Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
1.Akords - biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
14990.00 EUR
Finansējums no VKKF:
5240.00 EUR
Līdzfinansējums:
9750.00 EUR

Kopsavilkums

       Ģitāristu sesija 2023, kuras ietvaros notiek projekts Vienoti Mūzikā, Madonā notiks jau 25 reizi no 23. līdz 26. oktobrim. Tajā pieredzi, kopš 1998.gada ir guvuši 1697 zinātkāri muzikanti, galvenokārt jaunieši. Pasākumā tiek piedāvātas iespējas mācīties un pilnveidot perkusiju, basa, ģitāras, akustiskās ģitāras, vokāla un kokles spēli. Projekts daudzkārt atbalsta KKF, Latvijas valsts meži un VPR, Madonas pašvaldība, tādējādi palīdzot saglabāt un attīstīt Vidzemes novadam raksturīgās muzikālās vērtības un pasākuma tradīcijas. Projekta nosaukums „Vienoti mūzikā” liecina, ka šeit tiekas paaudzes, skolotāji un skolēni, gan klausītāji un muzikanti. Gadu ritumā sesijā koncertējuši spoži ārzemju mākslinieki. "Vienoti Mūzikā" ne tikai uzlabo katram dalībniekam individuālo meistarību un piedāvā apgūt kolektīvu spēli, bet arī nodrošina līdzsvarotu, daudzveidīgu, laikmetīgu un kvalitatīvu mūzikas procesu pieejamību Vidzemē. Sesijas dalībnieki mūsdienīgā aranžējumā veido noslēguma skaņdarbu, kurā izpaužas radošums kopdarbā ar pieredzējušiem un atzītiem Latvijas mūziķiem. Četru vakaru koncerti tiks straumēti interneta vidē, to nodrošinās sadarbības partneri no Valmieras TV. 

Mērķi

      Projekta mērķis ir veicināt zināšanu pārmantojamību, veicināt jauniešos sapratni par dažādu mūzikas žanru attīstību, iepazīt tos klātienē, būt radošiem un gūt pieredzi kolektīvā muzicēšanas jomā. Mērķis ir ilgtermiņā uzlabot muzikālās kultūras produktu un pakalpojumu kvalitāti Vidzemes un Latvijas kultūrvidei kopumā. Projekts veicinās jaunradi mūzikā un radošumu, izmantojot folkloras instrumentus. Notiks vērtību apzināšana, kokles popularizēšana, bērnu un jauniešu kvalitatīva kultūrizglītība un iesaiste kultūras pasākumu norisēs. Projekta uzdevums ir dot iespēju Latvijas topošajiem mūziķiem, pirmkārt vidzemniekiem un madoniešiem, attīstīt savas muzikālās radošās prasmes, kuras noslēguma koncertā varēs rādīt klausītājiem un plašākai sabiedrībai Re;TV raidījumā un straumējot pasākumu. Realizējot projektu „Vienoti mūzikā”, mēs vēlamies panākt, lai jaunie mūziķi iedvesmojas no skolotājiem, spēj radīt un veidot jaunas muzikālas kompozīcijas, ņemot labāko no krājumiem, kuri atrodami pieredzējušu mūziķu apcirkņos. Tā ir muzikālo vērtību saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana, stiprinot vidzemnieku identitāti.

     Ģitāristu sesija jauniešiem Vidzemē un visā Latvijā ir vajadzīga, to apliecina kuplais apmeklētāju un dalībnieku skaits 5 interešu grupās! Aktivitāšu pamatā ir zināšanu pārmantošana, kuru jau 24 gadus ir sniegusi „Ģitāristu sesija”. Lai uzlabotu situāciju Vidzemes reģionā, organizatori sesijas programmu veido, izmantojot Latvijas un Vidzemes mācībspēkus. No jauniešu aizpildītajām anketām var redzēt - padsmitnieki joprojām aizraujas un mācās folku, džezu, citus stilus, bet visvairāk rokmūziku. Ņemot vērā atsauksmes no dalībniekiem un vecākiem, kā arī Madonas pašvaldības ieinteresētību šāda veida jauniešu muzicēšanas attīstībā, sesija notiks. Veidojot pasākumu,  organizatori  sadarbojas ar Vidzemes mūzikas vidusskolām Cēsīs un Valmierā, kā arī aicina piedalīties no visu novadu jauniešu centriem un mūzikas skolām. Sesijas programmas kulminācija izpaužas iestudējot kopdarbu, kurā, ņemot vērā dalībnieku spējas un meistaru izdomu, dzims jauns skaņdarbs. 

