Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Saulkrastu novada pašvaldība
Projekta kopējās izmaksas:
24053.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8600.00 EUR
Līdzfinansējums:
15453.00 EUR

Kopsavilkums

2023.gada vasarā risināsies trīs kultūras pasākumu cikls ,,Neibādei 200''. Cikla atklāšanā, 16.jūnijā, pasākumā “Pirms 200 gadiem Neibādē” ar kūrorta arhitektūras raksturīgākajām iezīmēm un atklājumiem iepazīstinās arhitekts un restaurācijas vecmeistars Pēteris Blūms savā izglītojošā lekcijā “Neibādes vasarnīcu arhitektūra”. Pasākuma otrajā daļā izcilā pianista Vestarda Šimkus oriģinālmūzikas koncertprogramma “Gaismas lāses”, ko mākslinieks radījis atrodoties pie Latvijas  skaistās dabas – mežiem, pļavām, jūras…Gan mūzika, gan stāsti par arhitektūru apliecinās piejūras dabas iedvesmojošo spēku.

Atgriežoties laikā, kad 1933.gadā Neibādi pārdēvēja par Saulkrastiem un apkaimē uzplauka  latviskā kultūra, zaļumballes bija vienas no iedzīvotāju iemīļotākajām socializēšanās vietām. 29.jūlijā notiks otrais kultūras pasākums “Zaļļumbale Neibādei 200”. Atceroties Saulkrastu dibināšanas balli pirms 90 gadiem, vasarnieki varēs izdejot labākās balles dejas Raita Ašmaņa orķestra pavadījumā.  

17. augustā ciklu ,,Neibādei 200’’ noslēgs trešais kultūras pasākums “Zem Neibādes zvaigžņotajām debesīm”, kura laikā izglītojošu lekciju par astronomiju piedāvās “StarSpace” observatorijas lektori, pēc lekcijas organizējot debess ķermeņu individuālu vērošanu. Pasākums veltīts Tērbatas universitātes profesoram, astronomam J.H. fon Mēdleram, kurš uzskatāms par astronomijas popularizēšanas pionieri un 19.gadsimta vidū vasarniekiem līdzdalīja populārzinātniskus astronomijas priekšlasījumus Neibādes Kūrmājā. Kūrorta ilustratīva retrospekcija tiks atspoguļota SIA ,,Sand Masterpieces'' smilšu kino kadros.

Mērķi

Pamatojums. Vidzemes jūrmalas pērles Neibādes agrākā teritorija atrodas Saulkrastu pilsētā. Trīs tematisku kultūras pasākumu cikls ,,Neibādei 200’’ risināsies 2023.gada vasaras mēnešos, un katrs no tiem atspoguļos atšķirīgu Neibādes vēstures pētījuma nozari. Visi trīs cikla ,,Neibādei 200’’ pasākumi risināsies tieši tur, kur, godinot Neibādes dibinātāju Karlu fon Reiternu, 1877.gadā tika uzstādīta piemiņas kolonna un mūsdienās svētku skaņas zem varenajiem parka kokiem Ķīšupes krastā atbalso atjaunotā Saulkrastu brīvdabas estrāde. 200 gadu ilgais laika posms glabā daudz vēstures liecību par kūrorta attīstību un kultūras dzīvi, kas ar daudzveidīgu izteiksmes līdzekļu palīdzību tiks līdzdalīts Saulkrastu iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.

Mērķi. Ar Neibādes 200.jubilejas gadā paredzēto kultūras pasākumu palīdzību, plānots iepazīstināt un izglītot sabiedrību ar Neibādes kūrorta rašanās vēsturi, kūrorta darbību un ilgtermiņa ietekmi uz Vidzemes piekrastes infrastruktūru, iedzīvotāju nodarbošanos, kultūras dzīvi, izglītību un pašapziņas veidošanos.

Apkopojot un atspoguļojot pieejamās vēstures liecības par Neibādes kūrortu, izcelt Saulkrastu kultūrvēsturisko mantojumu unikalitāti, bet Saulkrastu brīvdabas estrādi un parku - kā vēsturiski nozīmīgu kultūrvides punktu, kam būtu ilgtermiņa ietekme uz valsts kultūras dzīvi. 

