Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Imanta Ziedoņa muzeja fonds
Projekta kopējās izmaksas:
3625.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3625.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Ziedoņa muzejs ir uzsācis jaunu krājuma priekšmetu izpētes ciklu "Fragmenti, kas palīdz dzīvot". Tas paredz katru gadu izvēlēt 10-15 muzeja krājuma priekšmetus un iznest tos atkal jaunā gaismā, radot sabiedrības interesi un piedāvājot jaunu, līdz šim nebijušu skatījumu uz šiem priekšmetiem, kas, protams, vēsta arī par pašu Imantu Ziedoni. Šogad, uz dzejnieka deviņdesmito dzimšanas dienu plānojam akcentēt Imanta Ziedoņa un Ojāra Vācieša draudzību, akcentējot un komunicējot sabiedrībai par priekšmetiem, kas apliecina abu dzejnieku draudzību, abu kopīgās intereses, pasaules redzējumu un piederību vienam laikam. Šī gada izpētes īstenošanā sadarbojamies ar Ojāra Vācieša muzeju. Izstādes mākslinieks - jaunais un daudzsološais Andris Kaļiņins. Izstāde tiks izrādīta bez maksas brīvā dabā Ziedoņa muzeja teritorijā Murjāņos no septembra līdz 2024.gada septembrim. 

Mērķi

Projekta ilgtermiņa mērķis ir veikt Ziedoņa muzeja krājuma priekšmetu izpēti, tādējādi saglabājot iespējami vairāk informācijas par Imanta Ziedoņa atstāto kultūras mantojumu arī nākamajām paaudzēm. 

Projekta īstermiņa mērķis ir īstenot ilgtermiņa mērķi laikmetīgā, šodienas sabiedrību uzrunājošā formātā un veicinot jaunradi. Veidojot izstādes materiālu, tiks ņemts vērā konteksts, ka tā tiks izstādīta brīvdabas formātā, ka to var apmeklēt sabiedrība ar dažādu zināšanu līmeni par I.Ziedoni un O.Vācieti, ka lielākoties tā ir Ziedoņa muzeja auditorija,  kā arī tie, kas brīvajā laikā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, piekopj aktīvu dzīvesveidu un/vai arī pastiprināti interesējas par kultūru. 

Priekšmetu atlases laikā īpaši tiks pievērsta uzmanība to saistībai ar Vidzemes vēsturi un identitātes piederību šai vēsturiskajai zemei.  

Uzdevumi

- jāveic pētnieciskais darbs un krājuma priekšmetu atlase 

- jāsagatavo priekšmetu zinātniskais apraksts, kas tiek paslēpts zem QR koda un ir pieejams izstādē pie katra no attēliem. 

- jāatlasa I.Ziedoņa un O.Vācieša dzejoļi, kā saturiskais papildinājums atlasītajiem un prezentētajiem priekšmetiem 

- mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un realizācija 

- izstādes tehniskā realizācija, uzstādīšana 

- izstādes atklāšana 2023.gada septembrī dzejas dienu laikā Murjāņos 

- komunikācijas kampaņa medijiem (visā Latvijā) par jaunradīto izstādi 

- izstāde apskatāma visu cauru gadu 24/7 bez maksas līdz nākamā gada/2024.gada septembrim 

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Ziedoņa muzeja teritorijai gada laikā iziet cauri 3500-4000 cilvēku.
Ziedoņa muzeja apmeklētāji un sociālo tīklu auditorija (aptuveni 7000), Murjāņu un Siguldas novada iedzīvotāji, seniori, dabas un kultūras entuziasti, Imanta Ziedoņa, Ojāra Vācieša pētnieki, kultūras medijus patērējošā Latvijas sabiedrības daļa.

Paredzamie projekta rezultāti

Izstādi apmeklēs 4-5 tūkstoši apmeklētāji gada laikā. 

Būs izpētīti 10-15 līdz šim nepētīti Ziedoņa muzeja krājuma priekšmeti. 

Izveidota un nostiprināta Ziedoņa muzeja un O.Vācieša muzeja savstarpējā sadarbība. 

Imanta Ziedoņa un Ojāra Vācieša deviņdesmitgadē sabiedrība tiks informēta par abu dzejnieku ciešo draudzību. 

Tiks jaunradīti 10-15 jauni mākslas darbi (A.Kaļiņins), veicinot un apliecinot muzejā esošo kultūras mantojumu kā radošās industrijas un jaunrades iedvesmas avotu.