          

Uzdevumi

Projektam ir veltīti 25 gadi, tas sākās no domas darīt mūzikas laukā, apmācībā un pieredzē labas lietas. Projektu veido un domā par to visa gada garumā ņemot vērā 25 gadu pieredzi. To aktīvi sāk organizēt sākot no septembra, pats projekts notiks 4 dienas skolēnu rudens brīvlaikā! Mūsu tautas muzicēšanas prasmes un tradīcijas agrāk tika nodotas no paaudzes paaudzēs satiekoties, taču šodien ir tendence instrumenta spēli apgūt, izmantojot internetu. Tas, mācīties gribētājiem, prasa lielu laika patēriņu, taču rezultāts bieži vien ir bēdīgs, jo izpaliek kolektīvā muzicēšana, klausīšanās vienam otrā. Kolektīvā muzicēšana klātienē ir vērtīgāka par virtuālajām iespējām internetā. Sevišķi Vidzeme, talantīgu mūziķu ziņā, ir devusi lielu pienesumu. Arī Madona var lepoties ar daudziem labiem un izciliem mūziķiem. Daudzi pazīstami mūziķi ir dzimuši un savu muzikālo ceļu uzsākuši tieši mazpilsētās, Latvijas laukos. Projekts „Vienoti mūzikā” paredz, ka tieši dzīvs kontakts ar skolotāju un kopēja muzicēšana ir vērtība, kuru neviens interneta portāls nespēj aizstāt. Zinošs un vieds pedagogs redz tālāk un plašāk. UZ šo rezultātu - klātbūtne, tad tiek veidotas muzikālo apmācību aktivitātes.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Lai kļūtu par dalībnieku projektā Vienoti mūzikā, galvenais ir vēlme mācīties mūziku! Pasākumā Ģitāristu sesija pēdējos gados piedalās 60 - 75 dalībnieki, uz koncertiem un meistarklasēm nāk vairāk kā 500 klausītāji. Mērķauditorija pārsvarā ir jaunieši no 10 līdz 23 gadiem, kuri mācās mūziku jauniešu centros un Vidzemes mūzikas skolās, vidējais vecums 16 gadi. Sesijā piedalās arī pieaugušie, kuriem pasākuma programma ir interesanta un lietderīga sevis muzikālajā pilnveidē.

Paredzamie projekta rezultāti

            Programmas saturu veido jauniešus interesējoši un progresīvi mūziķi, meistari ne tikai no Madonas, Vidzemes un Latvijas, bet arī no ārzemēm, ar piebildi - ja netraucēs pandēmija. Meistarklases vadīs: akustiskās ģitāras –  Rihards Saule, Egils Leimanis, Gints Smukais, elektriskās ģitāras –  Valdis Rēbuks, Jānis Altmanis, Mārcis Auziņš; perkusijas – Andris Buiķis, Miks Čavarts, Nils Īle;  vokāls – Madara Briede, bass - Ingars Viļums; kokles – Samanta Ceruka, Julgi Stalte, Zita Gailīte.  Projekta Vienoti mūzikā trīs vakaru koncerti tiks straumēti un saglabāti You tube platformā. Sesijas organizatoru komandu veido koordinatores Rīgā Ginta Elksnīte un Linda Miščenkova, kuras palīdz darboties sociālajos tīklos, reklamē pasākumu kopumā. Noslēguma pasākumu vadīt tiks aicināts Māris Olte. Jau otro gadu tiks aicināti Latvijas Kultūras koledžas trīs studenti, kuri gūs mācību praksi skatuves, gaismu nodrošinājumā, skaņu tehnikas uzstādīšanā, apkalpošanā, pasākumu organizēšanā un tehnisko raideru izpildē. Projektā Vienoti Mūzikā noslēguma koncertu filmēs Valmieras Tv un tas tiks straumēts FB.