Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Pļaviņu Mūzikas skola
Projekta kopējās izmaksas:
4206.67 EUR
Finansējums no VKKF:
2666.67 EUR
Līdzfinansējums:
1540.00 EUR

Kopsavilkums

        Kamermūzikas dienas Pļaviņās kopš 2013. gada ir Pļaviņu Mūzikas skolas organizēts kultūrizglītojošu pasākumu cikls https://ej.uz/scq9, kas ietver profesionālu mākslinieku koncertprogrammu organizēšanu reģiona iedzīvotājiem, kā arī meistarklašu organizēšanu mūzikas skolu pedagogiem, audzēkņiem. 

         Izvērtējot iepriekšējo gadu koncertu piedāvājumu, domājot par to, kā pēc iespējas plašāk atklāt kamermuzicēšanas daudzveidību un ieviest inovācijas projekta īstenošanā, 2023. gada Kamermūzikas dienu koncerta klausītājiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar vokālo kamermuzicēšanu - vokālo grupu "Framest", kuras sastāvā darbojas augsti profesionāli un daudzpusīgi mūziķi. 

        Šī gada Kamermūzikas dienu jauninājums - iespēja vokālo meistarklasi apmeklēt ne tikai pedagogiem, bet arī amatierkolektīvu - koru, vokālo ansambļu dalībniekiem, to vadītājiem.

        Kamermūzikas koncertus Pļaviņās ik gadu apmeklē ne tikai Pļaviņu, bet arī Kokneses, Aizkraukles, Skrīveru, Madonas iedzīvotāji. Jau tradicionāli Kamermūzikas dienu koncertus izglītojošās mācību ekskursijās apmeklē tuvējo Mūzikas skolu audzēkņi https://ej.uz/sxji

Īstenojot projektu, tiks:

- veicināta Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras piedāvājuma daudzveidība un kvalitāte,

- paplašināta, pilnveidota un turpināta Vidzemes vēsturiskajā zemē kultūrizglītības nozarē iedibinātā tradīcija.

        Kamermūzikas koncertu izcilās mākslinieciskās kvalitātes ir devušas atpazīstamību Pļaviņu pilsētai, kā vietai, kur iedzīvotājiem - visdažādākajām mērķauditorijām: bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem reizi gadā tiek piedāvāta iespēja bez maksas iepazīt profesionālo mākslinieku sniegumu.

 

Mērķi

        Jau desmit gadus, kopš 2013.gada, nodrošinot reģionam augstvērtīgu profesionālās mākslas piedāvājumu, Pļaviņās tiek īstenoti projekti profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai, tostarp kamermūzikas popularizēšanai. Pļaviņu Kamermūzikas dienu koncerti 10 gados aptvēruši plašu instrumentālās mūzikas spektru. Kamermūzikas dienu koncerti ir vieni no apmeklētākajiem kultūras pasākumiem reģionā un,  iegūstot atpazīstamību, tos arvien vairāk apmeklē arī blakus novadu iedzīvotāji.

       Kamermūzikas dienām izstrādāta sava atpazīstamības zīme - logo. Kamermūzikas dienu formāts ik gadu tiek veidots, domājot par koncerta apmeklētājiem, ietverot ne tikai koncertprogrammas atskaņojumu, bet arī koncerta mākslinieku izglītojošas sarunas, dialogu ar klausītāju, tostarp bērniem un jauniešiem. Tā ir arī muzikāla saruna ar jaunākajiem koncerta apmeklētājiem, radot izpratni un interesi par profesionālo mākslu jau no mazotnes. Kā tiešu atgriezenisko saiti varam minēt, ka, piemēram, Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņi ar prieku izmanto ikvienu iespēju apmeklēt koncertus ārpus Pļaviņu pilsētas - Jēkabpilī, Aizkrauklē, Rīgā - Lielajā Ģildē, Operā u.c. 

        Tāpēc, lai turpinātu iedibināto tradīciju tieši kamermūzikas popularizēšanā, atklātu kamermūzikas daudzveidību un nodrošinātu profesionālās mākslas pieejamību Vidzemes vēsturiskajā zemē, izstrādāts projekts "Kamermūzikas dienas Pļaviņās 2023".        

