Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
AS "Latvijas Mediji"
Projekta kopējās izmaksas:
6059.70 EUR
Finansējums no VKKF:
1950.00 EUR
Līdzfinansējums:
4109.70 EUR

Kopsavilkums

Rakstnieces Ilgas Liepiņas (radošais pseidonīms Nella no Krotes) īsromāns "Antonija pirms Skroderdienām" veltīts latviešu dramaturga Rūdolfa Blaumaņa (1863-1908) 160. jubilejai. Viņa komēdija "Skroderdienas Silmačos" iegājusi latviešu kultūrā kā vasaras saulgriežu zīme, klasiska brīvdabas komēdija. Taču, ieskatoties aiz bufoperas elementiem, arī šī luga, kā tas Blaumanim raksturīgi, iezīmē nopietnu sava laika sabiedrības problemātiku. Sižeta atslēga ir Silmaču saimnieces Antonijas plāns pēc vīra nāves apprecēties ar priekšpuisi Aleksi, taču skatītājs / lasītājs neko daudz neuzzina ne par mirušo Silmaču saimnieku (viņam lugā veltīta tikai viena piezīme), ne faktiski arī par Antoniju.

Ilgas Liepiņas īsromāns  pievēršas Antonijas tēlam un izstrādā to, aprakstot vienu no (daudziem iespējamiem) viņas biogrāfijas variantiem, aizpildot robus attiecībās ar vīru, Dūdaru un Aleksi (kas romānā ieguvis citu vārdu - Eidis), kā arī iezīmējot reālistisku 19. un 20. gadsimta mijas ainu lielā Vidzemes lauku saimniecībā un tālaika sievietes ikdienu.

Romāns veidots savdabīgā rakstveida piezīmju jeb "grēksūdzes" formā (apakšvirsraksts darbam ir "Brūtes krekla grēksūdze"), kurā Antonijas atmiņas par harmonisko kopdzīvi ar vīru kontrastē ar Vidzemes lielsaimniecības pragmatisko, skarbo ikdienu. Turpat netālu no Antonijas dzīvo un strādā pats Blaumanis: iestudē lugas, raksta avīzēs, braukā uz Rīgu un Pēterburgu. Ilgas Liepiņas stāstnieces talants ļauj gluži kinematogrāfiski ieraudzīt Silmaču ikdienu. Viena no autores stiprajām pusēm ir arī spēja iejusties 19. gadsimta latviešu valodā, vienlaikus necenšoties to mākslīgi atdarināt.

Mērķi

ilgas Liepiņas romāns iekļaujas 21. gadsimta tendencē pārvērtēt klasiskus literārus darbus no sieviešu tēlu skatupunkta. Rūdolfs Blaumanis savā daiļradē vairākkārt atgriezies pie "nevienlīdzīgu laulību" motīviem, kad jaunāka trūcīga sieviete šķietami merkantilu apsvērumu dēļ iziet par sievu pie vecāka vīra, parasti atraitņa, morāli pretstatot tās attiecībām, kurās sieviete vadās tikai no jūtām. Tādējādi neapšaubāmi veidojas sižetiska spriedze, tomēr paliek neapskatīti iemesli, kas 19. un 20. gadsimta mijā varēja pamudināt sievietes uz šādu izvēli. Ilga Liepiņa piedāvā ieskatīties aiz stereotipiskās formulas "vecāks vīrs / jaunāka sieva", atklājot darbojošos personu psiholoģiskos motīvus, emocionālo un pieredzes fonu, kā arī reālistiski, 21. gadsimta cilvēkiem saprotami un emocionāli uztverami parāda dzīvi Vidzemes lauku saimniecībās, lauku iedzīvotāju problēmas un tieksmi uz izglītošanos 19. gadsimta nogalē.

Projekta īstermiņa mērķis ir kvalitatīvi sagatavot izdošanai, izdot un izplatīt rakstnieces Ilgas Liepiņas grāmatu "Antonija pirms Skroderdienām" tipogrāfiskā un e-grāmatas formātā, kā arī informēt par projektu AS "Latvijas Mediji" izdevumos un jaunajā portālā LASI.lv (sāks darbu maija nogalē).

Ilgtermiņa mērķi - paplašināt latviešu literatūras daudzbalsību un žanrisko daudzveidību, no jauna skatupunkta aktualizēt un pārvērtēt R. Blaumaņa klasisko mantojumu, papildināt kvalitatīvas oriģinālliteratūras klāstu. Grāmatas izdošana radītu arī iemeslu diskusijām par Rūdolfa Blaumaņa literāro mantojumu. Grāmatas atvēršanas svētkiem un intervijām ar autori kā papildus tēma plānota saruna par Vidzemes tradicionālo ainavu un konkrēti lauku saimniecību iespaidu uz tās veidošanos.

Uzdevumi

Vienošanās ar autori par darba izdošanu ir noslēgta.

Literārā redaktūra plānota laikā no 1. jūnija līdz jūlija vidum.

Paralēli notiktu darbs pie grāmatas dizaina izstrādes un mārketinga kampaņas.

1. korektūra - jūlija nogalē.

Maketēšana un 2. korektūra - augusts un septembra sākums.

Grāmatas iespiešana - septembris - oktobra vidus.

Pēc grāmatas iznākšanas tās brīveksemplāri tiks izsūtīti plašsaziņas līdzekļiem un grāmatu blogeriem.

Grāmatas atvēršanas svētki - vienojoties ar R. Blaumaņa muzeju "Braki" - oktobra nogalē ("Braku" aktīvās sezonas noslēgumā).

E-grāmatas sagatavošana, intervijas ar autori, dažādi mārketinga pasākumi  - novembris.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Ieguvēji no projekta būs grāmatu lasītāji, īpaši latviešu oriģinālliteratūras, Rūdolfa Blaumaņa darbu, vēsturisko romānu cienītāji. Grāmata ir piemērota arī jauniešu auditorijai, kaut gan nav speciāli tai rakstīta.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks 1000 eksemplāros izdota Ilgas Liepiņas grāmata "Antonija pirms Skroderdienām", paplašinot latviešu literatūras daudzbalsību un žanrisko daudzveidību,  aktualizējot un pārvērtējot R. Blaumaņa klasisko mantojumu un lugu "Skroderdienas Silmačos" it īpaši, papildinot kvalitatīvas oriģinālliteratūras klāstu.

Grāmata būs iegādājama tipogrāfiski iespiestā un e-grāmatas formātā, tādējādi paplašinot tās pieejamību. Ilgas Liepiņas grāmatas iecienījuši arī publisko bibliotēku lasītāji, tādējādi reālā grāmatas auditorija varētu būt pat līdz desmit reizēm lielāka nekā tās tirāža.