Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Foto klubs Ogre (biedrība OFK)
Projekta kopējās izmaksas:
900.00 EUR
Finansējums no VKKF:
900.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Starptautiskais fotogrāfijas simpozijs “Egona Spura ceļš” 2023.gadā notiks 14.reizi. Tas ir vienīgais šāda veida fotogrāfijas pasākumus Latvijā, kas iepazīstina Latvijas iedzīvotājus ar dažādu paaudžu Latvijas un citu valstu fotogrāfiem un notiek Vidzemē - Ogrē. Pasākums tika izveidots 2009,gadā godinot ilggadējo foto kluba “Ogre” vadītāju, izcilo fotogrāfu Egonu Spuri (1930-1990), kura darbi ir iekļauti Latvijas Kultūras kanonā. To izveidoja viņa laikabiedri Inta Ruka, Vitauts Mihalovskis, Irēna Bužinska un Andrejs Grants. Simpozijs katru gadu Ogrē pulcē plašu skatītāju loku. 13 gadu laikā pasākums devis iespēju iedzīvotājiem klātienē satikt atzītus autorus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Polijas, Krievijas. Tā bijusi pirmā iespēja uzstāties plašākai publikai daudziem jauniem autoriem. Simpozijs veicina Latvijas fotogrāfijas iepazīšanu, vēstures izpēti, radošo darbību, jaunu projektu ierosmes. 2023.gadā ir plānots, ka simpozijā uzstāsies 6 viesi no Baltijas valstīm. No Igaunijas plānots aicināt Fotografiska Tallin pārstāvi. No Lietuvas- Kauņas Fotogrāfijas galerijas pārstāvi. Latviju pārstāvēs dažādu paaudžu fotogrāfi un fotogrāfijas pētnieki. 

Pasākums notiek katru gadu. Tā izaugsme ir programmas dažādošanā- aicinot ne tikai fotogrāfus, bet arī fotogrāfijas vēstures pētniekus, kā arī paplašinot interešu loku un stāstot par Latvijas fotogrāfiem citās zemēs. Piemēram, 2022.gadā uzstājās Pēteris Korsaks, stāstot par fotogrāfiem 1.pasaules karā un Toms Zvirbulis, stāstot par pasaulē pazīstamu latviešu fotogrāfu no ASV Uvi Albertu. Novitāte ir uzsvars uz Vidzemes fotogrāfiju 2023.gadā.

Mērķi

Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras pieejamību Vidzemē- Ogrē,  popularizēt Latvijas mūsdienu fotogrāfiju, kā arī fotogrāfijas vēsturi, iepazīstināt ar Latvijas un Baltijas autoriem, kuratoriem, pētniekiem, veidot vidi, kurā veidojas sadarbības tīkli, informācijas un pieredzes apmaiņa.

Vidzemes vēsturiskajā zemē simpozijs “E.Spura ceļš” ir vienīgais kvalitatīvais kultūras pasākums fotogrāfijā, kas veltīts cilvēkam, kas ilgstoši darbojies Vidzemē, veicinot mākslas fotogrāfijas attīstību. Kādreizējo foto kluba “Ogre” biedru- Intas Rukas, Andreja Granta un paša Egona Spura darbi veido Latvijas laikmetīgās fotogrāfijas klasiku un atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ekspozīcijā.  

Simpozijs aktualizē un aktivizē Latvijas un Vidzemes reģiona mākslas fotogrāfiju, popularizē fotogrāfijas vēstures pētniecību.

Nozīmīga ir tradīciju saglabāšana Vidzemē, jo simpozijs bez pārtraukumiem notiek 14.gadu, balstoties Vidzemes cilvēku uzņēmībā.

Uzdevumi

1.oktobris- 20.oktobris: iepriekš uzrunāto Lietuvas, Latvijas un Igaunijas autoru uzstāšanos nodrošināšana (vienošanos slēgšana un tml.), simpozija reklāma medijos un sociālajos tīklos

28.oktobris 11.00- 16.00 simpozijs "Egona Spura ceļš"- viesu uzstāšanās, diskusijas, fotogrāfijas projektu prezentācijas, pieredzes apmaiņa, jautājumi un atbildes.

1.-15.novembris- maksājumu veikšana, atskaišu sagatavošana.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Simpozijs paredzēts plašai publikai un pieejams bez ieejas maksas. Mērķauditorija ir Latvijas un citu valstu fotogrāfi, kuratori, mākslas vēsturnieki, studenti, cilvēki, kuriem interesē vizuālā māksla un fotogrāfija. Balstoties līdzšinējā pieredzē tiek plānots ap 100 cilvēku apmeklējums klātienē. Tā ir lielākā fotogrāfijas interesentu auditorija līdzīgos klātienes pasākumos Latvijā.

Paredzamie projekta rezultāti

Starptautisks fotogrāfijas simpozijs “Egona Spura ceļš” apmēram simts skatītāju klātienē (vēl vairāk publikācijās internetā un medijos) iepazīstinās ar aktuālām norisēm un autoriem Baltijas fotogrāfijā. Skatītājiem ir iespēja uzdot jautājumus un diskutēt ar pasākuma viesiem. Skatītāji gūst iespaidu par fotogrāfiju ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā. Tikšanās klātienē veicina savstarpēju informācijas apmaiņu un sadarbības tīklu izveidi. Arī pasākuma viesi no Lietuvas un Igaunijas iepazīst Latvijas kultūru un fotogrāfiju. Daudziem Latvijas iedzīvotājiem tā ir vienīgā iespēja tikties klātienē ar pasākuma viesiem. Uz Ogri regulāri brauc dažādu paaudžu fotogrāfi no Latvijas novadiem. Jaunākā paaudze iepazīst fotogrāfus, kuru aktīvās darbošanās posms noritēja laikā, kad nebija interneta. Savukārt, vecākā paaudze iepazīst laikmetīgo fotogrāfiju.

Simpozijs veicina Vidzemes un Latvijas fotogrāfijas atpazīstamīvu, veicina jaunradi un fotogrāfijas pētniecību.