Koncertu plānošana, projekta izstrāde.(2023. gada jūnijs, jūlijs, augusts) 

3. Koncertprogrammas sagatavošana, darbs ar kori un surdo tulcēm Brigitu Lazdu un Elzu Veismani. (2023. gada jūnijs, jūlijs, augusts, septembris)

4. Saziņa ar transporta un ēdināšanas nodrošinātājiem, tā pasūtīšana.  (2023. gada augusts, septembris) 

5. Afišu un reklāmu izveide, mediju informēšana. (2023. gada augusts, septembris)

6. Koncertvietas sagatavošana Vidzemes koncertzālē CĒSIS 2023. gada 17. septembrī.

7. Koncerts Vidzemes koncertzālē CĒSIS 2023. gada 17. septembrī, piedaloties Jauniešu korim BALSIS (diriģenti Ints Teterovskis, Kamila Siliņa un Georgs Zujevs), pianistei Ieva Dzērve, surdotulcei Elzai Veismanei. 

8. Koncertvietas sakopšana Vidzemes koncertzālē CĒSIS 2023. gada 17. septembrī.

9. Projekta atskaišu izstrāde un iesniegšana. (2023. gada oktobris)

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta galvenā mērķauditorija ir Cēsu novada un Vidzemes iedzīvotāji, arī viesi ar dzirdes traucējiem, kas ikdienā izmanto latviešu zīmju valodu. Projekta mērķauditorija ir arī citi kormūzikas un Dziesmu un deju svētku interesenti Vidzemē.

Paredzamie projekta rezultāti

Noticis Jauniešu kora BALSIS koncerts Cēsīs kopā ar surdo tulci Elzu Veismani. Īstenojot projektu, Latvijas kormūzikas repertuārs koncerta formā kļūs pieejams vēl vienai sabiedrības daļai - cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, arī bērniem un jauniešiem. Attīstīta un popularizēta Dziesmu un Deju svētku tradīcija, kā arī Latvijas kormūzika. Aktualizētas iepriekš mazāk atbalstītu sabiedrības grupu problēmas, piesaistot atbalstu un kopējās sabiedrības aizspriedumus par šīm sabiedrības grupām, tādējādi integrējot cilvēkus ar dzirdes problēmām sabiedrībā. Veicināta sabiedriski nozīmīgu kultūras notikumu pieejamība Cēsīs un Vidzemes novadā. Veicināta Cēsu novada un Vidzemes sabiedrības saliedētība un attīstīta kultūras pieejamība. Vidzemes iedzīvotāji un viesi ar dzirdes traucējumiem piedzīvojuši un iepazinuši Latvijas kormūzikas vērtības un aktualitātes.

Koncertā piedalījušies 40 dalībnieki un to apmeklējuši 500 skatītāji.