Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Ziemerpils"
Projekta kopējās izmaksas:
2180.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1430.00 EUR
Līdzfinansējums:
750.00 EUR

Kopsavilkums

Radošās darbnīcas Ziemeru muižā ir kļuvušas par regulāru vasaras dzīves notikumu,kopā pulcējot  dažādu jomu profesionāļus novada jauniešus un apkaimes ieinteresētos iedzīvotājus.Arī šovasar iecerēts vienas dienas pasākums ar profesionālu mākslinieku vadītām meistarklasēm "TekstsEsTelpa",kas noslēgsies ar piesātinātu vakara programmu-dalībnieku jaunradīto darbu priekšnesumiem, Elizabetes Balčus audiovizuālu performanci un  atvērto vakara turpinājumu diskusijās,sarunās,mūzikā,dzejā,dejā pie ugunskura un muižas parkā.Dienas gaitā paredzētas trīs radošās darbnīcas,kas sasvstarpēji saistītas:Skatuves runas māksla "ES BALSS"-tikšanās ar Latvijas kultūras akadēmijas docenti, aktrisi Zani Daudziņu prakstiskā nodarbībā,lai labāk izprastu veiksmīgas uzstāšanās psihiskos un fiziskos nosacījumus,kā arī trenētu publiskai runai nepieciešamās iemaņas.Teātra māksla un skatuves kustība "Estelpa"- nīderlandiešu multimākslinieks, laikmetīgās dejas horeogrāfs  Edd Schouten(Nīderlande)vadīs prakstisku nodarbību,izmantojot dažādus aktiermeistarības,atbrīvošanās,improvizācijas vingrinājumus un tehnikas,aicinās personīgi pieredzēt jaunarades procesu,īpaši pētot ķermeņa un telpas attiecības.Tekstu radīšanas darbnīca "EsTeksts" -Rīgas jauno dzejnieku kopa „Karantīna”  caur radošiem uzdevumiem rosinās radīt pašu izvēlētas formas tekstu. Lai gan pasākums būs veidots prioritāri domājot par jauniešiem,taču būs atvērts ikvienam interesentam,tā turpinot regulāru kultūras notikumu virkni Ziemeru muižas un tās kompleksa kultūrvēsturiskajā vidē,atklājot un pieredzot arvien jaunas,līdz šim neiepazītas cilvēka mākslinieciskās dabas teritorijas un izpausmes.

Mērķi

Izmantojot radošo darbnīcu principu,veicināt profesionālas laikmetīgās mākslas pieredzes pieejamību reģionos,rosināt gūt jaunu pieredzi starpdisciplināru mākslas darbu veidošanā,iesaistīt kultūras projekta realizēšanā,radīt apstākļus kvalitatīvai pašizaugsmei un brīvā laika pavadīšanai,kā arī paplašināt valsts nozīmes kultūrvēsturiskā objekta Ziemeru muiža publisko pieejamību,tā veicinot spēcīgas kultūrvides veidošanos arī nomaļās Vidzemes teritorijās.Biedrība turpinās iesākto darbu attīstot Ziemeru muižu kā kultūras rezidenci - kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un pārmantojamības formu - publiski atvērtu, radošu un iedvesmojošu vidi - kādu redzam muižas tagadni un nākotni.Finansiāli un citādi grūti apsaimniekojamajām kultūrvēsturiskajām celtnēm ir milzīgs potenciāls,ko attīstot un pilnveidojot kā publiski pieejamu,magnētisku vidi,to vērtība tikai turpinās pieaugt.Ar šo projektu turpinām regulāru kultūras un izglītojošu notikumu piedāvājumu,kas ir svarīgs instruments kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā,publiskajā pieejamībā,kas rada pozitīvu ietekmi uz novada un reģiona kultūras vides pievilcību kopumā.Šodien,tehnoloģiju laikmetā,vairāk attīstās virspusēja lietu,parādību uztvere, zaudējot spēju iedziļināties,koncentrēties,uzskatām,ka jauniešus ir jāiedvesmo,jārosina lasīt un uztvert piemēram,dzeja,iepazīt un pieredzēt jaunrades procesu caur dažādām mākslas formām,ir jādod iespēja paplašināt savas robežas,ko vēlamies īstenot projekta ietvaros, pieaicinot profesionāli zinošus un harizmātiskus lektorus.

