Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
SIA Muris
Projekta kopējās izmaksas:
2240.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2240.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Rozulas skolā, kas ir 2009. gadā slēgta izglītības iestāde, norisināsies izglītojošu un socializējošu viktorīnu cikls. Viktorīnas tiks organizētas kā komandu spēle, kurā dalībniekiem ir iespēja pārbaudīt savu erudīciju, komunikāciju komandā un pavadīt jēgpilni savu atpūtai paredzēto laiku. Komandas dalībnieki veido paši ar draugiem un ģimenes locekļiem, vienā komandā līdz 5 dalībniekiem. Uz viktorīnu laipni gaidītas arī ģimenes ar bērniem, jo viktorīnas norisinās brīvā un nepiespiestā gaisotnē – kamēr vecāki piedalās viktorīnā, bērni var turpat rotaļāties. Viktorīnas laikā netiek izmantoti papildlīdzekļi (piem. Viedierīces), tāpēc viktorīnā pavadītais laiks paiet personiskā komunikācijā. Viktorīnas jautājumi un atbildes tiek rādīti prezentācijas veidā. Katrā viktorīnā ir unikāli 50 jautājumi, tiek dots laiks atbildes sniegšanai, ja nav zināmi iespējamie atbilžu varianti, kā arī tiek doti četri iespējamie atbilžu varianti. Pēc katra jautājuma tiek prezentēta arī pareizā atbilde kopā ar paskaidrojumu. Iespējamie jautājumu temati ir dažādi - par cilvēkiem, par kultūru, par vēsturi un aktualitātēm mūsdienās, par sportu, par dzīvniekiem. Komandas krāj punktus un viktorīnas beigās tiek apsveiktas komandas, kas ieguvušas visvairāk punktu. 

Dažādas viktorīnas un prāta spēles visbiežāk tiek rīkotas lielajās pilsētās, tāpēc reģionu iedzīvotājiem mazāk sasniedzamas vai saistošas. Līdzšinējā pieredze Rozulas skolu pasākumos liecina, ka Cēsu novada iedzīvotāji vēlas piedalīties šāda veida erudīcijas spēlēs, ja tās notiek savā novadā un, jo vairāk, vietā ar savu unikālo vēsturi.

Mērķi

Rozulas skolas ēkas būvniecība pabeigta 1887. gadā, un tā visu savu pastāvēšanas laiku, cauri dažādām valsts iekārtām un gadu desmtiem, ir pildījusi skolas ēkas funkcijas - līdz pat 2009. gadam, kad pēc skolu reformas tika slēgta Rozulas pamatskola. Vairāk nekā 10 gadus skolas ēku un apkārtni uzturēja pašvaldība, cerot rast pielietojumu ēkai, tomēr nesekmīgi. Skolas jaunie īpašnieki dzīvību skolā atgriež ar kultūras un kopienu saliedējošiem pasākumiem. Līdz ar kultūras pasākumiem Rozulas skolā, paplašinās to cilvēku loks, kas apmeklē Rozulas skolu, tādējādi saglabājot vēsturisko skolas vietu.  

Izglītības sistēmas reforma un demogrāfiskās situācijas izaicinājumi reģionos izjūtami īpaši spilgti. Latvijas lauku ainavā, un Vidzemes reģions nav izņēmums, stāv daudz pamestu un tukšu bijušo skolas ēku, no kurām katra sevī slēpj vēsturiskus notikumus. Rozulas skola nav izņēmums. Tā ieņem īpašu vietu daudzu rozuliešu un Stalbes pagasta iedzīvotāju sirdīs, tomēr tā no 2009. gadā slēgtas pamatskolas ir kļuvusi par telpu kultūras un izglītojošiem pasākumiem, turklāt saglabājusi savu vēsturisko izskatu un auru. 

Viktorīnu mērķis ir sniegt iespēju Cēsu novada iedzīvotājiem aizraujošā un interesantā veidā uzzināt ko jaunu, turklāt darot to ģeogrāfiski tuvākā vietā. Tāpat parādīt, ka Vidzemes reģionā saistoši kultūras pasākumi notiek arī ārpus lielajiem centriem - pilsētām. Viktorīna sniedz iespējas ne tikai iedzīvotājiem, bet arī Vidzemes reģionam saglabāt Rozulas skolu ar tās vēsturi un emocionālo nozīmi vietējiem iedzīvotājiem. 

Uzdevumi

Projekta norisei ir nepieciešami vairāki nosacījumi:

  1. Pasākumu (viktorīnu vakari) kalendārs (17.06.2023., 15.07.2023, 12.08.2023., 16.09.2023., 14.10.2023., 11.11.2023., 16.12.2023.)
  2. Regulāra reklāma vietējos un digitālajos medijos, kā arī informācija pagasta centros pie afišu stabiem/ziņojumu dēļiem
  3. Auditorija jeb dalībnieki (līdz 120 dalībniekiem = 24 komandas vienā viktorīnā, dalībnieki drīkst un ir aicināti piedalīties vairākās viktorīnās)
  4. Viktorīnu jautājumi (kopā 7 pasākumi, 50 jautājumi katrā - 350 jautājumi kopā)
  5. Tehniskais un materiālu nodrošinājums (dators, projektors, kancelejas preces)
  6. Balvu fonds uzvarētāju apbalvošanai

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Ikmēneša viktorīnu dalībnieki būs Cēsu novada iedzīvotāji - Rozulas, Stalbes, Straupes, kā arī citi interesenti no tuvākām un tālākām vietām.

Paredzamie projekta rezultāti

Cēsu novada iedzīvotājiem (saskaņā ar CSP datiem 2021. gadā pēc reģionālās reformas tie ir 44 842, no kuriem vairāk nekā puse dzīvo ārpus Cēsīm) būs pieejams izglītojošs kultūras pasākums savā novadā. Kopā 7 pasākumos tiks uzdoti un dalībniekiem būs jāatbild uz 350 dažādiem jautājumiem, tāpat katra jautājuma atbildei tiks sniegts paskaidrojums. Tādējādi dalībnieki varēs paplašināt savas zināšanas un darīt to aizraujošā spēles veidā. Neizmērāms vai sarežģītāk izmērāms rādītājs gan ir dalībnieku emocionālais un sociālais ieguvums, jo viktorīna ir iespēja pavadīt kvalitatīvi laiku kopā ar sev tuviem cilvēkiem, sarunājoties un spējot rast kompromisu pareizās atbildes izvēlē. Līdzīgi ir ar personīgo emocionālo labsajūtu katram dalībniekam, apliecinot savas zināšanas pašam sev, komandas biedriem un kopienai. 

Rozulas skolas ēkas ieguvums būs viktorīnu auditorija un pasākumi, kas tajā norisināsies. Viktorīnu dalībniekiem būs iespēja apskatīt skolas ēku gan no ārpuses, gan iekšpuses un izbaudīt vēsturisko skolas auru, jo skolā nav veiktas nozīmīgas pārbūves, kas ietekmētu vēsturisko telpu izkārtojumu.