Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Ruckas mākslas fonds
Projekta kopējās izmaksas:
23570.08 EUR
Finansējums no VKKF:
2850.00 EUR
Līdzfinansējums:
20720.08 EUR

Kopsavilkums

2023. gada pavasarī – vasarā Ruckas mākslas fonds īsteno starpdisciplināru kopienu mākslas projektu (nosaukums tiks precizēts). 6 mākslinieki 5 nedēļu laikā (17. aprīlis – 21. maijs) sadarbībā ar vietējām kopienām Cēsīs radošo darbnīcu ietvaros radīs mākslas darbus par kopienu dzīvei aktuālām tēmām. Tiks strādāts ar Cēsu senioriem, jauniešiem, t.sk. Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem jauniešiem, vājredzīgo kopienu un Latvijas Neredzīgo biedrību, cilvēkiem ar garīgā rakstura traucējumiem u.c.

Mākslinieks un kurators Aleksejs Beļeckis un analogā foto un kino mākslinieks Henrijs Laķis darbosies ar senioriem - amatiermāksliniekiem, realizējot izstādi ar viņu vizuālajiem darbiem. Pasākumu kurators un arhitekts Alberto Di Gennaro kopā ar Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem jauniešiem veidos instalāciju ar stāstiem par to, kas viņus dara laimīgus. Vizuālā māksliniece Vivianna Maria Staņislavska ar atbalsta centra “Pērle” klientiem veidos komiksa tipa stāstus par dzīvesprieku. Rakstnieks Rvīns Varde strādās ar jauniešiem, radot modernus urbānos mītus, aptverot Cēsu jauniešu intereses un vērtības. Tēlniece Liene Mackus strādās ar vājredzīgo kopienu, radot florālu motīvu iedvesmotu skulptūru dārzu.

Pēc rezidences tajā tapušie mākslas darbi tiks izgatavoti un izstādīti starpdisciplinārā mākslas izstādē Ruckas telpās, kļūstot par daļu no Cēsu kultūras un mākslas vasaras piedāvājuma. Mākslas darbu tapšanā iesaistītie kopienu pārstāvji nodrošinās to ikdienas norišu dokumentēšanu mākslas formā un paplašinās izpratni par norismēm Vidzemes vēsturiskajās zemēs mūsdienās. Papildus izstāde ir iespēja iesaistīt kultūras aktivitātēs Vidzemes vēsturisko zemju bērnus un jauniešus.

Mērķi

VIDZEMES VĒSTURISKĀS ZEMES

Ilgtermiņa mērķi:
sekmēt kopienas mākslas attīstība Latvijā;
veicināt kvalitatīvu starpdisciplināru mākslas aktivitāšu pieejamību reģionos;
veicināt dažādu sabiedrības grupu līdzdalību kultūras procesos;
sekmēt mijiedarbību starp profesionāliem māksliniekiem un Vidzemes vēsturisko zemju iedzīvotājiem;
dokumentēt Vidzemes vēsturisko iedzīvotāju dzīvi mūsdienās;
nodrošināt kultūras nozares izaugsmi un ilgtspēju, kā arī kultūras nozares darbinieku profesionālo izaugsmi.

Īstermiņa mērķi:
iepazīstināt plašāku sabiedrību ar Ruckas mākslas rezidenču centrā rezidējošo sešu mākslinieku mijiedarbībā ar vietējām kopienām tapušajiem mākslas darbiem;
ar kvalitatīvu laikmetīgās mākslas piedāvājumu papildināt Cēsu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem pieejamo kultūras piedāvājumu aktīvajā tūrisma sezonā 2023.gada vasarā.

