Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Pasaules latviešu mūzikas centrs" Vienoti mūzikā" "
Projekta kopējās izmaksas:
13200.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8550.00 EUR
Līdzfinansējums:
4650.00 EUR

Kopsavilkums

Pasaules latviešu mūzikas centrs “Vienoti mūzikā” , turpinot sadarbību ar Limbažu novada pašvaldību, savu mērķu sasniegšanai-Apvienojot Latvijas robežās un ārpus Latvijas dzīvojošos mūziķus, kultūras darbiniekus, 2023, gada 30. jūnijā, Salacgrīvā rīko – KONCERTU-STĀSTU “LATVIEŠI. SAKNES.”

Tādējādi rūpējoties par Vidzemes un visas Latvijas kultūrvēsturisko vērtību un tradīciju saglabāšanu, to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tautas gara mantas apzināšanai un Latvijas garīgās stājas un noturības pilnveidošanai, organizēsim tautas kopkoncertu.

Vēl nesenā pagātnē ik katrā ciematā un lauku vai pilsētas kultūras namā darbojās dažādi mūzikas ansambļi. Tie veicināja pašiem dziedāt un muzicēt. Attīstoties tehnoloģijām nepieciešamība pašiem muzicēt pamazām noplok. Tāpēc, lai ieintresētu  jauno paaudzi pašiem darboties, esam nolēmuši dibināt  nošu un citu vērtīgu lietu bibliotēku/krātuvi, veikt materiālu uzskaiti un izpēti, organizēt radušos darbu un secinājumu publicitāti, izdot dažādus materiālus, žurnālus (bukletus, katalogus), kā arī organizēt tematiskas meistarklases, nometnes, koncertus un festivālus,  organizēt ekspedīcijas pa Latviešu vietām, it īpaši trimdas zemēs. Koncerta pamatideja ir apvienot latviešu mūziķus un māksliniekus no visas pasaules. Visus kuri saglabājuši sirdī latviskumu un jūt sevī saistību ar šo brīnišķīgo zemi, ko mēs saucam par Latviju. Šī ir Retrospekcija par 20. gadsimta vidu, kad notika latviešu izklīšana pa pasauli. Tika apzināta latviešu muzikālā darbība. Tomēr, saknes mums ir vienas un tās nekad nezudīs. Kaut uz brīdi, ja ne dzīvē, vismaz savās vīzijās atgriezīsimies Latvijā. Lai Tautā iemīļotās dziesmas mūs pavada šinī vakarā un Dzīvē kopumā. Lai kur pasaulē mēs aŗ nebūtu.

Mērķi

Vidzemē, jau vairākus gadu simteņus atpakaļ bija vērojama ievērojama mūziķu un kultūras darbinieku rosība. Vairāk, vai mazāk tieši Vidzeme ir Jaunlatviešu kustības šūpulis. Tas līdz pat mūsu dienām ir nodrošinājis Latviešu tautas pašapziņu un izaugsmi. Ja valstī muzikālās aktivitātes ir pamanītas un izceltas Kurzemē un Latgalē, tad Vidzeme, Limbaži -Cēsis - Piebalga šajā ziņā salīdzinoši neatklāta mūzikas kritiķiem un vēsturniekiem. Vidzeme muzeju apceļotājiem piedāvā bagātīgu apskates objektu klāstu katrā novadā. Limbažu novads var lepoties ar Baumaņu Kārli- mūsu Himnas autoru, Vidzemes ievērojamākās vietas ir - Jāņa. Zābera memoriālais muzejs Meirānos, Haralda Medņa dzimtās mājas un Dziesmusvētku skola Madonas pusē, Andreja Eglīša un Teodors Reitera piemiņas vietas, Brāļu Jurjānu muzejs. Kā Vidzemes raženumu var minēt ne tikai pagājušā gadsimta personas - komponistu, piebaldzēnu Emīlu Dārziņu, komponistu Jāni Norvili, kuram dzimtās mājas ir Vidzemē, raženo komponistu un disidentu Valdemāru Ozoliņu, Arta Kumsāra devumu, vācot latviešu komponistu darbus. Arī šodien novads var dižoties ar muzikālo tradīciju turpinājumu - Vidzemes jauno mūziķu kamerorķestris Biedrības biedra Mārtiņa Berga vadībā, kā arī vokālie ansambļi, folkloras kopas un neskaitāmie kori, kuri gatavojas uz lielajiem Dziesmu svētkiem Mežaparka jaunajā estrādē - Sidraba birze.

