Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
1.Akords - biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
10320.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3340.00 EUR
Līdzfinansējums:
6980.00 EUR

Kopsavilkums

      Projekts "Pārmaiņu Laika Digitalizācija" dos iespēju saglabāt 3. Atmodas notikumu gaitu laikā no 1999. līdz 2004.gadam, kuri glabājas un vēl ir skatāmi Pulksteņa video arhīvā. Strādājot par video operatoru LTS un Vidzemes televīzijā laikā no 1991. - 2003. gadam Imanta Pulksteņa personīgajā video arhīvā safilmēti un glabājas pārmaiņu laika audiovizuālas liecības. Video ir 8 dažādos formātos - VHS; SVHS; BETACAM, (jau digitalizēti) Mini DV; Video 8; HI 8; Digital 8; DV Cam un DVD, ar hronometrāžu ap 1820h. Imanta Pulksteņa arhīvs atspoguļo Madonas rajona  pārmaiņas sabiedrībā, pāreju no sociālisma un kapitālismu. Tajā atrodamās tēmas ir valdības veidošanās, kultūra, medicīna, izglītība, lauksaimniecība, uzņēmējdarbība, tirdzniecība, starptautiskās attiecības, reģionālā reforma un citas sabiedrības aktivitātes. Ir pienācis laiks Mini DV formāta kasetēm. Digitalizēšana sevī iekļauj 167 kasetes un attiecīgi 167 h video.  Darbs pie digitalizācijas  nozīmē ierakstu pārvērsšanu ciparos reālajā laikā un vēl ne mazāk laikietilpīgo un svarīgo pasākumu identificēšanu. Atpazīšana un failu aprakstīšana notiek pēc nemainīgas formulas un secības - gads, mēnesis, datums, vieta vai pašvaldība, notikums un cilvēki, kuri tika intervēti vai runāja kadrā. Šogad decembrī ir paredzēta arhīva un projekta prezentācija Madonas bibliotekā. Tai gatavojoties tiks izdota brošūra un laikrakstā Stars informēti Madonas novada iedzīvotāji. Jāpiebilst, ka You tube kanālam - Imanta Pulksteņa arhīvs ir vairāk kā 920 abonentu 10 valstīs. Tas rāda, ka darbs pie vēstures saglabāšanas un sabiedriskošanas ir cilvēkiem vajadzīgs. Nauda no KKF un VPR tiek lūgta galvenokārt darba stundu apmaksai, arhīva kārtošanai un sabiedriskošanai.

Mērķi

      Projekta "Pārmaiņu Laika Digitalizācija" mērķis ir veicināt kvalitatīvu vēturiskā arhīva saglabāšanu no Imanta Pulksteņa video materiāliem sākot ar 1991. gadu līdz pat mūsu dienām. Mērķis ir nodrošināt tā pieejamību sabiedrībai, kas sevī iekļauj Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras un saimnieciskās darbības, notikumu daudzveidības saglabāšanu. Imanta Pulksteņa video arhīvs atspoguļo pārmaiņu laika ar Vidzemes vēsturisko zemi saistītu tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu un pārnesi. Patreiz Youtube kanālā -  Imanta Pulksteņa arhīvs ir ievietota trešā daļa no visa arhīva. Jāpiebilst, ka "pateicoties" pandēmijas apstākļiem KKF un VPR Vidzemes nodaļa rada iespēju atbalstīt unikālā un  vēsturiskā materiāla digitalizāciju. Projekta "Pārmaiņu Laika Digitalizācija" mēķauditorija pamatā ir Madonas novada un apkārtējo novadu iedzīvotāji no bērna līdz sirmgalvim. Digitalizētais arhīvs varētu interesēt ikvienu Latvijas pilsoni, kā arī ārzemju latviešus un vietējās pašvaldības, iestādes, kurām būs radītas iespējas savu vēsturisko attīstību apskatīt arhīvā. Ilgtermiņā projekts var interesēt Madonas novada pašvaldība veidojot vēsturiskas retrospekcijas un novada izaugsmes prezentācijas, skolniekus, studentus, jauniešus un paaudzi, kura vēl nav dzimuši. Vislielākā interese sagaidāma no mūsu laikabiedriem, to varēs lietot ikviens interesents. Imanta Pulksteņa arhīvs iespēju robežās ir nodrošinājies pret pazušanu vai citāda veida bojāšanos, ir izveidots serveris, kur visi digitalizētie materiāli atrodas dubultā HDD, tie tiek spoguļoti. Tiek veidota ar Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu
arhīva direktori Daci Bušanti, lai video  materiālus nodotu lielajā video arhīvā.

Uzdevumi

      Projektu "Pārmaiņu Laika Digitalizācija" ir paredzēts sākt jau vasarā. Jūnijā notiks projekta videomateriālu apzināšana, inventarizācija Mini DV kasetēm, jūlijā un augustā papildus vajadzīgās video tehnikas un/vai datora iepirkšana, interneta ātruma noteikšana un uzlabošana augšuplādei. Septembrī un oktobrī ir paredzēta aktīva digitalizēšana no Mini DV kasetēm. Novembrī digitalizētie video materiāli tiks augšuplādēti You tube kanālā. Decembra aktivitātes - vietējo iedzīvotāju informēšana, prezentācijas reklamēšana un pati prezentācija Madonas bibliotekā. Decembris ir paredzēts lai nodotu atskaites par padarīto.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Digitalizētie video materiāli pieejami koplietošanas vietnē Imanta Pulksteņa arhīvs. Vietnē ir reģistrējušies 920 abonentu, arhīvu skatās 10 valstīs. 2021. gada februārī tika noskatītas 271 tūkst. stundu. Video arhīvs ir interesants Madonas rajona iedzīvotājiem, kā arī muzejam, bibliotekai, skolām un citām iestādēm. Nenoliedzami arhīva apmeklētāji ir arī ārzemēs dzīvojošie un strādājošie Madonas novada iedzīvotāji. Daudzi izsaka pateicības par iespēju redzēt ģimenes locekļus un notikumus.

Paredzamie projekta rezultāti

     Projekta "Pārmaiņu Laika Digitalizācija" rezultātā tiks digitalizētas 167 stundas videomateriāla no Mini DV kasetēm, kuras atspoguļo Madonas rajona sabiedriskās aktivitātes laika posmā no 1999. līdz 2004.gadam. Tās tiks popularizēts un ievietos You tube kanālā Imanta Pulksteņa arhīvs, līdz ar to pieejams jebkuram kanāla apmeklētājam visā pasaulē.