Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
Projekta kopējās izmaksas:
27155.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8250.00 EUR
Līdzfinansējums:
18905.00 EUR

Kopsavilkums

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra (LCCA) Vasaras skola ir starptautiska alternatīvās izglītības programma jaunajiem un topošajiem māksliniekiem, mākslas un kultūras kritiķiem, kuratoriem un kultūras menedžeriem no Latvijas un ārvalstīm, kas katru gadu tiek organizēta Latvijas reģionos. Tās mērķis ir sniegt iespēju brīvā un starpdisciplinārā formā jaunajiem profesionāļiem padziļināti apgūt laikmetīgās mākslas aktuālos kontekstus, attīstīt kritisko domāšanu, argumentāciju, diskusijas, un veidot kolektīvas radošās prakses. Vasaras skolas nozīmīgs uzdevums ir savest kopā mākslas un kultūras jomu jaunos profesionāļus no Latvijas, Baltijas un citām pasaules valstīm, kā arī aicināt viņus dalīties idejās ar mākslas pasaulē atzītiem lektoriem un darbnīcu vadītājiem.

Vasaras skola 2023. gada 4. - 11. augustā notiks jau desmito reizi, šoreiz to organizējot sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību. Šogad vasaras skola pievērsīsies vides un ekoloģiskās ilgtspējas un sociālās pieejamības jautājumiem, tostarp arī tādām tēmām kā aprites ekonomika, patērētājdarbības un globalizācijas ietekme uz dabu un sociālo vidi, un prakses, kā ikdienā varam ieviest vienkāršus un klimatam draudzīgus soļus, kas ļauj samazināt resursu patēriņu un novērst vides piesārņojumu. Savukārt pieejamības, kā arī sociālās iekļaušanas tēmu lokā tiks pievērsta uzmanība tam, kā padarīt vidi pieejamāku cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, gan kā plašākā nozīmē mainīt priekštatus par iekļaujošu vidi un sabiedrību, kas pieejama ikvienam. Vasaras skola izcels jaunas pieejas, kā mākslas un kultūras vidē nodrošināt iekļaujošus un vienlīdzīgus pakalpojumus, ētiskus un sociāli iesaistošu risinājumus auditorijai ar dažādām vajadzībām.

Mērķi

LCCA Vasaras skola jau desmit gadu garumā tiek organizēta dažādos Latvijas reģionos - Cēsīs, Kuldīgā, Valmierā un šogad Smiltenē, lai veicinātu kvalitatīvas laikmetīgās kultūras pieejamību ārpus Rīgas robežām. Vasaras skolas septiņu dienu programmā tiks organizētas tematisko bloku sesijas ar astoņu Latvijas un starptautisku vieslektoru lekcijām un darbnīcām, diskusijām un praktiskas vides izpētes sesijām. Kā vasaras skolas dalībnieki savas zināšanas un izpratni par ilgtspējas un pieejamības jautājumiem būtiski papildinās ap 30 jaunie un topošie mākslinieki, mākslas un kultūras kritiķi, kuratori un kultūras menedžeri no Latvijas un ārvalstīm.

Kā ierasts, arī šogad daļa Vasaras skolas programmas būs atvērta jebkuram interesentam, īpaši aicinot Smiltenes novada pašvaldības kultūras un mākslas profesionāļus, jauniešus un citus interesentus līdzdarboties ilgtspējas un pieejamības tēmu risināšanā.

Projekta mērķi:

- Īstenot starptautisku vasaras skolu, kas pievērsīsies ekoloģiskās ilgtspējas un sociālās pieejamības jautājumiem, kā ikdienā varam ieviest vienkāršus un klimatam draudzīgus soļus, kā varam padarīt vidi pieejamāku cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, gan kā plašākā nozīmē mainīt priekštatus par iekļaujošu vidi un sabiedrību, kurā pakalpojumi un informācija ir pieejami ikvienam.

- Brīvā un starpdisciplinārā formā stiprināt kritiskās domāšanas kapacitāti laikmetīgās mākslas vidē Latvijā, veicināt dialogu un savstarpēju ideju apmaiņu, padziļinātu zināšanu apguvi un to izmantošanu profesionālajā darbībā. 

