Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Smiltenes novada Kultūras un Tūrisma pārvaldes struktūrvienība - Smiltenes Kultūras centrs
Projekta kopējās izmaksas:
4800.00 EUR
Finansējums no VKKF:
4300.00 EUR
Līdzfinansējums:
500.00 EUR

Kopsavilkums

Projekta laikā tiks nodrošināts kopienas teātra meistarklašu cikls un veikts laikmetīgā kopienas teātra izrādes tapšanas pirmais etaps - izpēte, dramaturģiskā materiāla unmuzikālās partitūras sagatavošana. Projekta mērķis ir veikt izpēti par Smiltenes pilsētas kultūrvēsturisko zemi un tās iedzīvotājiem – Smiltenes kopienu. Tiks organizētas dažādu vecumu iedzīvotāju grupu (bērnu, jauniešu, vidējā vecuma un senioru) meistarklases, kurās ar pētniecības metodēm tiks ievākti un apkopoti dalībnieku stāsti, starp tiem meklējot kopsakarības un līdzības, kas iezīmē smilteniešu unikalitāti un atšķirības Latvijas mērogā, iedziļinās Smiltenes iedzīvotāju problēmjautājumos. Balstoties uz iegūtajiem materiāliem režisore, dramaturģe - Māra Uzuliņa un pētniece, režisora asistente - Ilga Vālodze Ābele radīs dramaturģisko materiālu nākamā gada Laikmetīgā kopienas teātra izrādes veidošanai Smiltenē.

Lai papildinātu jaunradīto dramaturģisko materiālu, projektā iesaistītie dalībnieki tiks aicināti arī uz projekta muzikālajām meistarklasēm pie skaņu mākslinieka Kārļa Tones. Meistarklasēs ar priekšmetiem, instrumentiem un vokālu tiks radītas skaņas,  skaņu kombinācijas, kuras ierakstot un apstrādājot, būs ietvertas unikālos muzikālajos skaņdarbos. Gala produkts tiks izmantots kā caurvijošs motīvs izrādes sižeta pastiprināšanai un to kā jaunradītu skaņdarbu būs iespējams atskaņot arī atsevišķi no projekta turpinājuma.

Mērķi

1. Projekta mērķis ir veikt padziļinātu izpēti par Smiltenes kultūrvēsturisko telpu, zemi un iedzīvotājiem, veicinot lokālpatriotismu un vietas piederības sajūtu, vienlaikus, stāstot Smiltenes kopienas stāstu laikmetīga iestudējuma formātā.

2. Laikmetīgā kopienas teātra pienesums būs izpratnes radīšana par konkrētās lokācijas unikālajām, atšķirīgajām iedzīmēm Latvijas kontekstā. Projekta laikā tiks apkopoti stāsti nodažādu vecumu iedzīvotāju grupām, meklējot saskares punktus, jeb līdzīgās, dominējošās iezīmes, kas raksturo Smilteni un tās kopienu, kā arī problēmjautājumus, ar kuriem kopiena ikdienā saskaras.

3. Projekts dos iespēju piedalīties kopīgā kultūras produkta - dramaturģiskā un muzikālā materiāla radīšanā. Dramaturģiskā materiāla sagatavošana, nākamajā gadā ļaus uzvest Laikmetīgā kopienas teātra izrādi, kurā apkopoti reāli stāsti un fakti par Smiltenes pilsētas iedzīvotājiem, vēsturi un kultūrvēsturisko zemi, tādējādi izglītojot gan vietējo kopienu, gan pilsētas viesus.

4. Saliedēt kopienu un ļaut aktīvi līdzdarboties, neaprobežojoties ar pasīvu novērošanu. Muzikālajās meistarklasēs, dalībniekiem būs iespēja radīt skaņas partitūru, kas papildinās jaunradīto dramaturģisko materiālu.

5. Popularizēt laikmetīgo teātri un pasaulē pielietotās jaunrades formas Latvijā, šādi paplašinot kultūras piedāvājumu reģionos. Tiks veikta mākslas un kultūras pieredezes dažādošana.

