Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
IK.Dzinno500
Projekta kopējās izmaksas:
2420.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1780.00 EUR
Līdzfinansējums:
640.00 EUR

Kopsavilkums

Krapes muižas apkaimē pēdējo gadu laikā ir izveidojusies aktīva iedzīvotāju kopiena,krapesmuiza.lv kas ir ieinteresēta un aktīvi darbojas teritorijas attīstīšanai un dzīves līmeņa uzlabošanai. Biedrība “Nāc kopā!” – Krapes parka kopšanas un labiekārtošanas talkas; mājas vīna darītava “Lauskis”; zemnieku saimniecība “Ūdenszirnavas” – zivju audzēšana, sveču liešana, tūrisms; biedrība “Skaņumāja” – mūzikas instrumentu ekspozīcija, izgatavošana un izglītības pasākumi; “Parkas” – izmitināšanas pakalpojumi un aveņu audzēšana. Jau savā neilgajā pastāvēšanas laikā kopiena izpelnījās atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems 2022”,kā arī Ogres novada GADA BALVA KULTŪRĀ 2022,nominācijā - Kultūras draugs.https://youtu.be/3B3wp1mkZ2c  .Meklējot un īstenojot risinājumus ciema attīstībai un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Kopiena ir izveidojusi stratēģiju kopīgu pakalpojumu un vietas atpazīstamības veidošanai. Attīstot  piedāvājumus, ir sasniegta apskates, izziņas un līdzdarbošanās objektu kritiskā masa, kas ļāvusi apkaimei kļūt par iecienītu vietējā tūrisma galamērķi.Krapes muižas kopiena, attīstot kulturvietu ar augstu potenciālu,savā neilgajā pastāvēšanas laikā ir spējusi noorganizēt virkni atraktīvu un labi apmeklētu kultūras pasākumu novada un pagasta iedzīvotājiem:

2022.g. un 2023.g.februārī – Pastaigas pa sveču taku izgaismotajā muižas parkā                                      2022.g. un 2023.g.(plānots) jūnijā -  Zaļumballe muižas parkā                                                                    2021.g., 2022.g.  – Krapes muižas svētki.

Lai piesaistītu novada iedzīvotāju un plašākas auditorijas uzmanību un, lai nostiprinātu Krapes, kā pievilcīgas apskates un kulturvietas statusu,jau otro gadu pēc kārtas ir paredzēts rīkot vasaras ieskaņas zaļumballi.

 

Mērķi

Krapes muižas aktīvo iedzīvotāju kopienas piedāvātie apskates,izziņas un līdzdarbošanās objekti ļāvuši apkaimei strauji kļūt par iecienītu Latvijas tūrisma galamērķi. Projekta mērķis ir bagātināt pagasta un novada kultūras dzīvi ar skaistiem, kvalitatīviem svētkiem (kas veidojas par gaidītu tradīciju), kā arī dot iespēju pagasta un novada saimniecībām un mājražotājiem iespēju dalīties ar savu saražoto produkciju un pakalpojumiem.Tiek veicināts ikgadējs saturīgs un kvalitatīvs kultūras pasākums pagasta un novada atpazīstamībai, popularizēta mazo kultūrvietu pievilcība un kopienu pašiniciatīva dzīves kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās.

#TUESILV #ViedaisCiems #SmartVillage #NVOfonds2022

Uzdevumi

Krapes muižas zaļumballes nodrošināšanai tiek veikti sekojoši darbi.Aprīlī notika krapes muižas kopienas un ieinteresēto apkārtnes iedzīvotāju parka uzkopšanas talka.Maijā plānots veikt regulāru zaļumballes vietas pļaušanu un uzturēšanu kārtībā.Tāpat arī maijā tiks veiktas aptaujas un vienošanās ar potenciālajiem tirgotājiem un ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem.Paredzēta pašbūvētās skatuves uzlabošana un jumta seguma atjaunošana.Tiks veikta zaļumballes norises vietas vides noformējums un tehniskais nodrošinājums.Sākot ar mēneša vidu tiks organizēti publicitātes un reklāmas pasākumi tuvākajā un tālākajā apkaimē.Reklāmas kampaņa sociālajos tīklos,kā arī pēcpasākuma publicitāte.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Apkaimes aktīvie iedzīvotāji, pagasta iedzīvotāji, Ogres,Ogres novada un kaimiņu novadu iedzīvotāji, kā arī viesi no tuvienas un tālienes. Plānojamais apmeklētāju daudzums 300-400 interesentu (pasākums norisināsies jau 2. gadu, ar pieaugošu publikas ieinteresētību.
Pasākums notiks senās Krapes muižas teritorijā,tadejādi popularizējot muižas ēkas un unikālo muižas parka kulturainavisko vērtību.

Paredzamie projekta rezultāti

Zaļumballe Krapes muižā dos nozīmīgu (t.sk. ekonomisku) ieguldījumu Krapes pagastam un muižas teritorijai, kā interesanta apmeklējuma mērķa un norišu vietas popularizēšanai, iepazīstināšanai ar atsevišķo objektu, pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu un kopienas izveidoto kopējo vizuālo identitāti.

Pasākuma ietvaros piesaistīti apmeklētāji un interesenti, kas izplatīs pozitīvo pieredzi sociālajos tīklos un personīgajos kontaktos, nodrošinot  plašāku vietas atpazīstamību un turpmāku apmeklētāju plūsmu.

Svētki, gandarījums un atzinība attiecīgo objektu veidotājiem un uzturētājiem. Brīvi pieejams, demokrātiska satura, kvalitatīvs kultūras pasākums pagasta iedzīvotājiem un viesiem.

Zaļumballe Krapes muižā pozitīvi maina kultūras dzīvi Krapes pagastā un tuvākajā apkaimē. Liela daļa pagasta iedzīvotāju ar nepacietību gaida šā gada zaļumballi un interesējas par to norisi,laiku un iespējām palīdzēt tā sagatavošanā.