Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Alūksnes novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
9482.06 EUR
Finansējums no VKKF:
4382.06 EUR
Līdzfinansējums:
5100.00 EUR

Kopsavilkums

Projekts “Bagāžas šķūņa stāsti” paredz 64lpp izdevuma – žurnāla izdošanu, kurā saturiski ietverti stāsti par Vidzemes un Malēnijas kultūrainavas un tradīciju veidotāju jau 120 gadus – šaursliežu dzelzceļu Gulbene-Alūksne jeb Bānīti. Mūsdienās vienīgā regulāri kursējošā šaursliežu līnija Baltijā savā pastāvēšanas laikā ir bijusi darba vieta, veidojot Vidzemes dzelzceļnieku kopienu, un līnijā esošo staciju apkārtnes – dzīvesvietas, kur iedzīvotāju dienas ritmu nosaka vilciena kustības grafiks. Tāpat Bānītis kalpojis kā iedvesmas avots radošiem darbiem literatūrā, vizuālā un lietišķā mākslā, kā arī veidojis noturīgas tradīcijas, piemēram, jau divdesmit gadus visā Gulbene-Alūksne dzelzceļa līnijā septembra pirmajā sestdienā svin Bānīša svētkus. Izdevums paredz atklāt šī nozīmīgā mantojuma daudzveidīgo raksturu un ietekmi uz Vidzemes savdabības veidošanos, akcentējot 120 gadu vēstures posmu.

Mērķi

Projekta mērķis ir sagatavot un izdot kvalitatīvu, saturiski bagātu un ilustrētu izdevumu “Bagāžas šķūņa stāsti” par šaurlsiežu dzelzceļa līniju Gulbene-Alūksne 120 gadu periodā kā Vidzemes kultūrainavas neatņemamu sastāvdaļu un reģiona savdabības veidotāju.

1903.gadā atklāja 210km garo šaurliežu dzelzceļa līniju Pļaviņas-Valka, no kuras mūsdienās funkcionējošs saglabājusies 33km posms Gulbene-Alūksne. Dzelzceļa līnijas atklāšana veicināja reģiona ekonomisko uzplaukumu, pateicoties dzelzceļam izveidojās tādas Vidzemes pilsētas kā Madona un Gulbene, attīstījās Ape, Alūksne un Valka. Šajās apdzīvotajās vietās strauji pieauga iedzīvotāju skaits, kuri vilcienu izmantoja gan savas uzņēmējdarbības nodrošināšanai, gan kā pārvietošanas veidu. Veidojās tradīcijas, kas saistītas ar dzelzceļa kultūru, īpaši pēdējos 30 gados, kopš vilciens vairs nenodrošina kravas pārvadājumus, attīstās ar to saistīto vidzemnieku identitāti stiprinošas aktivitātes – Bānīša svētki un citi tematiski pasākumi, ekspozīcijas galapunktos un aizvien pieprasītāks kļūst tūrisma galamērķis “Bānīša zeme”.

Izdevums veicinās Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības izzināšanu un saglabāšanu, kā arī popularizēs tās unikālo kultūrtelpu.

Izdevums – žurnāls kā kultūrtelpas daudzveidības atklāšanai izvēlēts, lai ilgtermiņā saglabātu izdevuma laikā tapušos pētījumus, intervijas un foto materiālu, kā arī nodrošinātu plašam interesentu lokam ilgtermiņa pieejamību rezultātam.

Nosaukums “Bagāžas šķūņa stāsti” radies kā informatīvs papildinājums 2018.gadā Alūksnes dzelzceļa stacijas vēsturiskajā bagāžas šķūnī izveidotajai ekspozīcijai, kura piecus gadus krājusi un popularizējusi Bānīti kā palīgu, draugu un iedvesmas avotu.

Uzdevumi

Veicamās aktivitātes un termiņi projekta rezultāta sasniegšanai:

  1. Izdevuma satura un dizaina koncepcijas izstrāde (izveidots projekta sagatavošanas brīdī - aprīlis)
  2. Tematisku rakstu, interviju sagalvošana izdevumam (jūnijs)
  3. Izdevuma satura sagatavošana atbilstoši redaktora izstrādātai koncepcijai. Intervijas, fotogrāfiju atlase, mūsdienu situāciju ilustrējošo fotogrāfiju uzņemšana, tekstu sagatavošana (jūnijs)
  4. Tekstu korektūra, pārbaudot vai  tekstā nav ieviesušās gramatikas, pareizrakstības un interpunkcijas kļūdas, tās izlabojot (jūnijs/jūlijs)
  5. Izdevuma maketa izveide un sagatavošana drukai. Maketa sagatavošana ietver  noformēšanu atbilstoši dizaina koncepcijai, maketēšanu un failu sagatavošanu, balstoties uz sagatavotajiem satura materiāliem (teksts, grafiki, tabulas, kartes u.tml.) un tā iesniegšana elektroniskā formātā (pdf vai citā līdzvērtīgā faila formātā) (jūlijs)
  6. Izdevuma druka  (augusts)
  7. Izdevuma prezentācijas pasākums (1.septembrī Bānīša svētkos, Alūksnes stacijā Jāņkalna ielā 52)
  8. Projekta un izdevuma publicitātes nodrošināšana (jūnijs-oktobris)
  9. Atskaites sagalvošana un iesniegšana (oktobris)
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Galvenā mērķauditorija ir dzelzceļa līnijas Gulbenes-Alūksnes tuvumā dzīvojošie abu novadu iedzīvotāji, kuri Bānīti uzskata par savas vietas piederības zīmi un saista to piederību Vidzemei. Ieguvēji būs vidzemnieki, kuriem interesē novadpētniecība un īpaši novada akcenti. Tāpat ieguvēji būs ikviens, kuru interesē šaursliežu dzelzceļa līnijas vēsture un ietekme uz mūsdienas Vidzemes izskatu un tradīcijām. Ieguvēji būs arī nākamās paaudzes, kurām būs pieejams kvalitatīvs izziņas materiāls.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvalitatīvie: Akcentēta Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidība, saglabājot šaursliežu dzelceļa Gulbene – Alūksne vēsturi un popularizējot Bānīša veidoto kultūrainavu un tradīcijas.

Kvantitatīvie: Projekta rezultātā izdots 1000 eksemplāri žurnāls “Bagāžas šķūņa stāsti” (žurnāls, līmēts sējums, 205 x 275 mm, vāki 4lpp, iekšlapas 64lpp)

Izdevums būs iegādājams Alūksnes Tūrisma informācijas centrā un Alūksnes Bānīša stacijā. Kā arī bez maksas eksemplāri tiks nodoti Latvijas Nacionālajai Bibliotēkai, Alūksnes novada bibliotēkām un novada skolām, projekta atbalstītājiem un partneriem.