Uzdevumi

 1. Jūnijā apzināt un izveidot dažādu vecumu iedzīvotāju grupas no vienas kultūrvēsturiskās zemes - bērnu, jauniešu, vidējā vecuma un senioru grupu;
 2. No jūnija līdz septembrim veikt pētniecības procesu, iesaistot vietējos iedzīvotājus un kopienas teātra profesionāļus;
 3. Atrast visu četru grupu saskarsmes punktus, secinot Smiltenes kopienas specifiku un unikalitāti Latvijas mērogā;
 4. Veicināt kritisku vēstures izpēti par Smiltenes pilsētu un tās kultūrvēsturiskajām vietām;
 5. No jūnija līdz septembrim mērķtiecīgi veidot radošās darbnīcas tā, lai kopiena līdzdarbotos stāstu materiāla radīšanā, tā izpētē un materiālu, viedokļu analīzē;
 6. No septembra līdz decembrim veidot radošās meistarklases, kurās dažādu paaudžu vietējo iedzīvotāju grupas līdzarbojas muzikālās partitūras sagatavošanai;
 7. Veikt muzikālās partitūras audio ierakstus;
 8. Līdz decembrim apkopot grupu radīto mūziku skaņdarbā, radot nākamā gada Laikmetīgā kopienas teātra izrādes muzikālo fonu un papildinājumu;
 9. Veikt iegūto audio pēcapstrādi.
 10. Piedaloties kopienas teātra profesionāļiem – fonda INITIUM komandai un teātra režisorei Mārai Uzuliņai un pētniecei Ilgai Vālodzei Ābelei, līdz decembrim radīt Smiltenes Laikmetīgā kopienas teātra iestudējuma dramaturģisko materiālu.
 11. Jūnijā, jūlijā un augustā popularizēt projekta progresu sociālajos medijos, lai vairotu interesi par projeta gala rezultātu. Decembrī publicēt projekta apkopojuma publikāciju.
. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķauditorjas grupa ir Smiltenes pilsētas iedzīvotāji.
Sekundārā mērķauditorijas grupa ir Smiletens novada iedzīvotāji, visi, Latvijas kultūras pasākumu apmeklētāji, Baltijas kopienas teātra skolas dalībnieki, kultūras un mākslas profesionāļi.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā Smiltenes iedzīvotāji būs aoguvuši jaunas prasmes un stiprinājuši kopienas sajūtu, daloties pieredzē, zināšanā un stāstos; būs izveidots kvalitatīvs dramaturģiskais materiāls, kura radīšanas process un rezultāts būs nesis ekvivalentu pievienoto vērtību kultūras procesam un jaunradei Smiltenes reģionā. Tā izstrādē piedalīsies ap 40 Smiltenes iedzīvotāju dažādos vecumos.

             Balstoties uz fonda INITIUM pieredzi, redzams, ka iedzīvotājiem šāda veida procesi ir nepieciešami, kā lokālpatriotisma veicināšanai, tā kultūras un mākslas pieredzes dažādošanai. Saite uz vebināru, kurā fonda INITIUM valdes priekšsēdētāja Iva Niedre runā par kopienas mākslu:

https://www.facebook.com/ruckaresidency/videos/539212065067087.

            Projekta pirmā etapa rezultātā, laikmetīgā māksla kļūst iedzīvotājiem tuvāka, izprotamāka, top skaidrs, ka caur šādu formu iespējams vienlaikus radīt mākslas produktu, izpaust kopienas aktualitātes un paraudzīties uz vēstures, mākslas, politikas un sociālajiem procesiem no cita skatu punkta. Projekts veicina kritisko domāšanu, vēstures un tagadnes izpēti.

            Projekta rezultātā taps ne vien dramaturģiskais materiāls, bet arī nākamā gada kopienas teātra izrādes skaņas partitūra, kuras sagatavošanā līdzdarbosies projekta dalībnieki, jeb vietējā kopiena. Tas būs radošs process, kurā iedzīvotāji improvizējot un izmēģinot dažādus skaņas radīšanas instrumentus, radīs muzikālo impulsu un skaņu elemetus, kas vēlāk tiks apkopoti vienotā muzikālajā skaņdarbā. Skaņas audio gala produkts tiks izmantots kā izrādes caurvijošais elements un spilgts izteiksmes līdzeklis noskaņas radīšanai.