Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
MUSICA HUMANA
Projekta kopējās izmaksas:
2770.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2130.00 EUR
Līdzfinansējums:
640.00 EUR

Kopsavilkums

2023. gada 3. septembrī Opekalnā tiks atzīmēta luterāņu baznīcas 245 gadu jubileja, kas pēdējo reizi tradicionālajos (ikgadējos) svētkos vienkopus aicināja apkārtnes draudzes, iedzīvotājus un viesus pirms pieciem gadiem. Svētku laikā tiek cildināta nozīmīgā baznīcas vēsture un Ernesta Glika personība.

Aizvien noteiktāk latviešu kultūras vēsturē nostiprinās baltvāciešu devums kā Latvijas valsts dibināšanas pamats. Tāpēc šī koncertprogramma "Renesanses  sakrālais mantojums skan Opekalnā" balsīta uz visiem Latvijā pieejamajiem vēlīnās renesanses vokālās daudzbalsības piemēriem, lai veicinātu priekšstatu par vēsturisko kultūras dzīvi un līmeni, apzinoties, ka vēsture un tradīcijas nepārtrauktība arī savā mainīgumā ir vienota un cienījama, ka tās spēks slēpjas spēcīgajās saknēs. Opekalna baznīca ir ļoti īpaša baznīca ne tikai īpašā ģeogrāfiskā statusa dēļ, kā visaugstāk virs jūras līmeņa (235m vjl) uzceltā baznīca Latvijā, bet arī ar ļoti seno vēsturi (kopš 1683). Un nozīmīgākais fakts ir saistīts ar vācu izcelsmes Ernesta Glika personību, kurš ir Opekalna draudzes dibinātājs, kā arī pirmais, kurš tulkojis Bībeli latviešu valodā.

Senās mūzikas ansamblis "Ars Antiqua Riga" regulāri uzstājas Latvijas baznīcās ar atbilstošām senās mūzikas programmām, kas respektē konfesionālo, liturģiskā kalendāra, kā arī kultūrvēsturisko kontekstu. Baznīcas joprojām ir nozīmīga pulcēšanās un izglītošanās vieta, kā arī daudzviet vienīgais kultūru atbalstošais centrs. Līdz šim, teju desmit gadu laikā, biedrība “Musica Humana” ir realizējusi koncertus teju 50 Latvijas baznīcās.

 

Mērķi

Par projekta norises laiku ir apstiprināts 2023. gada 3. septembris, kad Opekalna baznīcas dārza svētku laikā svinēs 245 gadu jubileju, kurā tradicionāli sabrauks tuvākās apkārtnes (tiks saaicināti) draudzes, iedzīvotāji un viesi.

Kvalitatīvi senās mūzikas koncerti, kuru centrā ir cilvēka balss un daudzbalsība, joprojām ir liels retums Latvijas kultūras dzīvē. Piedāvājumu nosaka šīs mūzikas izpildījumam specifisko zināšanu un pieredzes nepieciešamība - specializācija konkrētā laika perioda stilistikā, kā arī kultūrvēsturē. MĒRĶIS ir realizēt koncertprogrammu Opekalna baznīcā, kas ir nozīmīgs kultūrvēsturiskais centrs ne tikai Vidzemē, bet visā Latvijā, sekmējot Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanu caur kvalitatīvu un izglītojošu koncertpieredzi, kurā apvienojas Latvijas teritorijā sarakstīta renesanses laika mūzikas atskaņošana un sagatavoti skaidrojošie komentāri par 16./17. gs. laikmetu, estētiku un norisēm.

 

Uzdevumi

Projekta sagatavošanas posms (pirmais posms) ir veikts, izstrādājot koncertprogrammas konceptuālo ideju, kā arī vienojoties ar koncerta norises vietu par laiku un atbalstu. Otrais posms paredz izpildīt mediju un publicitātes plānu (vizuālo materiālu sagatave), kā arī veikt sarunas ar vēl iespējamajiem koncerta atbalstītājiem pašvaldību un privātajiem atbalstītājiem (jūnijs-augusts). Projekta īstenošanas trešajā posmā tiks veiktas visas (muzikāli) mākslinieciskās darbības: koncertprogrammas sagatavošana (mēģinājumu process) un koncerts (augusts-septembris). Noslēgumā (ceturtais posms) tiks veiktas atskaites, kā arī visas lietvedības un grāmatvedības darbības (septembris).

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija ir attiecīgā reģionu iedzīvotāji un viesi. Senās, vokālās daudzbalsības, sakrālās mūzikas cienītāji. Šai koncertprogrammai nav specifisku mērķauditorijas ierobežojumu.

Paredzamie projekta rezultāti

Paredzamie rezultāti ir kvalitatīvs, profesionāls un bez maksas pieejams izglītojošs mūzikas notikums. Būtiski, ka a cappella daudzbalsīgas vokālās mūzicēšanas prakse un izpratne tiek attīstīta, ka tā izskan arī ārpus reģionu centriem. Būtiski ir arī uzturēt interesi par latviešu Vidzemes vēsturisko mantojumu un izpratni par tā nozīmi latviešu mūzikā un vispār kultūras apziņā.