        Projekta mērķi:

- veicināt kvalitatīvu un daudzveidīgu profesionālās mākslas piedāvājuma pieejamību sabiedrībai, tostarp bērniem un jauniešiem, Vidzemes vēsturiskajā zemē; 

- sekmēt Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras procesu daudzveidību, kvalitāti un bērnu un jauniešu aktīvu līdzdalību kultūras dzīves aktivitātēs.

       Projekta veiksmīga īstenošana kopš 2013. gada jau ir pierādījusi šī pasākuma cikla dzīvotspēju ilgtermiņā.

Uzdevumi

Projekta "Kamermūzikas dienas Pļaviņās 2023" īstenošana ietver piecus etapus.

Projekta pirmais etaps ietver organizatoriskos darbus - autoratlīdzības līgumu slēgšanu ar vokālās grupas "Framest" mūziķiem un vokālās dziedāšanas meistarklases vadītāju Baibu Renerti, kā arī publicitātes veidošanu par visām projekta aktivitātēm, tostarp informācijas ievietošanu sociālajos tīklos par iespējām piedalīties projekta aktivitātēs. 

Otrais projekta īstenošanas etaps saistīts ar vokālās grupas ''Framest" koncertprogrammas noorganizēšanu tā norises vietā - Pļaviņu kultūras centrā. Reklāma, publicitātes veidošana.

Trešais projekta īstenošanas etaps saistīts ar Baibas Renertes vokālās meistarklases organizēšanu Pļaviņu Mūzikas skolā. Informācijas par meistarklases dalībniekiem apkopošana. Apliecību par profesionālās kompetences pilnveidi sagatavošana.

Ceturtais projekta īstenošanas etaps saistīts ar projekta rezultātu apkopošanu - publicitātes, foto fiksāciju, video materiālu apkopošana un arhivēšana. Publicitātes veidošana par projekta sasniegtajiem rezultātiem.

Piektais projekta īstenošanas etaps -   atskaites sagatavošana par projekta īstenošanu, sasniegtajiem rezultātiem, atskaites iesniegšana. 

       

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

1) Kamermūzikas dienu vokālās grupas "Framest" koncertam: Aizkraukles novada, Madonas novada iedzīvotāji, to skaitā Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles, Madonas, Skrīveru Mūzikas un mākslas skolu audzēkņi.
2) Baibas Renertes vokālajai meistarklasei: Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles, Madonas, Skrīveru Mūzikas skolu pedagogi, kā arī amatierkolektīvu - koru, vokālo ansambļu dalībnieki un to vadītāji.

Paredzamie projekta rezultāti

        Kamermūzikas dienu koncertus ik gadu apmeklē vidēji 320 - 350 koncerta klausītāji - Pļaviņu kultūras centra kapacitāte pasākumu apmeklēšanā - 350 sēdvietas.

        Vokālajā meistarklasē Pļaviņu Mūzikas skolā plānots izglītot 30 dalībniekus - mūzikas skolu pedagogus un amatierkolektīvu  - koru, vokālo ansambļu, dalībniekus.

Realizējot projektu, tiks:

- nodrošināta profesionālās mākslas pieejamība Pļaviņās un Vidzemes vēsturiskajā zemē,

- aktivizēta Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras dzīve,

- pilnveidota reģiona mūzikas skolu pedagogu un amatierkolektīvu dalībnieku profesionālā kompetence un kvalifikācija,

- veicināta Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras piedāvājuma daudzveidība un kvalitāte,

- turpināta un kvalitatīvi pilnveidota iesāktā Kamermūzikas dienu tradīcija Vidzemes vēsturiskajā zemē.

       Projekta īstenošanā nozīmīga ir projekta īstenotāju piedāvātā iespēja projekta aktivitātes apmeklēt bez maksas. Tas paver plašākas iespējas koncertu apmeklēt ģimenēm ar bērniem, kā arī jauniešiem.