 

Uzdevumi

Organizēt kultūrizglītojošu,mūsdienīgu,aizraujošu,izzinošu pasākumu gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem.Risināt pasākuma tehniskos jautājumus,kas saistīti ar transportu,izmitināšanu,skatuves tehniku,dalībnieku uzņemšanu,dalībnieku reģistrāciju,pasākuma plāna izstrādi un īstenošanu,apzināt un uzrunāt pasākuma mērķauditoriju. Veicināt radošo izaugsmi,emocionālo attīstību organizējot praktiskas publiskās runas, teātra mākslas un tekstu rakstīšanas meistarklases,kas rosinātu sevis iepazīšanu un spēju brīvāk justies publikas priekšā,apzināties psihoemocionālos aspektus un spēt pielietot tehikas,lai veiksmīgāk prezentētu sevi,savas idejas un sasniegtu iecerētos mērķus turpmākā dzīvē.  Sadarboties ar nozares profesionāļiem,organizācijām,izglītības iestādēm,pašvaldību.Pasākuma publicitātes veidošana. Brīvprātīgo piesaiste pasākuma norises nodrošināšanā, finansējuma piesaiste.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Rīgas un Alūksnes novada jaunieši (Alūksnes mākslas skolas, ģimnāzijas, iniciatīvas centra "Pa Galms"jaunieši,Ziemeru pamatskolas vecāko klašuaudzēkņi, pedagogi, pagasta jaunieši, citi viesi un interesenti. Pagājušo gadu pieredze un atsauksmes ļauj mums apgalvot, ka vietējā auditorija arvien
paplašinās,pasākumi ir apmeklēti un vajadzīgi.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta atbalsts un tā realizācija sniegs iespēju arī Alūksnes novada jauniešiem gūt jaunrades pieredzi līdzdarbojoties darbnīcās profesionāliem pasniedzējiem,kas citādi nebūtu pieejams tik attālos Latvijas punktos ārpus lielāko pilsētu centriem.Turpināsies ciešāka sadarbība ar vietējām novada izglītības iestādēm:mākslas izglītības centru - Alūksnes mākslas skolu,Alūksnes ģimnāziju, Alūksnes jauniešu iniciatīvas centru "Pa Galms",Ziemeru pamatskolu,kā arī ar vietējo kopienu.Plānots, ka pasākumu apmeklēs ap 50 jauniešu, kā arī aptuveni 20 vietējie interesenti.Projekts iesaista par prioritāti noteikto mērķauditoriju – jauniešus, kā arī izveidojusies ilgstoša un veiksmīga sadarbība ar Alūksnes novada un Rīgas jauniešu iniciatīvas grupām un izglītības iestādēm.Nomaļos Latvijas reģionos ir vērojams kvalitatīvu kultūras pasākumu trūkums jauniem cilvēkiem,tāpēc šķiet būtiski veidot profesionālu kultūras/izglītojošu piedāvājumu tieši jauniešiem. Iespēja piedalīties radošajās darbnīcās būs ieguvums novada pusaudžiem, jauniešiem un ikvienam, kas izrādīs interesi- tādējādi saturīgi un kvalitatīvi pavadot brīvo laiku. Ceram, ka tiks iekustināti ilgtspējīgi izglītojoši kultūras procesi, kas  iedvesmos piedalīties ne tikai Vidzemes dabas un kultūrvēstures vērtību apzināšanā un saglabāšanā, bet atstās nozīmīgu ietekmi uz jauniešu personības attīstību, kas ilgtermiņā veidos emocionāli un intelektuāli vērtīgāku sabiedrību.