Uzdevumi:
noorganizēt profesionālu kopienu mākslas rezidenci 2023.gada pavasarī Ruckas mākslas rezidenču centrā, uzņemot sešus māksliniekus ar dažāda līmeņa pieredzi darbā ar kopienām un publiski pieejamu informatīvu lekciju un radošo darbnīcu veidā pilnveidot izpratni par mākslas darbu un kultūras piedāvājuma veidošanu sadarbībā ar kopienām;
nodrošināt mākslinieku sadarbību ar vietējām kopienām - Cēsu senioriem, jauniešiem, t.sk. Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem jauniešiem, vājredzīgo kopienu un Neredzīgo biedrību, cilvēkiem ar funkcionāliem un garīgā rakstura traucējumiem un citiem vietējo kopienu pārstāvjiem;
projekta noslēgumā organizēt starpdisciplināru mākslas izstādi - plašākai mākslas darbu izrādīšanai.

Uzdevumi

2023. gada pavasarī (17. aprīlis – 21. maijs) Ruckas mākslas rezidenču centrā notiek mākslas rezidenču programmu. Tās laikā seši mākslinieki jau strādā ar dažādām vietējām Cēsu kopienām, ciešā sadarbībā radot mākslas darbus par kopienām aktuālām tēmām un īstenojot kopienu mākslas projektu.

Jūnijā, rezidences laikā, mākslinieku radošajās darbnīcās ar kopienām tapušie darbi tiks sagatavoti izstādei. Šobrīd nav iespējams precīzi pateikt, kādi tieši būs izstādītie darbi, jo darbs ar kopienām ir procesā. Tomēr paredzams, ka Liene Mackus sadarbībā ar cilvēkiem ar funkcionālajiem redzes traucējumiem radīs skultpūru grupu ar florālu dabas motīvu, Alberto Di Gennaro ar Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem jauniešiem radīs telpisku instalāciju, Vivianna Maria Staņislavska ar atbalsta centra "Pērle" klientiem radīs vizuālus stāstus par dzīvesprieku, Rvīns Varde ar Cēsu novada aktīvajiem jauniešiem vizualizēs stāstus par mūsdienu jauniešu vērtībām, Henrijs Laķis veidos audio-vizuālu instalāciju sadarbojoties ar senioriem no dažādām biedrībām, bet scenogrāfs Aleksejs Beļeckis veidos izstādi ar kultūras biedrības "Harmonija" radošo senioru darbiem, kā arī izstrādās izstādes kopējo scenogrāfiju.

2023. gada 30. jūnijā tiks atklāta izstāde Ruckas mākslas rezidenču telpās, kura būs apskatāma līdz augusta vidum. Izstāde manifestēs Vidzemes vēsturisko zemju teritorijā dzīvojošo kopienu rūpes, vēlmes un sapņus, papildus paplašinot izpratni par iespējām veidot tiltus starp profesionālās mākslas un ar mākslu nesaistītas sabiedrības sadarbības iespējām.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projektam ir vairākas mērķauditorijas: 1) Projektā iesaistītais personāls un seši Ruckas mākslas rezidenču centrā rezidējošie mākslinieki un citi kultūras nozares profesionāļi; 2) dažādas vietējās Cēsu kopienas un to pārstāvji - seniori, jaunieši, vājredzīgo kopiena, cilvēki ar garīgā rakstura traucējumiem, kā arī citu vietējo kopienu pārstāvji; 3) Cēsu novada un apkārtnes iedzīvotāji un viesi; 4) Latvijas iedzīvotāji, aktīvie kultūras piedāvājuma patērētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

Sagaidāmie reszultāti:
- Sadarbībā ar projektā iesaistītajiem 6 māksliniekiem un vietējām kopienām Cēsīs tapusi starpdisciplināra mākslas izstāde;
- Izstādes darbi dokumentē un atklāj norises Vidzemes vēsturisko zemju iedzīvotāju ikdienā;
- Izstāde bez maksas pieejama Cēsu novada iedzīvotājiem un viesiem aktīvajā tūrisma sezonā 2023. gada vasarā;
- Mākslas darbu tapšanā iesaistīt 6 mākslinieki ar dažāda līmeņa pieredzi darbā ar kopienām, tādējādi veicinot kultūras nozares darbinieku profesionālo attīstību, kā arī kultūras nozares izaugsmi un ilgtspēju.