Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "MALA"
Projekta kopējās izmaksas:
12820.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5200.00 EUR
Līdzfinansējums:
7620.00 EUR

Kopsavilkums

Cēsis MOOOVE ir starptautisks laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls, kura mērķis ir radīt neaizmirstamu pieredzi Cēsu novada iedzīvotājiem un viesiem, piedāvājot daudzveidīgu, profesionālu, izglītojošu un dzīvespriecīgu mākslas programmu dienas garumā.

MOOOVE festivāls ir bez maksas un tajā nepastāv valodas barjeras, padarot to pieejamu dažāda vecuma un interešu apmeklētājiem. Svarīga festivāla mērķauditorija ir bērni. Dažādu kultūras pasākumu apmeklēšana ir ļoti svarīga emocionālās inteliģences attīstībā – bērns iemācās empātiju pret pasauli, veicina bērnu iztēli, mudina būt ziņkārīgiem, vienlaikus attīstās jaunu kultūras pasākumu auditoriju.

Cēsis MOOOVE un Re Rīga ir vienīgie laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāli Latvijā, no kuriem MOOOVE ir vienīgais pilnībā bezmaksas festivāls. Laikmetīgā cirka festivāla attīstīšana un pastāvēšana reģionā ir īpaša Cēsu pilsētas un kultūras daudzveidības vizītkarte. Ielu mākslas festivāls šogad notiks jau piekto gadu, piesaistot arvien jaunus māksliniekus un sadarbības partnerus, ļaujot pilsētas ielām un skvēriem atdzimt par košu skatuvi.

Šī gada pasākumu programmā plānota daudzveidīga laikmetīgā cirka un ielu mākslas veidu pārstāvniecība dienas un vakara programmā: pantomīma, darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, interaktīva instalācija, gaismas šovs, sīra aplis, gaisa akrobātika, žonglēšana, objektu manipulācija, piesaistot 8 profesionālas apvienības no Latvijas, Igaunijas, Argentīnas un Slovēnijas.

Video kopsavilkums no 2022. gada MOOOVE festivāla: https://www.youtube.com/watch?v=pTKBsi8-2Xk

Mērķi

Viens no laikmetīgās mākslas mērķiem ir urdīt, uzdot jautājumus un veicināt pārdomas par dažādiem procesiem un aktualitātēm. Māksla tiek izmantots kā medijs, caur kuru uzrunāt un aizraut, lai runātu, piemēram, par vides un klimata problēmām. Cirka skatuves māksla pēdējā desmitgadē kļuvusi daudz kompleksāka, un tā vairs nav tikai ērtā, izklaidējošā māksla. Mūsdienu cirka mākslinieki dziļi iedziļinās emocionālajā sarežģītībā un neatklātos ūdeņos: piemēram, melanholijā, bezjūtībā, niknumā, sasniedzot daudz plašāk par tradicionālā cirka emocionālo instrumentu kopumu, kas galvenokārt koncentrējas uz smiekliem, bailēm, augstumu un izbrīnu. Jaunās paaudzes cirka mākslinieki sāk nodarboties ar aktīvismu un runāt par daudzām aktuālām tēmām – sociālo iekļaušanu, labbūtību, klimata pārmaiņām, dzimumlīdztiesību. Izmantojot cirka elementus, smieklus, komismu, kontrastu, mākslinieki runā par neglīto, jūtīgo, sasāpējušo. Kopīga smiešanās ir veselīga prakse, ko mūsdienās pielieto tikai reta mākslas disciplīna. Cirks vienmēr ir bijis par brīvību un vienmēr – par šodienu. Mūsdienu apstākļos, saasinoties dažādām krīzēm, mākslas formas, kas var vienlaikus radīt priekpilnu pieredzi un aicināt reflektēt par mūsdienu izaicinājumiem, ir svarīgākas nekā jebkad, un ir viens no MOOOVE stūrakmeņiem. Laikmetīgo mākslu padarot pieejamāku un izprotamāku, tiek veicinātas sarunas par dažādiem sabiedrībai svarīgiem jautājumiem - laikmetīgās mākslas vērtību Latvijas kultūrtelpā un nepieciešamību to stiprināt reģionos.

