Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Valmiermuižas kultūras biedrība
Projekta kopējās izmaksas:
9618.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8018.00 EUR
Līdzfinansējums:
1600.00 EUR

Kopsavilkums

Valmiermuiža iezīmējusi sevi Vidzemes kartē kā kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūrvietu. Smeļoties iedvesmu no vēstures, tiek veidoti kvalitatīvi, laikmetīgi mākslas darbi, sadarbojoties ar nozares profesionāļiem. Šoreiz kopā ar komponistu un mākslinieku Voldemāru Johansonu, kurš pēta skaņas uztveri un pieredzi dažādās audiovizuālās formās, iecerēts jaunradīt mākslas objektu „Op. 46” (elektriskas tērauda ērģeles), kas būs skatāms Valmiermuižas stallī no 2023. gada 14. jūlija līdz 20. augustam

Projekta laikā iecerēts īstenot laikmetīgu mākslas izstādi, bagātinot kopējo kultūras piedāvājumu vietējai sabiedrībai un Latvijas un ārzemju tūristiem, kas gūs jaunu kultūrpieredzi caur mākslinieciski kvalitatīvu un augstvērtīgu notikumu. Vēsturiskās vides un janradītā darba sinerģijā Valmiermuižas un Vidzemes kultūrtelpa tiks parādīta no interesesanta un saistoša leņķa, kā arī veicinās mūsdienu mākslas pieejamību reģionā.

Mērķi

Vidzeme ir vēsturiskais reģions ar vislielāko ērģeļu – kultūras pieminekļu skaitu, tāpēc kopā ar mākslinieku un komponistu Voldemāru Johansonu tiks jaunradīts mākslas objekts „Op. 46”, kas būs elektriskas tērauda ērģeles. Iecerētais darbs ir telpisks skulpturāls instruments, kas izplata skaņu telpā un ļauj skatītājiem pārvietoties tā veidotā skaņas laukā. Mākslinieka cikls stāvvilnis ir cieņas apliecinājums Rietumu mūzikas tradīcijas dižākajam instrumentam – ērģelēm, kam ir pamatīga nozīme arī Vidzemes mūzikas un mākslas kontekstā.

Atšķirībā no tradicionālām ērģelēm, iecerētās skulptūras stabules ir izkārtotas telpā noteiktā formā, tā, lai klausītājam būtu iespēja mijiedarboties ar instrumenta skaņas lauku, pārvietojoties tajā un izvēloties klausīšanās perspektīvu reizē dzirdamajā un iztēles skaņas telpā. Mākslas darbs piemērots visdažādāko vecumu apmeklētājiem, tādējādi ikvienam interesentam ļaujot paplašināt kvalitatīvas mūsdienu mākslas pieredzējuma iespējas. Projekta kontekstā ir svarīgi, ka laikmetīgā māksla ienāk vēsturiskajā ēkā – Valmiermuižas stallī, tādējādi aktualizējot un popularizējot tās izmantošanas iespējas arī kultūras un mākslas nozarē.

Uzdevumi

Iesākts un turpinās līdz jūnijam: komunikācija un projekta plānošana ar mākslinieku Voldemāru Johansonu par mākslas objekta izstrādi, tehniskajām prasībām izvietošanai un izstādes norises laikā. Vietas pielāgošana izstādes vajadzībām.

Jūnijs līdz jūlijs: publicitātes plānošana un realizācija, darbs ar medijiem. Izstādes uzbūve.

14.07.: izstādes atklāšanas pasākums, izstādes norise līdz 20.08.

Augusts līdz septembris: izstādes nobūve, saturisko un finansiālo atskaišu veidošana finansiālajiem atbalstītājiem.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija ir Valmieras novada un Vidzemes iedzīvotāji, kultūras un mākslas interesenti un tūristi. Izstāde būs atbilstoša ģimenēm ar bērniem, jo īpaši jaunākajai paaudzei ir svarīgi stāstīt par vēsturi un kultūras mantojumu caur mākslas objektiem. Tā būs ērti sasniedzama ar bērnu ratiņiem un arī ratiņkrēslā. Izstāde būs pieejama 5 nedēļas, kur prognozējamais apmeklētāju skaits būtu ~3000.

Valmiermuižas jātnieku skolas audzēkņi ir sekundārā mērķauditorija (~60 bērni un jaunieši nedēļā).

Paredzamie projekta rezultāti

* Īstenota kvalitatīva, laikmetīga mākslas izstāde, bagātinot kopējo kultūras piedāvājumu sabiedrībai.
* Mākslas objektu baudījuši ~3000 apmeklētāju (t. sk. bērni un jaunieši), kas guvuši jaunu kultūrpieredzi caur mākslinieciski kvalitatīvu un augstvērtīgu notikumu.
* Informēta sabiedrība par ērģeļu vēsturi un Valmiermuižas vēsturisko apbūvi, tādējadi popularizējot kultūras mantojumu Vidzemē.
* Iesaistītā mākslinieka jaunrades popularizēšana, aktualizējot laikmetīgās mākslas pieejamību un izzināšanu tieši Vidzemes reģionā.  Pēc projekta jaunradīto darbu būs iespējams izstādīt arī citās kultūrvietās.
* Sekmēta sadarbība starp NVO sektoru un mākslinieku, kas piedalījies projekta realizācijā.
* Ar publicitātes aktivitātēm popularizēta Vidzemes kā daudzveidīga kultūras piedāvājuma nodrošinātājas tēls nacionālā līmenī.
* Kvalitatīvi īstenots projekts stiprinās „Valmiermuižas kultūras biedrības” organizatoriskās spējas, tēlu vietējā sabiedrībā un veiksmīgu sadarbības modeļu veidošanos, lai plānotu citus notikumus.