Vidzemes novadā un valstī, kā arī vecajās trimdas zemēs un diasporas valstīs ir cilvēki, kuri spēj realizēt lielu projektu un paveikt Lielas lietas, ir ieinteresēti muzikālo vērtību krāšanā un saglabāšanā nākamajām paaudzēm. Mēs esam gatavi strādāt, lai nezaudētu latviešu nācijas gara bagātības, kuras daudzviet ir izkaisītas pa plašo pasauli un kuru liktenis citādi būtu miskastē. Saknes mums ir vienas neatkarīgi no tā kur šobrīd atrodamies, un tās nekad nezudīs. To vērtīgi apzināties, jo uz labiem pamatiem var būvēt spēcīgu nākotni. Daudzās nozarēs esam viens otram pagājuši garām - nesapratušies -, jo neesam izpratuši savas atšķirības, kas veidojušās dažādās ģeogrāfijās. Tieši tāpēc šī pasākuma kontekstā ir ļoti būtiski kaut uz mirkli sanākt kopā tieši dziesmusvētkos, kad liela latviešu diasporas daļa viesojas Latvijā. Ir jāatgādina cits citam, kas mūs vieno šodien un kas mūs varētu vienot vēl spēcīgāk nākotnē-Vīzijā par Latviju!

Uzdevumi

1.Rūpēties par Vidzemes un visas Latvijas kultūrvēsturisko vērtību un tradīciju saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tautas gara mantas apzināšanai un Latvijas garīgās stājas un noturības pilnveidošanai;

2. Emocionāla Reimigrācija. Pie labām sajūtām un atmiņām cilvēkam ir vēlme atgriezties. Jāsāk ir  kaut vai ar vienu vakaru -koncertu Viss sākas ar vēlmi: uzrunāt, sadzirdēt un sajust.

3. Veidot sadarbību un veicināt pieredzes apmaiņu vietējā un starptautiskā mērogā.

 

 

Koncerizrādes norises gaita:

Koncerts-Stāsts “Latvieši.Saknes” notiek, Salacgrīvā, estrādē- jūras krastā 30. jūnijā un pasākumi norisinās visas dienas garumā.

No rīta puses notiek vairākas aktivitātes , kas saistītas ar semināru un sarunu sadaļu konkrētās vietās, ar mentoriem. Piedalās latviešu kultūras cilvēki no dažādām pasaules malām. Diskusiju pamats ir šis:

Latviskais, vienojošais, bet ģeogrāfiski atšķirīgais, atkarībā no mītnes zemju niansēm un lietām, kas mainās atkarībā no dažādām valstīm pasaulē. Bet, kas ir tas nemainīgais, kas izriet no cilvēka saknēm un latviskās identitātes! Stāstos ietvertas dažādi dzīves stāsti un personības šķautnes, kas ir interesanti publikai.

Koncerts ir sadalīts 2 daļās. Koncerta sākumā uzstājās Vokāli instrumentālo ansambļu konkursa laureāti. Piedalās pavadoša grupa 5 -6 mūziķu satāvā. Koncertā piedalās mākslinieki -solisti no Latvijas (Dainis Skutelis, Rolands Beļevičš, Norberts Skraucis, Žoržš Siksna, Ineta Rudzīte, Andris Ābelīte) un diasporas valstīm(Kristaps Grasis, Gatis Gaujenieks, Gundars Rullis, Linards Kalniņš, Signe Rirdance), kā arī koris Ārija Šķepasta vadībā.