Cēsīs kultūras pasākumu programma ir piesātināta un daudzveidīga, piedāvājot plašu izvēli. MOOOVE Cēsu novada kultūras pasākumu sajūtu un emociju kopkartē izceļas ar vieglumu, svaigumu un dzīvesprieku, savienojot publisko telpu un mākslu, tai pārtopot krāsainā un aizraujošā skatuvē, vienlaikus ietverot sevī sociāli aktīvās mākslas refleksiju, kas ir atšķirīga un būtiska MOOVE loma.

Projekta virsmērķis ir stiprināt un attīstīt Cēsis kā laikmetīgu kultūras norišu veidojošu un atbalstošu pilsētu, kā arī profesionālus ielu mākslas pasākumus Latvijā, īstenojot MOOVE festivālu kā demokrātisku mākslas formu.

Uzdevumi

1) Mērķtiecīga un kvalitatīva plānoto darbu izstrāde un izpilde, lai varētu realizēt un nodrošināt iespēju Cēsu iedzīvotājiem un viesiem bez maksas piedzīvot profesionālu laikmetīgo cirku un ielu teātri, tādā veidā iepazīstinot viņus ar šīm mākslām kopumā;

2) Programmas izstrāde, komunikācija ar festivāla veidošanā iesaistītajām pusēm (mākslinieki, organizācijas, pašvaldība);

3) Sadarbības veicināšana starp dažādiem sadarbības partneriem, kas aktīvi un pastāvīgi veido un attīsta kultūras un mākslas dzīvi vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī;

4) Komunikācijas materiālu izstrāde, festivāla reklamēšana;

5) Festivāla tehnisko vajadzību apzināšana un izpilde;

6) Festivāla dalībnieku viesmīlīga uzņemšana;

7) Festivāla norises diena: vietu sagatavošana, apmeklētāju uzņemšana, festivāla norise;

8) Projekta kopsavilkums, atsauksmes, atskaišu sagatavošana.

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Tā kā festivāls ir brīvdabas, publiskā telpā, bezmaksas un brīvi pieejams visiem, tad mūzika, cirks, teātris, deja ir pasākumi ikvienam vecumam, tautībai, kultūrai, valodai, izglītībai un profesijai, tai skaitā: bērniem un jauniešiem, ģimenēm, tūristiem - Latvijas iedzīvotājiem, Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, Cēsu novada iedzīvotājiem, ārzemju viesiem, mākslas un kultūras interesentiem, radošo pārstāvniecību profesionāļiem, visa vecuma pilsētas iedzīvotājiem.

Paredzamie projekta rezultāti

Kvantitatīvie rezultāti:

1) Festivālu Cēsīs apmeklēs 700-1000 apmeklētāju;

2) Uz Cēsīm atvesti 18 ārzemju un vietējie mākslinieki;

3) Noorganizēta dienas un vakara pasākumu programma ar 8 pasākumiem.

Kvalitatīvie rezultāti:

1) Paplašināts laikmetīgu kultūras norišu klāsts Cēsu novadā un Vidzemes reģionā;

2) Atbalstītas jaunas iniciatīvas, kas bagātinājušas kultūras piedāvājumu Cēsīs, veidojot pilsētu dzīvīgāku un laikmetīgāku gan tās iedzīvotājiem, gan viesiem;

3) Radīta platforma Latvijas un ārvalstu ielu mākslinieku sadarbības veicināšanai, tālākai attīstīšanai un tīklojuma paplašināšanai, kā arī veicināta sadarbību starp dažādiem sadarbības partneriem, kas aktīvi un pastāvīgi veido un attīsta kultūras un mākslas dzīvi vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī.

4 )Veicināta festivāla apmeklētāju un kultūras pasākumu organizētāju izpratne par laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivālu kā augstvērtīgu radošu pasākumu kopu un pilsētvidi (ielu, laukumu) kā norišu vietu profesionāliem kultūras pasākumiem;

5) MALA būs guvusi būtisku pieredzi un starptautiskus kontaktus turpmākai kultūras pasākumu organizēšanai.