Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Cēsu novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde"
Projekta kopējās izmaksas:
3235.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2835.00 EUR
Līdzfinansējums:
400.00 EUR

Kopsavilkums

Personību muzeji ir tā vieta, kur, balstoties rakstnieku atstātajā mantojumā, var veidot jaunu platformu mūsdienīgu ideju un tradīciju atjaunošanai vai radīšanai.  Dzeja ir viens no pašizpausmes līdzekļiem, kas atspoguļo gan cilvēka iekšējos pārdzīvojumus, gan sabiedrībā notiekošās aktualitātes, gan arī ir  demokrātisks, radošs, sevi izzinošs un pat dziedinošs izpausmes veids. E.Veidenbauma muzejs “Kalāči” jau vairākus gadus mēģina radīt vietu gan klasiskām, gan jaunām radošas dzejas lasīšanas un rakstīšanas izpausmēm, rīkojot dažāda satura un formāta Dzejas dienu pasākumus atšķirīgām mērķauditorijām.  Šajā gadā, sadarbojoties ar Piebalgas muzeju apvienību "Orisāre", tiks piedāvāti vairāki dzejas pasākumi.  Pasākumu ciklu atklās  dzejas darbnīcas, dzejas zona pasākumā “Veidenfests”, kas tiks rīkots E. Veidenbauma muzejā. Pasākums balstīts E. Veidenbauma un šodienas jauniešu vērtībās. Plānotās dzejas norises pasākumā – dzejas darbnīcas,  dzejas lasījumi, dzejas konkurss topošajiem dzejniekiem, dzejas saruna par vērtībām, sabiedrību, mentālo veselību, brīvību. Otrais projekta notikums ir Dzejas un sarunu kafejnīca “Un vēders - dievs visaugstākais”" – dzejas kafejnīcā gatavos ēdienu, lasīs dzeju un sarunāsies šobrīd Latvijā pazīstami dzejnieki, kas sevi atklās mazliet no citas personības puses, kā arī dalīsies savos radošajos sacerējumos. Projekta pasākumu ciklu noslēgs  – "Dzejas nakts" Brāļu Kaudzīšu memoriālajā muzejā “Kalna Kaibēni” kopā ar jaunajiem dzejniekiem no literārā konkursa "Aicinājums". Šie pasākumi tiks iekļauti arī kopējā Dzejas dienas 2023 pasākumu kalendārā. 

Mērķi

 Īstenojot projektu, tiktu stiprināta Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidība, radītas jaunas tradīcijas, pasākumi, kas balstīti kultūrvēsturiskajā mantojumā un dzejas dienu tradīcijās, kas ir bijušas  nozīmīga Vidzemes, Cēsu novada kultūras daļa. Projekta ietvaros radītie pasākumi paplašinās, dažādos kvalitatīvas kultūras pieejamību Liepas un Vecpiebalgas pagastos un iezīmēs Vidzemes vēsturisko zemi kultūras kartē kā dzejas tradīcijām bagātu vietu.

Projekta mērķi:

 •  Izcelt un atjaunot dzejas dienu tradīcijas Cēsu novadā - personību muzejos "kalāči" un "Kalna Kaibēni";
 • Radīt iespēju novadniekiem tikties ar izciliem latviešu dzejniekiem;
 • Radīt jaunas tradīcijas, netradicionālu formātu dzejas pasākumus;
 • Radīt jauniešiem draudzīgu platformu dzejas iepazīšanai, savu dzejas radīšanas prasmju pilnveidošanai.

  Cēsu novadā ilgstoši ir bijušas izcilas dzejas dienu tradīcijas, tika plaši rīkoti dzejas dienu pasākumi dažādās novada vietās, notika dzejas lasījumi, tikšanās ar dzejniekiem, jauno dzejnieku tikšanās, dzejas konkursi skolēniem. Pamazām tradīcija izsīka, taču pēdējo gadu laikā sabiedrībā arvien vairāk rodas interese par dzeju, pasākumi, kas tiek rīkoti "Kalāčos", tiek arvien plašāk apmeklēti. Projekta īstenošana ļautu stiprināt esošās tradīcijas, radīt jaunus pasākumus, īstenot tos izcilā kvalitātē, radot pasākumus netradicionālos formātos, tādējādi piesaistot pasākumiem tieši jauniešus,  stiprinot dzejas dienu, dzejas lasīšanas, rakstīšanas tradīcijas ilgtspējību, pārmantojamību. Projekts pilnībā saskan ar vairākiem programmas mērķiem – tiks radīti kvalitatīvi kultūras pasākumi, kas apmeklētājiem būs pieejami bez maksas, projekta ideja, mērķis ir balstīts nozīmīgā Vidzemes, Latvijas tradīcijā – dzejas dienas, projekta pamata mērķauditorija būs bērni un jaunieši, kas tiks iesaistīti gan kā brīvprātīgie pasākumu organizēšanā, gan kā pasākumu apmeklētāji, gan daļā no pasākumiem aicinot piedalīties tieši jaunos, topošos dzejniekus.