- Veicināt tīklošanos starp radniecīgu nozaru profesionāļiem no Latvijas, Baltijas un plašāka reģiona.

- Veicināt profesionālu mākslas notikumu norisi Latvijas reģionos.

- Spēcināt LCCA kā starptautiskas, starpdisciplināras institūcijas un kultūras centra lomu, kā arī Smiltenes kā laikmetīgai kultūrai atvērtas un kritiski domājošas vietas tēlu. 

- Veicināt Latvijas mākslas vides konkurētspēju un integrāciju starptautiskajā apritē.

- Veicināt izpratni un interesi par laikmetīgo mākslu un sabiedrībā aktuāliem, tostarp sociālpolitiskiem procesiem.

Uzdevumi

Vasaras skolas programmu veidos lekcijas, radošās darbnīcas, diskusijas un praktiskas vides izpētes sesijas, ko vadīs lektori no Latvijas un ārvalstīm. Programmas tēmas lūgums skatīt projekta izvērstajā aprakstā.

Līdz šim brīdim jau īstenots:

2023. g. februāris - maijs: Programmas plānošana, komunikācija ar vieslektoriem, tēmu apstiprināšana. 

Turpmākais programmas plāns:

2023. gada maijs: Vasaras skolas publiska izsludināšana, aicinot pietiekties dalībniekus atvērtā konkursā. Konkurss noris aptuveni viena kalendārā mēneša garumā. Dalībai Vasaras skolā pretendentiem jāiesniedz CV, īsbiogrāfija, portfolio un motivācijas vēstule. Pēc konkursa termiņa beigām Vasaras skolas organizatoru komanda (kuratori, LCCA darbinieki) izvērtē pieteikumu atbilstību Vasaras skolas tematiskajam ietvaram un izvēlās 22-25 dalībniekus, kurus uzaicina dalībai Vasaras skolā.

01.05. —  11.08. 2023: Vasaras skolas tehniskā sagatavošana, komunikācija;

15.06. — 15.07. 2023: Vasaras skolas dalībnieku atlase, komunikācija, informatīvo materiālu sagatavošana;

04.08. — 11.08. 2023: Vasaras skolas norise;

12.08. — 30.09. 2023: Atskaišu sagatavošana.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

• Vasaras skolas dalībnieki: mākslinieki, mākslas zinātnieki, kultūras teorētiķi, žurnālisti, muzeju profesionāļi, citu saistīto nozaru pārstāvji, kuru profesionālajā darbībā ir aktuāla savu zināšanu papildināšana,
• Smiltenes novada iedzīvotāji un viesi, kurus interesē vasaras skolas publiskā programma: lekcijas, mākslinieku prezentācijas un noslēguma pasākums, kas pieejams ikvienam interesentam,
Netiešā veidā projekta mērķauditorija ir mākslas, kultūras vide un plašāka sabiedrība

Paredzamie projekta rezultāti

- Veiksmīgi notikusi starptautiska vasaras skola, piedaloties 25 — 30 dalībniekiem un 8 lektoriem. 

- Veiksmīgi noritējusi vasaras skolas publiskā programma, to apmeklējuši vietējie interesenti. - Paredzams, ka tikšanās šādā starpdisciplinārā formā ved pie jauniem sadarbības projektiem un idejām. 

- Vasaras skola ieguvusi publicitāti reģionālajos un nacionālajos medijos. 

- Smilteni apmeklējuši un padziļināti iepazinuši mākslas un kultūras jomas profesionāļi no Latvijas un tuvākajām un tālākām ārvalstīm. 

- Tiks sagatavota un īstenota starptautiska vasaras skola, kas caur laikmetīgās mākslas prizmu aktualizēs ekoloģiskās ilgtspējas un sociālās pieejamības jautājumus, izceļot tādas tēmas kā aprites ekonomika, patērētājdarbības un globalizācijas ietekme uz dabu un sociālo vidi, un prakses, kā ikdienā varam ieviest vienkāršus un klimatam draudzīgus soļus, kas ļauj samazināt resursu patēriņu un novērst vides piesārņojumu, kā padarīt vidi pieejamāku cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, gan kā plašākā nozīmē mainīt priekštatus par iekļaujošu vidi un sabiedrību, kurā pakalpojumi un informācija ir pieejami ikvienam.