Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Sarkaņu pagasta pārvalde
Projekta kopējās izmaksas:
1001.00 EUR
Finansējums no VKKF:
929.00 EUR
Līdzfinansējums:
72.00 EUR

Kopsavilkums

 Apgūstot tradicionālas amatu prasmes, tiks izgatavota tautastērpa neatņemama sastāvdaļa- sievietes galvas rota- Austrumvidzemes vainagcepure. Tautastērps ir nozīmīga latviešu kultūras mantojuma sastāvdaļa un ir mūsu tautas identitātes nacionālais simbols.  Tautieši gan Latvijā, gan ārzemēs, savai garderobei izvēlas tautas tērpu, kas raksturīgs novadam no kurienes viņi nāk. Iespēja apgūt Vidzemei raksturīgo sievietes galvasrotu būs 30 interesentiem, kas profesionāla meistara vadībā apgūs šo prasmi. Paredzētas 2 grupas, katrā pa 15 dalībniekiem. Katrai no grupām paredzētas 6 klātienes nodarbības.  Plānotā mērķauditorija dažāda vecuma interesenti. Projekta rezultātā prasmi Austrumvidzemes vainagcepures darināšanā apgūs 30 interesenti, tiks veicināta kultūras tradīciju uzturēšana, izpratne par tautastērpa valkāšanas un komplektēšanas tradīcijām, kā arī apgūtas jaunas prasmes, ko nodot tālāk nākamajām paaudzēm. 

Mērķi

Mērķis- apgūt tradicionālas amatu prasmes, darinot tautastērpa neatņemamu sastāvdaļu- sievietes galvas rotu- Austrumvidzemes vainagcepuri. Jau vairākus gadus tiek aktualizēts un realizēts projekts "Katram savu tautastērpu", kura mērķis ir popularizēt latviešu tautastērpu  un veicināt tā nēsāšanas kultūras attīstību Latvijā. Daudzi latvieši jau savus tērpus ir vai nu nopirkuši, vai darinājuši dažādās meistarklasēs, bet ir vēl ļoti liela sabiedrības daļa, kas tuvākajā laikā to vēlētos izdarīt. Tautastērpa darināšana ir komplekss dažādu prasmju apvienojums- aušana, šūšana, ādas apstrāde u.c. un tā neatņemama sastāvdaļa ir arī izšūšana. Pilns tautas tērpa komplekts nav iedomājams bez galvassegas - vainaga meitenēm un pusaudzēm līdz precību gadiem un aubes jeb mices vai galvas auta precētām sievietēm. Vidzemei raksturīga galvas rota ir arī vainagcepure, kas sevī ietver dažādu rakstu un krāsu daudzveidību. Tās izgatavošana ir ļoti smalks un precīzs, kā arī laikietilpīgs process. Tieši tāpēc Ausstrumvidzemes vainagcepures tirgū ir ļoti dārgas un ne katrs tās var iegādāties, tāpēc projekts piedāvās šo prasmi apgūt ikvienam interesentam un ar pašdarināto galvas rotu godināt jebkurus latviešu tradicionālos svētkus, apmeklējot publiskos pasākumus un ģimenes godus.

Uzdevumi

Projekta ietvaros tiks organizētas nodarbības Austrumvidzemes vainagcepures darināšana. Plānotās divas grupas katrā pa 15 interesentiem. Kopā 30 dalībnieki. Nodarbību plānotais laiks septembris- decembris. Katrai grupai plānotas 6 klātienes nodarbības, katra pa 6 stundām. Kopā 36 stundas. 4 stundas -iepazīšanās un izpēte ar muzeja materiāliem, 4 stundas- rakstu zīmēšana no konkrētās cepures fotogrāfijas, 4 stundas- iepazīšanās ar audumiem un diegu izvēle, 4 stundas -mēru noņemšana un cepures izgriešana pēc individuālajiem mēriem, 20 stundas -krāsaino detaļu izšūšana, 4 stundas cepures sašūšana, 4 stundas- malu nostiprināšana un tīkliņa iešūšana. Projekta nobeigumā- darba izvērtējums diskusijā un dižošanās ar savu darinājumu.

 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

30 nodarbību dalībnieki papildinās savu tautastērpu ar Vidzemei raksturīgu galvas rotu- Austrumvidzemes vainagcepuri, ko varēs izmantot jebkuru latviešu tradicionālo svētku godināšana', gan publiskajos pasākumos, gan ģimenes godos, lepojoties ar savu veikumu un jauno prasmi nodot tālāk nākamajām paaudzēm.

Paredzamie projekta rezultāti

30 nodarbību tiešie dalībnieki būs papildinājuši savu tautas tērpa komplektu ar galvassegu- Austrumvidzemes vainagcepuri';

Sabiedrības par šo veikumu priecāsies vērojot darba rezultātu un iespējams turpmāk paši vēlēsies piedalīsies šādās nodarbībās.