Uzdevumi

Projekta ietvaros tiks rīkoti trīs dažādi dzejas dienu pasākumi. Pasākumu ciklu atklās – dzejas darbnīcas, dzejas zona pasākumā “Veidenfests”, kas tiks rīkots E. Veidenbauma muzejā. Pasākums balstīts E. Veidenbauma un šodienas jauniešu vērtībās – prāta brīvība,  sevis iepazīšana caur mākslu un iekļaujoša, taisnīga sabiedrība. Plānotās dzejas norises pasākumā – dzejas darbnīcas ar Raimondu Ķirķi un Māru Ulmi,  dzejas lasījumi, dzejas konkurss topošajiem dzejniekiem kopā ar Andri Akmentiņu un Ievu Melgalvi, dzejas saruna par vērtībām, sabiedrību, mentālo veselību un  brīvību ar Rvīnu Vardi, Elīnu Vendiju Rībenu, Agnesi Rutkēviču. Otrais projekta notikums ir Dzejas un sarunu kafejnīca “Un vēders - dievs visaugstākais” – dzejas kafejnīcā gatavos ēdienu, lasīs dzeju un sarunāsies trīs dažādi sabiedrībā zināmi dzejnieki - Jana Egle, Elīna Veira, (trešais viesis vēl tiks precizēts). Sarunas vadīs aktieris Mārtiņš Liepa. Projekta pasākumu ciklu noslēgs pasākums – Dzejas nakts Brāļu Kaudzīšu memoriālajā muzejā “Kalna Kaibēni” kopā ar Sandru Ratnieci, dzejnieku grupu "Tekstūra" un literārā konkursa "Aicinājums"  laureātiem. 

Uzdevumi projekta īstenošanai:

 1. Projekta satura – pasākumu plānošana, sagatavošana (jau uzsākta, sagatavojot projekta pieteikumu);
 2. Dzejnieku, literātu piesaistīšana pasākumiem – sagatavojot projekta pieteikumu jau gandrīz pabeigta;
 3. Bērnu un jauniešu piesaistīšana pasākumu organizēšanā un piedāvātajās aktivitātēs, sadarbojoties ar novada skolām un jauniešu centriem;
 4. Projekta publicitātes nodrošināšana – informācija tiks ievietota muzeju sociālo tīklu kontos, Cēsu novada, Priekuļu apvienības pārvaldes, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes mājas lapās, Cēsu novada vēstīs, Laikrakstā Druva, tiks sagatavotas un izsūtītas preses ziņas citiem masu medijiem, afišu sagatavošana un izplatīšana;
 5. Pasākumu īstenošana;
 6. Projekta dokumentācijas, atskaišu sagatavošana;
 7. Projekta izvērtēšana.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Cēsu novada bērni un jaunieši, Cēsu novada skolu audzēkņi, jauniešu centru dalībnieki, apmeklētāji, jaunieši, kurus interesē dzeja, radoša pašizpausme.
Dzejnieki – pasākumu netradicionālie formāti ļaus dažādu paaudžu dzejniekiem būt kopā, radīt, labāk iepazīties, labāk iepazīt savus lasītājus, smelties iedvesmu no jauniešiem.
Dzejas, kultūras interesenti, dzejas dienu apmeklētāji, kurus interesē jaunākais latviešu dzejā, netradicionāli dzejas pasākumi, iepazīšanās ar radošām personībām.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta ilgtspējība tiks nodrošināta projekta laikā tapušos pasākumus radot par E. Veidenbauma muzeja un Piebalgas muzeju apvienības tradīciju, iekļaujot tos ikgadējā pasākumu plānā, arī turpmāk pasākumu īstenošanai piesaistot projektu finansējumu, stiprinot un paplašinot sadarbību ar dzejniekiem, dzejnieku grupām, apvienībām, novada jauniešiem un vietējām kopienām.

Projekta ietvaros pasākumus būs apmeklējuši, piedalījušies 240 – 300 dalībnieku.