Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "SAVĀ VAĻĀ"
Projekta kopējās izmaksas:
37650.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8450.00 EUR
Līdzfinansējums:
29200.00 EUR

Kopsavilkums

Savvaļa ir izstāde un kultūrvieta Vidzemes mežu vidū, netālu no Drustiem un Jaunpiebalgas. Savvaļa piedāvā apvienot dabas un mākslas pieredzes, staigājot pa takām, kurās satopami mākslas darbi, apmeklējot izstāžu paviljonu Pelēkais kubs, kā arī veidot kopīgas cilvēku un dabas mijiedarbības pieredzes brīvdabas koncertos, dzejas lasījumos, sarunās un mākslas rezidencēs. Savvaļa rosina sasaistīt lokālās Vidzemes dabas un kultūras vērtības ar laikmetīgo kultūru dzīvā un savstarpēji ieinteresētā saiknē.

4. sezonā Savvaļas dabas takas iecerēts papildināt ar vairākiem jauniem darbiem un veikt esošo darbu uzturēšanas un attīstības darbus. Plānots radīt Miķeļa Fišera, Sabīnes Verneres, Alekseja Beļecka un Žilvina Landzberga (LT) jaundarbus. Tiks uzstādīti trīs darbi projekta Wild Bits ietvaros, kas top sadarbībā ar Igaunijas mākslas un tehnoloģiju rezidenču centru Maajaam (piedalās – Uģis Albiņš, Jeanne Harignordoquy (FR/UK), Anna Tamm & Vinzenz Leutenegger (EE, CH)).

Izstāžu paviljonā “Pelēkais kubs” plānotas trīs glezniecības izstādes: Harija Branta personālizstāde, Ingas Melderes un Mikko Hintz (FI) izstāde, un LMA kuratoru programmas studentu izstāde.

Rezidenču programmā “Savvaļas skiti”, kuras mērķis ir tradicionālo un laikmetīgo mākslas, kultūras un amatniecības prakšu apmaiņa, norisināsies dažādu mākslas un kultūras jomu skiti. 

Savvaļa ir atvērta apmeklētājiem visu gadu 24/7. Savvaļas 4. sezonas atklāšanas notikums ar koncertprogrammu notiks saulgriežos.

Mērķi

Pirmajās trīs sezonās Savvaļa pierādījusi sevi kā saistošs un būtisks projekts gan kultūras profesionāļiem, gan apmeklētājiem. Savvaļa piedalās lokālās kultūras identitātes veidošanā reģionālā un nacionālā mērogā, sasaistot dabas, tradicionālās un laikmetīgās kultūras vērtības. Savvaļa darbojas kā darba platforma dažādu jomu mākslas profesionāļiem, piedāvājot radošu brīvību rosinošos dabas klātbūtnes un jaunu sadarbību iespēju apstākļus. Apmeklētājiem tā piedāvā aicinoši brīvu laikmetīgās mākslas un kultūras pieredžu veidošanu.

Ilgtermiņa mērķis: veidot starptautiski atpazīstamu laikmetīgās mākslas un kultūras norises vietu lauku teritorijā ārpus Rīgas, kurā pārskatot cilvēka, kultūras un dabas sadarbības iespējas, tiek radītas jaunas mākslas un kolektīvās apziņas veidošanās pieredzes. Savvaļa tiecas veicināt jaunrades procesu gan jau atzītu, gan daudzsološu mākslinieku lokā; piesaistīt daudzveidīgu apmeklētāju un dalībnieku auditoriju; veidot starptautiskas sadarbības un atpazīstamību. 


Īstermiņa mērķis ir realizēt Savvaļas 4.sezonu: uzturēt un attīstīt brīvdabas izstāžu takas, turpināt profesionālas laikmetīgās mākslas izstāžu programmu paviljonā Pelēkais kubs, organizēt publisko pasākumu programmu, nodrošināt skitu (rezidenču) programmas darbību radošo nozaru profesionāļiem.

Uzdevumi

Maijs - jūnija vidus: Esošo mākslas darbu atjaunošana un papildināšana, izstāžu paviljona Pelēkais kubs pilnveidošana, Harija Branta izstādes iekārtošana Pelēkajā kubā, Sabīnes Verneres jaundarbu uzstādīšana, Savvaļas 4. sezonas kartes izstrāde, navigācijas un info zīmju atjaunošana, Savvaļas infrastruktūras pavasara atjaunošana un pilnveidošana, 4. sezonas komunikāciju plāna izstrāde, materiālo atbalstītāju piesaiste.

