Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Kultūras menedžmenta centrs "Lauska", biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
4310.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2750.00 EUR
Līdzfinansējums:
1560.00 EUR

Kopsavilkums

Šī gada jūlija vidū notiks somu dzejnieces Heli Lāksonenas vizīte Latvijā, kuras laikā ir paredzēti divi muzikāli dzejas lasījumi ar dzejnieka Guntara Godiņa un latviešu mūziķu dalību. Pirmais lasījums notiks 15. jūlijā Valmiermuižas etnomūzikas festivāla ietvaros, kurā muzikālo pavadījumu veidos skaņu mākslinieks Aleksandrs Maijers, bet otrais lasījums notiks 16. jūlijā brīvdabas mākslas telpā SAVVAĻA, kurā spēlēs dziesminieks Klāvs Kalnačs.

Mērķi

Projekta mērķis ir bagātināt Vidzemes kultūras dzīvi ar augstvērtīgu, starptautisku muzikālu dzejas sarīkojumu, kurā satiekas somu dzejniece Heli Lāksonena ar latviešu dzejnieku un atdzejotāju Guntaru Godiņu. Pasākumā īpaši tiks izcelts Heli Lāksonenas literārais dialogs ar latviešu dzejas leģendu Aleksandru Čaku, kas iznācis grāmatā “Paņēmi manu sirdi no plaukta”. Čaks uzskatāms arī par Vidzemes dzejnieku, jo dzimis Rīgā, bet 1920os gados strādājis par skolotāju Drabešu pamatskolā. Līdz ar to šis dzejiskais dialogs veidos dzīvu sarunu starp kultūrām un pāri laikmetiem.

Īstenojot šo projektu, tiks turpināta un attīstīta jau pērn radusies iecere, atraktīvā veidā iepazīstināt skatītājus ar latviešu un citu tautu dzeju. Pērn tā bija igauņu dzejniece Kristīna Ehina, šogad somu dzejniece Heli Lāksonena. Ir pierādījies, ka formāts – apvienot dzejas lasījumus ar muzikāliem priekšnesumiem, padara šos sarīkojumus saistošākus un tie uzrunā arī skatītāju daļu, kuri varbūt tik bieži nesaskaras ar dzeju. Šādi tiks veidota pasākumu sērija, kuru ilgtermiņā varētu turpināt nākamajos gados, uzrunājot vēl citu valstu dzejniekus, kuri ir atdzejoti latviešu valodā.

Projekts atbilst programmas mērķim veicināt Kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras pieejamību latviešu vēsturiskajās zemēs un prioritātei Kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšana Vidzemes vēsturiskajā zemē.

Uzdevumi

Heli Lāksonenas vizītes laikā Latvijā ir plānotas divas uzstāšanās – muzikāli dzejas lasījumi kopā ar viņas dzejas atdzejotāju Guntaru Godiņu. Viens lasījums notiks 15. jūlijā Valmiermuižas etnomūzikas festivāla ietvaros. Tajā ir muzikālo pavadījumu veidos skaņu un instrumentu meistars Aleksandrs Maijers. Otrs lasījums notiks 16. jūlijā vides mākslas telpā SAVVAĻA, kurā Lāksonenas, Godiņa un Čaka dzeju dziesmās atskaņos Klāvs Kalnačs.

SAVVAĻA reizē ir vieta, brīvdabas izstāde un notikumu sērija, ko 2020. gadā aizsāka mākslinieks Andris Eglītis. 2023. gadā notiks izstādes ceturtā sezona, līdz šim uz vietas notikuši vairāki augstvērtīgi koncerti – tostarp uzstājies Latvijas Radio koris, lietuviešu vokālās mūzikas ansamblis "Melos", notikusi tradicionālās dziedāšanas meistarklase Daces Prūses vadībā u.c. Savvaļa atrodas Drustu pagastā, Vidzemē.

Valmiermuižas etnomūzikas festivāls notiks jau sesto reizi Valmiermuižas pils parkā. Tajā satiekas un mijiedarbojas aktuālie pašmāju un ārzemju mūsdienu etnomūziķi, notiek dažādu amatu meistarnīcas, un tiek piedāvāts arī teātris, kino, cirks un dzejas priekšnesumi. Katru gadu notiek arī starpnozares sadarbības, tā pērn skatītāju atzinību guva igauņu un latviešu dzejnieku Kristīna Ehinas, Kontras, Dailas Ozolas un Guntara Godiņa dzejas lasījumi ar igauņu skaņu mākslinieka Silver Sepp skanisko pavadījumu.

Gan SAVVAĻAs mūsdienu mākslas telpa, gan Valmiermuižas etnomūzikas festivāls ir salīdzinoši jaunas kultūrvietas, kuras vieno vēlme veidot un veicināt augstvērtīgus dažādu žanru kultūras notikumus. Katrai vietai ir sava mērkauditorija, kuras tikai daļēji pārklājas, bet šī dzejas tūre veidos sava veida saikni starp šīm divām īpašām kultūrvietām Vidzemes vēsturiskajā zemē.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija ir Vidzemes iedzīvotāji un tās viesi, kuri apmeklē kultūras pasākumus un labprāt iepazīstas ar jaunām, vēl neiepazītām mākslas programmām un sarīkojumiem. Valmiermuižas etnomūzikas festivāla apmeklētāji - ap 1000 cilvēku - ir gan ģimenes ar bērniem, gan jaunieši, gan cilvēki, kuri vēlas pavadīt laiku gan izklaidējoši, gan jēgpilni
Mūsdienu mākslas telpas SAVVAĻA apmeklētāji ir mūsdienu mākslas cienītāji, kuri vienlaicīgi spēj izbaudīt dabu savā vaļā.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā Vidzemes kultūras dzīve tiks bagātināta ar starptautisku muzikālu dzejas lasījumu, kuru pieredzēs Valmiermuižas etnomūzikas festivāla apmeklētāji - ap 1000 cilvēku, kā arī SAVVAĻAS apmeklētāji - kur pēc iepriekšējas pieredzes uz sarīkojumiem ierodas ap 50 - 100 mākslas cienītāji ne tikai no tuvējās apkaimes, bet arī no visas Latvijas. 

Caur šo dzejas tūri tiks stiprinātas latviešu un somu kultūras saites un tiks rosinātas jaunas mākslinieciskas sadarbības, jo pieaicinātie mūziķi pirmo reizi piedalīsies šajā dzejas pasākumā, bet iespējama arī šīs sadarbības attīstība nākotnē.