Tāpat projekta mērķis ir nodrošināt saistošu profesionālās mākslas pieejamību un daudzveidīgumu, saistot to ar atmiņā paliekošu vēstures atspoguļojumu. Nemazāk svarīgi ir izkopt kultūras procesu attīstību, sniedzot iespēju apmeklēt izglītojošus kultūras pasākumus Saulkrastu novadā.

 

Uzdevumi

Kultūras pasākumu ciklu "Neibādei 200" Saulkrastu novada kultūras centrs īstenos uzaicinot pasākumos piedalīties Latvijas kultūras darbiniekus un vieslektorus, kuri ar savu sniegumu daudzšķautņaini atspoguļotu Neibādes kūrorta vēsturi, kā arī atspoguļojot pētījumus, kas veikti, izpētot Saullkrastu novada kultūras centra krājuma un arhīvu materiālus. Darbības posmi:

1) no 02.01.2023-31.05.2023 vēstures materiālu apkopošana, saziņa ar vasaras trīs pasākumu dalībniekiem, kas līdzdalīs kultūras pasākumu apmeklētājiem dažādus Neibādes kūrorta vēstures aspektus; Programmas un scenārija izstrāde; Reklāmas kampaņas un materiālu iztrāde - publikācijas materiāli, informatīvs stends, pastkartes, organiskā stikla lielformāta instalācijas izveide pie sešām Neibādes vasarnīcu vietām.

2) no 02.05.2023 līdz 31.08.2023 vasaras trīs kultūras pasākumu cikla satura izstrāde, organizēšana un norise Saulkrastu brīvdabas estrādē, iepazīstinot sabiedrību ar Neibādes kūrorta vēsturi un pētījumiem; 

3) 02.01.2023 - 30.11.2023 – uz Neibādes kūrorta vēstures pētījumiem balstīto un vasarā īstenoto trīs kultūras pasākumu atspoguļojums publikācijās laikrakstos "Saulkrastu Novada Ziņas'', "Rīgas Apriņķa Avīze'', Saulkrastu novada mājas lapā un sociālo tīklu vietnēs.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Ar pasākumiem plānojam sasniegt plašu auditoriju, kā arī stiprināt saikni ar novada iedzīvotājiem. Ar publikāciju sēriju, kas iepazīstinās ar kultūras pasākumu cikla ,,Neibādei 200'' norisi un tā ietvaros atspoguļotajiem Neibādes kūrorta vēstures notikumiem, plānojam sasniegt Saulkrastu novada mājas lapas un sociālo vietņu apmeklētājus, ikmēneša izdevuma "Saukrastu Novada Ziņas'' lasītājus".

Paredzamie projekta rezultāti

Izstrādājot Neibādei 200. jubilejas gada norises, visa gada garumā būs pieejamas izzinošas, izglītojošas un notikumu akcentējošas aktivitātes, saistošā veidā izglītojot par tā laika arhitektūra, sabiedrisko dzīvi un kūrortpilsētas attīstību, tiks restaurēti un atspoguļoti fundamentāli nozīmīgi laika nogriežņi, notikumu skices par Saulkrastu vēstures notikumu veidošanos kūrotpilsētas kontekstā. 

Projekta rezultātā tiks popularizēta un atdzīvināta vēsturiski nozīmīga kultūrvietu Vidzemes reģionārealizējot augstvērtīgu kultūras pienesumu un papildinot kvalitatīvi kopējo kultūras piedāvājumu Saulkrastos. 

Ar pasākumu ciklu tiks raisīta sabiedrības uzmanību par vēstures nozīmi ikdienas telpā, veicinot izpratni un zināšanas par kultūras vēsturi, kā arī popularizēt Saulkrastu kultūrvēsturisko mantojumu.

Realizējot līdz šim Saulkrastu novadā jauna koncepta pasākumu ar daudzveidīgu programmu, plānots piesaistīt līdz 3000 lielu auditoriju. 
Saulkrasti sevi pozicionā kā mūsdienīgu pilsētu ar daudzveidīgu kultūras dzīvespiedāvājumu, tiecoties ieinteresēt ne tikai vietējo iedzīvotāju, bet arī kļūt par galamērķi citu pilsētu iedzīvotājiem.