Koncerta vadošā režija līnija ir stāsts par vienojošo un atšķirīgo, izejot cauri konkrētiem laika posmiem un iezīmējot spilgtākās muzikālās kompozīcijas, kas ir nospēlējušas lielu lomu cilvēku dzīvēs, atmiņās un emocijās. Koncerta pirmā daļa vairāk plānota kā solistu uzstāšanās ar pavadošo grupu. Koncerta 2 daļā uzstājās leģendārie ansambļi no trimdas zemēm- ”Akacis”, “Dzelonis”, “Alis_P” u.c. zināmi mākslinieki, kas dzīvo ārpus Latvijas. Koncerta noslēguma daļā ir plānota Tautas Sadziedāšanās , kur tiks izpildītas visiem zināmas un mīļas dziesmas ar Latvisko kodu. Finālā piedalās visi dalībnieki ar pavadošo grupu un kori, kas pasākumam piedod lielu jaudu un emocionālu kāpinājumu.

 

 

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Projekta mērķauditorija ir koncerta apmeklētāji no LV un uz dziesmu svētkiem sabraukušie ārzemju viesi. Mākslinieki gan vietējie , gan ārzemju, kas piedalās koncertā, Limbažu novada, Vidzemes reģiona un Latvijas iedzīvotāji, kas interesējas par aizgājušo gadu populārām dziesmām un melodijām. Kopumā mērķa grupa varētu apvert ap 10 000 cilvēku klātienē. Kādus 100 000 TV, radio, Kā arī ap 200 -300 profesionāļu un amatieru.
Savukārt biedrība iegūs plašu atpazīstamību gan LV, gan diasporas zemēs.

Paredzamie projekta rezultāti

Koncerts-stāsts "Latvieši. Saknes" uzmundrinās ik katra dalībnieka un apmeklētāja Latvisko Garu, mudinās apgūt sen zināmas, bet varbūt, piemirstas dziesmas un arvien mudinās uz kopā dziedāšanu un sanākšanu.

Plānots. ka pasākumu klātienē apmeklēs ap 10 000 - 12 000 skatītāju.

Ar TV, Radio u.c. saziņas līdzekļu starpniecību info par koncertu-stāstu "Latvieši. Saknes" sasniegs līdz 120 000 liela auditorija.

Sekmīga projekta: koncerta-stāsts iznākuma rezultātā, tas tiek plānots kā ikgadējs, tradicionāls pasākums. Ar LV un diasporas bērnu un jauniešu kopējām tematiskām nometnēm, koncertiem Limbažu nov. Ozolmuižā un galā koncertu-Salacgrīvā, jūras krastā. Šis projekts mudinās daudzus tautiešus gan šeit, gan trimdas zemēs saglabāt mūsu Latvisko kodu vairākām paaudzēm.

Saknes mums ir vienas neatkarīgi no tā kur šobrīd atrodamies, un tās nekad nezudīs. To vērtīgi apzināties, jo uz labiem pamatiem var būvēt spēcīgu nākotni. Daudzās nozarēs esam viens otram pagājuši garām - nesapratušies -, jo neesam izpratuši savas atšķirības, kas veidojušās dažādās ģeogrāfijās. Tieši tāpēc šī pasākuma kontekstā ir ļoti būtiski kaut uz mirkli sanākt kopā tieši dziesmusvētkos, kad liela latviešu diasporas daļa viesojas Latvijā. Mums ir jāatgādina viens otram, kas mūs vieno šodien un kas mūs varētu vēl spēcīgāk vienot nākotnē, ja ne dzīvesvietas izvēlē, tad vismaz vīzijā par Latviju.

Šo saikni atrast un spēcināt ir koncerta virsuzdevums. Vēl spēcīgāk kā reemigrācijas programmās, bez formalitātēm - caur emocionālo prizmu. Atgādināt, ka mēs visi esam viens veselums un bez mums visticamāk šī zeme aizies postā. Arī ja mēs viens otru nesapratīsim un nespēsim vienoties. Tāpēc īpaši šajā laikmetā ir ļoti svarīgi šīs vērtības apzināties, lai zinātu kādās vērtībās dzīvot pašam, kādas mācīt saviem bērniem, kādās veidot Latvijas nākotni."


Uzrunātā auditorija iegūs informāciju par topošo Latviešu mūzikas Centru "Vienoti mūzikā'-Ozolmuižā.