Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Oleru muižā"
Projekta kopējās izmaksas:
3147.69 EUR
Finansējums no VKKF:
2440.00 EUR
Līdzfinansējums:
707.69 EUR

Kopsavilkums

Oleru muiža atrodas Valmieras novada Jeru pagastā, 36 km no Valmieras, Latvijas pierobežā ar Igauniju. Oleru muiža (18.gs.) ir kļuvusi par nozīmīgu kultūras un sabiedriskās dzīves centru savā reģionā. Neskatoties uz to, ka 2000.gadā muižas Kungu māja cietusi ugunsgrēkā, ēkā norit plānoti, pakāpeniski un mērķtiecīgi atjaunošanas darbi un siltajā sezonā turpinās aktīva sabiedriskā dzīve, kuru raksturo dažādi augstvērtīgi un izglītojoši pasākumi. Muižas komplekss plaši tiek izmantots nekomerciāliem mērķiem, rīkojot tajā publiski pieejamas, bezmaksas vai labdarības aktivitātes (skatīt pielikumā – Aktivitātes Oleru muižā). Plānojot kultūras aktivitātes 2023.gadā , biedrība „Oleru muiža” ir iecerējusi noorganizēt četras kultūras aktivitātes vasaras-rudens sezonā vēsturiskajā Oleru muižas vidē. Jau 28.maijā „Džezbaroks un Henrijs Pērsels”; jūnijā "Dārza stāsti", oktobrī trio kamermūzikas koncerts "Nepieradinātie romantiķi" un esošās Vidzemes Vēsturisko zemju kultūras programmas ietvaros 29.jūlijā tradicionālo "RIX klavieru kvarteta koncertu". Kā arī sadarbībā ar citām mākslinieku apvienībām notiek citi kultūras pasākumi. Kamermūzikas koncerti Oleru muižā būs publiski pieejami, izglītojoši, bezmaksas pasākumi. Izvērtējot ilgstošu darbības pieredzi kultūras jomā un darbojoties pierobežas reģionā, biedrība „Oleru muiža” ir secinājusi, ka bezmaksas pasākums ir visefektīvākais veids, lai mērķtiecīgi uzrunātu un piesaistītu maksimāli lielu tieši vietējo pierobežas iedzīvotāju auditoriju, ko 25 gadu darbības laikā ir izdevies uzrunāt un apvienot Oleru kopienas interesentos.

Mērķi

PROJEKTA MĒRĶIS - Noorganizēt "RIX klavieru kvarteta" kamermūzikas koncertu Oleru muižā, lai paaugstinātu kultūrvides kvalitāti un nodrošinātu Vidzemes reģiona Ziemeļos esošajai sabiedrībai iespēju baudīt augstvērtīgu profesionālās mākslas pasākumu.

Projekta ILGTERMIŅA MĒRĶIS - Oleru muižas kultūrvēsturiskās vides atjaunošana saglabāšana, uzturēšana un sabiedrisko aktivitāšu organizēšana. Radīt augstvērtīgu kultūrtelpu lauku reģionā. Veidot un kopt vietējās kopienas kultūras tradīcijas (kamermūzikas koncerti Oleru muižā tiek organizēti jau 25 gadus).

Uzdevumi

PROJEKTA UZDEVUMS:

◦ Noorganizēt kamermūzikas koncertu Oleru muižā.

◦ Sniegt savlaicīgu informāciju iecerētajai mērķauditorijai par plānoto kamermūzikas koncertu Oleru muižā gan pirms pasākuma, gan arī pēc, lai popularizētu kultūra dzīvi pierobežas reģionā.

◦ Kopt tradīciju kamermūzikas koncertu organizēšanā, jo uzrunāt lauku teritorijā iedzīvotājus un sasniegt gara radiniekus ir prasījis ilgstošu darbu un vērtību kopšanu, kā rezultātā kopiena (Valmieras novada un apkārtnes iedzīvotāji) gaida jaunus koncertus Oleru muižā.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

◦ Biedrības “Oleru muiža” organizēto pasākumu apmeklētāji.
◦ Vietējie iedzīvotāji (tuvējie novadi).
◦ Interesenti un tūristi (Latvijas un Igaunijas). Oleru muižu gadā vidēji apmeklēja ap 1000 interesentu.
◦ Interneta vietņu apmeklētāji, kas seko Oleru muižas aktivitātēm; sadarbības partneru, piemēram, Valmieras novada pasākumu un aktivitāšu sekotāji, www.Vidzeme.lv ziņu lapu u.c.
- www.olerumuiza.lv apmeklētāji.
◦ koncertam piesaistīti ap 100 apmeklētāji.

Paredzamie projekta rezultāti

◦ Noorganizēts RIX klavieru kvarteta kamermūzikas koncerts Oleru muižā  29.jūlijā 

◦ Piesaistīti ~ 100-150 koncerta apmeklētāji, paralēli iepazīstināti ar vēsturiskā vietā veiktajiem restaurācijas darbiem.

◦ Informēta vietējā sabiedrība par augstvērtīgu profesionālās mākslas pasākumu ( pamatā Valmieras novada iedzīvotāji un Oleru muižas sociālo tīklu atbalstītāji, kainiņu novadi).

◦ RIX klavieru kvarteta programma: Selga Mence Klavieru kvartets ,Tālivaldis Ķeniņš Klavieru kvartets No. 1, J. Brāmss Klavieru kvartets No.3, op.60 .

◦ Sabiedrikie kultūras pasākumi Oleru muižā ir plaši pieejami. Atrodoties dziļi laukos Oleru muižai ir izdevies sapulcināt ap sevi vietējās kopienas interesentus, uzrunāt gara radiniekus, lai celtu kultūras kvalitātes līmeni Vidzemes reģionā. Tas ir panākts ar pakāpenisku, daudzu gadu darbu. Lai tas turpinātu attīstīties, tas ir jākopj un jāpraktizē ikdienā.

◦ Kamermūzikas koncertu norisei tiek izmantotas Oleru muižas telpas. Lai gan ēka 2000.gadā cietusi ugunsgrēkā, kultūras dzīve Oleru muižā nekad nav apstājusies. Izglītojoši koncerti un semināri tiek organizēti jau 25.gadus. Kultūras pasākumi ir veicinājuši kultūrvēsturiskā objekta atjaunošanu, vietējās sabiedrības iesaistīšanu izglītojošās aktivitātēs un vides apzināšanā. Biedrības rīcībā ir flīģelis, kas dod iespēju organizēt augstvērtīgus kultūras pasākumus lauku reģionā. Biedrībai ir pieredze koncertu organizēšanā sadarbībojoties ar VSIA "LAtvijas koncerti", citām organizācijām un pašiem mūziķiem. Kopējs aktivitāšu mārketings nodrošina pilnvērtīgu informācijas izplatīšanu vietējā reģionā.

◦ "RIX klavieru kvarteta"  koncerti Oleru muižas vidē, kas pirmie notika nodegušās ēkas drupās, ir veicinājuši vēsturiskās vietas atdzimšanu un saturīgu piepildīšanu. Tas bija morāls atbalsts gan vietas atjaunošanai, gan sabiedrības izpratnes maiņai par koncerta norises vietas iespējamību.