Saulgrieži (21.-25.06.): Savvaļas 4. sezonas atklāšana ar H.Branta izstādi "Pelēkajā kubā", S.Verneres darbu atklāšanu, Anša Bētiņa un Artūra Čukura latviešu un slāvu dziedājumu programma, DJ Iļja Krūmiņa sets Saulgriežu naktī "Savvaļas" atvērtajās pļavās

Jūlijs: M. Fišera, Ž. Landzbergas, A. Beļecka rezidence un darba tapšana Savvaļas takām, trīs jaundarbu tapšana un uzstādīšana sadarbībā ar rezidenču centru "Maajaam", Ingas Melderes un Mikko Hintz rezidence Savvaļā un izstādes iekārtošana, Agneses Krivades rezidence un nometne "Savvaļā", publiskais pasākums - atklāšana ar Heli Laksonnen (FIN) un Guntara Godiņa dzejas lasījumiem, kā arī Klāva Kalnača koncerts

Augusts: Savvaļas infrastruktūras pilnveidošana un uzturēšana, poētiskās rakstības rezidence māksliniekiem, kuru vadīs Henriks Eliass Zēgners.

Septembris: LMA kuratoru programmas studentu (Kornēlija Vītola, Laima Daberte, Aija Ozola, Ketrisa Petkēviča, Paula Salmiņa, Raivis Alksnis) veidotas izstādes iekārtošana un atklāšana  (darbs neklātienē un klātienē notiek no februāra).

Maijs - oktobris: Savvaļas komunikācijas plāna īstenošana (mājaslapa, soc. tīkli, komunikācija ar medijiem), finansējuma piesaiste, materiālo atbalstītāju piesaiste, starptautisko partneru piesaiste un projektu izstrāde.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Savvaļas plašo mērķauditoriju veido dažādu radošo nozaru profesionāļi un interesenti no Latvijas, Baltijas, Skandināvijas un Eiropas. Vietējo mērķauditoriju veido Vidzemes reģiona iedzīvotāji, Valmieras un Cēsu kultūras notikumu apmeklētāji. Brīvdabas izstāde pieejama arī bērniem, jauniešiem un senioriem. Savvaļa piesaista dabas taku apmeklētājus un reģionālos tūristus, iepazīstinot tos ar laikmetīgās kultūras norisēm un paplašinot kultūras auditoriju Latvijā.

Paredzamie projekta rezultāti

  1. Savvaļas izstāde papildināta ar 7 jaundarbiem un papildināti (uzturēti un attīstīti) esošie darbi Savvaļas takās - mākslas darbi turpinās atrasties un būs apskatāmi Savvaļā ilgetrmiņā (vismaz gads un ilgāk);
  2. Izveidotas 3 laikmetīgās mākslas izstādes izstāžu paviljonā "Pelēkais kubs"; 
  3. Uzlabota vietas infrastruktūra, nodrošinot iespēju strādāt uz vietas un apmeklēt vietu īsākā un garākā laika periodā – gan māksliniekiem, gan apmeklētājiem; 
  4. Realizēts augstvērtīgs laikmetīgās mākslas notikums lauku teritorijā ārpus Rīga - Smiltenes novadā, Drustu pagastā, veicinot profesionālās laikmetīgās mākslas pieejamību reģionos; 
  5. Realizēts Savvaļas 4. sezonas atklāšanas pasākums un aktīva programma siltās sezonas laikā; 
  6. Veicināta kultūras vietas Savvaļa un Vidzemes kultūrnotikumu atpazīstamība nacionālā mērogā; 
  7. Piesaistīta jauna reģionāla un nacionāla mēroga auditorija laikmetīgajai mākslai un kultūrai; 
  8. Nodrošināta satikšanās vieta kultūras jomas profesionāļiem, veicināta starpdisciplināru procesu, tīklošanās un diskusiju norise, kā arī kultūras nozares darbinieku profesionālā pilnveide; 
  9. Veicināta kultūras nozares, akadēmiskās vides un privātā sektora sadarbība; 
  10. Turpināta un attīstīta starptautiskā tīkla veidošana un Savvaļas pozicionēšana Eiropas laikmetīgās mākslas vidē.