Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Fonds INITIUM
Projekta kopējās izmaksas:
6000.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2000.00 EUR
Līdzfinansējums:
4000.00 EUR

Kopsavilkums

Kaut arī mūzikas festivālu norise Latvijā ir aktīva, tajā visbiežāk pārstāvēti populārās mūzikas žanri. Lai gan Latvijā ir pietiekami daudz spējīgu mūziķu, kas darbojas progresīvās mūzikas laukā, progresīvajai mūzikai veltīti pasākumi Latvijā līdz šim nav bijuši izplatīti, tādēļ ir šīs kultūras žanrs ir piedzīvojis stagnāciju. Projekta ietvaros iecerēts rīkot festivālu "Progausis", kas veltīts tieši progresīvajai mūzikai un norisināsies 2023. gada 11.-12. augustā Cēsu novada Kaives pagasta Kaives muižas parkā.

Progresīvā mūzika ir ne tikai žanrs - tā visaptveroša pieeja, kurā mākslinieki tiecas paplašināt eksistējošo stilu robežas, smeļoties iedvesmu no dažādām kultūras jomām. Progresīvās mūzikas elementi var tikt pārstāvēti jebkurā žanrā - kā blūzā un etniskajā mūzikā, tā džezā un elektroniskajā mūzikā. Taču viens no galvenajiem šīs mūzikas virzītājiem un iemiesotājiem vēsturiski ir bijis tieši progresīvais roks, kurā, savienojoties formālismam ar eklektismu, veidojas estētiski savdabīgi un daudzveidīgi skaņdarbi.

Mūzikas un mākslas festivāls “Progausis” tiek rīkots ar mērķi saglabāt un attīstīt progresīvās mūzikas virzienu, dodot platformu latviešu māksliniekiem, kas darbojas šajā kultūras laukā. Projekts ir novatorisks ar to, ka koncentrējas uz daiļradi, kam latviešu mūzikas pasākumu vidē pievērsts maz uzmanības – progresīvajai mūzikai veltīti festivāli līdz šim nav rīkoti.

Projekta rezultātā ir paredzēts radīt augstvērtīgu un kvalitatīvu mūzikas un mākslas festivālu, kas vienuviet pulcēs ne vien melomānus, bet arī jebkuru kultūras interesentu, sniedzot saturīgu izklaidi un vienlaikus bagātinot un dažādojot šobrīd pieejamo kultūras pasākumu spektru.

 

Mērķi

Vidzemes vēsturiskas zemes kultūras saglabāšana un attīstība, mākslas un kultūras pieejamības paplašināšana.

Projekta mērķis - 2023. gada 11.-12. augustā Cēsu novada Kaives pagasta Kaives muižas parka estrādē rīkot mūzikas un mākslas festivālu “Progausis”. Festivāls “Progausis” sniegs iespēju uzstāties Latvijas visu veidu progresīvās mūzikas scēnas māksliniekiem un veicinās kultūras dažādības pieejamību Latvijā.

Nākotnes perspektīvā šis pasākums kļūtu par ikgadēju kopā sanākšanu kā mūziķiem, tā mūzikas baudītājiem, attīstot  progresīvās mūzikas kultūru, kā arī saglabājot un veicinot latviešu mūzikas daudzveidību. Festivāla ilgtermiņa mērķis ir izveidot kvalitatīvu nestandarta mūzikas un mākslas notikumu, kas veicinātu lokālās kultūras attīstību un būtu atpazīstams vismaz Baltijas mērogā.

Vidzemes vēsturiskās zemes jau izsenis bijušas Latvijas kultūras centrs - ievērojama daļa 19. gadsimta latviešu inteliģences ir cēlusies tieši no Vidzemes augstienes, kur izsenis ir koptas un glabātas kultūras vērtības. Tādēļ ir iederīgi šo kultūras festivālu rīkot tieši gleznainajā un kultūrvēsturiski bagātajā Vecpiebalgas apkaimē.

 

Uzdevumi

Festivāls notiek divu dienu garumā,  11. un 12. augustā. 2023. gadā. Abus vakarus uzstājas piecas līdz sešas mūzikas grupas vai solomākslinieki. 12. augusta pirmajā dienas pusē notiek dažādas ar mūziku saistītas meistarklases un jam-session (kopīgas muzikālas improvizācijas), kurā aicināti piedalīties arī festivāla apmeklētāji. Plānoti arī dzejas lasījumi un mākslas instalācijas. Abu festivāla dienu izskaņā uzstājas dīdžeji.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir gan progresīvās mūzikas cienītāji, gan jebkurš kultūras interesents visās vecuma grupās. Projekta ieguvēji primāri ir arī Cēsu novada iedzīvotāji, kas iegūst lokālu un unikālu mūsdienu kultūras pasākumu.

Paredzamie projekta rezultāti

Tā kā projekta galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīva festivāla norisi,  rezultātā pasākuma galvenais fokuss ir  notikums klātienē, kas būs pieejams jebkuram interesentam. Festivālu ir plānots rīkot ikgadēji, tādējādi nodrošinot projekta pēctecību Kaivē un vispārējā Vidzemes kultūras dzīvē.

Paralēli projekta procesā tiks veidoti arī audio-vizuāli materiāli par projekta norises gaitu un rezultātiem, kas būs pieejami arī ārpus paša festivāla norises brīža. Projekta ilgtermiņa mērķis ir popularizēt progresīvās mūzikas kultūru un tās pārstāvjus, iepazīstinot cilvēkus ar šī mūzikas žanra vēsturi un attīstību Latvijā un citviet pasaulē. To plānots īstenot, veidojot tīmeklī pieejamu podkāstu par minētājam tēmām.