Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Siguldas novada Kultūras centrs (Siguldas novada pašvaldības iestāde. Līgumslēdzējs - Siguldas novada pašvaldība)
Projekta kopējās izmaksas:
2440.00 EUR
Finansējums no VKKF:
1620.00 EUR
Līdzfinansējums:
820.00 EUR

Kopsavilkums

Lai nodrošinātu tradicionālās kultūras un amatniecības saglabāšanu, pieredzes apmaiņu, prasmju dažādošanu un jaunākās paaudzes interesi par tradicionālo kultūru, integrējot to laikmetīgā vidē, Siguldas novada Kultūras centrs turpina realizēt projektu Latvju raksti. Citādība, kas norisināsies otro reizi un notiek reizi divos gados.  Projekts sastāv no 2 daļām – 1.tiešsaistes semināra ikvienam interesentam un praktiskas meistarklases Vidzemes amatniekiem 2023. gada rudenī, 2. dalībnieku darbu izstādes k/c “Siguldas devons” 2024. gada pavasarī, eksponējot no netradicionāliem materiāliem vai oriģināltehnikā radītus mazformāta darbus, kas tapuši, iedvesmojoties no jauniegūtajām zināšanām. Projekts piedāvā regulāru tālākizglītības iespēju Latvijas tautas lietišķās mākslas amatu pratējiem un plašākai auditorijai apliecina tautas mākslas neierobežoto radošumu, saglabājot cieņu pret tradīciju.

Seminārs veltīts otrreiz pārstrādājamo izejvielu izzināšanai, dažādu materiālu studijām no formas un struktūras viedokļa, etnogrāfisko elementu klātesamībai laikmetīgā dizainā. Lektori – LMA tekstilmākslas un dizaina nodaļu profesores Ieva Krūmiņa un Barbara Ābele, modes dizainere Baiba Ladiga. Praktisko meistarklašu uzmanības centrā - tradicionālo materiālu netradicionāla izmantošana amatniecībā un otrreiz pārstrādājamu materiālu transformēšanas iespējas. Pasniedzējas – tekstilmākslinieces Šarlote Baškevica, Ilona Valaine Blekte, Una Valtere. Šī  konkursa ietvaros līdzfinansējums tiek lūgts semināra un meistardarbnīcu īstenošanai 2023. gada rudenī. 2021/2022. gada projekts (2 tiešsaistes semināri un izstāde Siguldā) tika realizēts ar VKKF un Vidzemes plānošanas reģiona atbalstu.

Mērķi

Projekta misija  ir apliecināt tautas mākslas dzīvotspēju un atvērtību mijiedarbībai ar laikmeta attīstības tendencēm. 

Mērķi un uzdevumi: 

- Veicināt tautas lietišķās mākslas ilgtspējas un atjaunotnes procesu, amatniecības kustībā iesaistot jaunus dalībniekus un jauno paaudzi, kas īpaši būtiski, mazinoties amatniecības prasmju apguves apjomam skolu programmās;

- dot iespēju tradicionālās mākslas amatniekiem paplašināt zināšanas par lietišķās mākslas priekšmetu  lietošanas tendencēm mūsdienu interjerā, etnogrāfisko elementu un tradicionālu izejmateriālu savienojumu ar 21. gs. pieejamiem materiāliem un tehnoloģijām, t.sk. otrreiz pārstrādājamiem materiāliem;

- veidojot inovatīva satura piedāvājumu, saglabāt cieņu pret tradīciju un tradicionālajām amata prasmēm;

- veidot Siguldu kā tikšanās un pieredzes apmaiņas platformu dažādu paaudžu amatniekiem no visas Latvijas, k/c "Siguldas devons" realizējot meistarklases un tautas lietišķās mākslas izstādi;

- stiprināt sadarbību un pieredzes apmaiņu tautas lietišķās mākslas studiju starpā gan Siguldas novada, gan  Vidzemes mērogā;

 - veicināt plašākas auditorijas interesi par tautas lietišķo mākslu un tās integrēšanu savā vidē, iesaisti tautas lietišķās mākslas radīšanas procesā.

Uzdevumi:

- Nodrošināt projekta realizēšanu reizi divos gadus, tādējādi sekojot līdzi aktuālajām lietišķās mākslas tendencēm Latvijā un pasaulē;

- nodrošināt informācijas apriti par iespēju piedalīties semināros un meistarklasēs, turpinot sadarbību ar LNKC;

- atjaunot 1. projekta norises gadā izstrādāto izstādes nolikumu, iestrādājot jauninājumus, kas nepieciešami, balstoties uz 1. projekta ietvaros veikto dalībnieku aptauju

Uzdevumi

"Latvju raksti Citādība" piedāvā gan informatīvi izglītojoši pasākumu kopumu, iepazīstinot amatniekus ar novitātēm lietišķajā mākslā gan Latvijā, gan pasaulē, gan iespēju eksponēt darbus, kas tapuši, iedvesmojoties no jaunajām zināšanām un iemaņām. Potenciālie dalībnieki tiek sasniegti, sadarbībā ar LNKC informējot studiju vadītājus, kā arī izmantojot pirmajā projekta gadā izveidoto dalībnieku e pastu sarakstu. Informācija tiks izsūtīta augusta vidū, septembra sākumā un vidū. Semināra saturu plānojot, ņemti vērā dalībnieku ieteikumi un atsauksmes, kas tika saņemtas pēc 2021. gada pavasara semināriem.

Pirmais bloks - Izglītojošā programma tiks realizēta 2023. gada rudenī:

12.10.2023 - tiešsaistes seminārs, kas sastāv no 3 lekcijām, katra apm. 90 min. gara - 

                     1. Materiāls. Struktūra un faktūra, oriģinālas autortehnikas (Ieva Krūmiņa)

                     2. Ilgtspējīgas otrreiz pārstrādājamoizejvielu izmantošanas metodes (Baiba Ladiga)

                     3. Etnogrāfiskā materiāla integrācija laikmetīgā dizainā (Barbara Ābele)

04.11.2023 - praktiskas meistarklases kultūras centrā "Siguldas devons" līdz 40 Vidzemes tautas lietošķo studiju pārstāvjiem, 6 stundas.To mērķis - iepazīstināt dalībnieku ar lietišķajā mākslā izmantoto materiālu pielietojuma tehnoloģiju dažādību un sniegt radošas idejas par ilgtspējīgu materiālu izmantojumu amatniecībā. Pasniedzējas - tekstilmākslinieces Šarlote Baškevica, Ilona Valaine Blekte, Una Valtere. Meistarklases tiek veidotas, lai palīdzētu teorētiskajā seminārā dzirdēto realizēt dzīvē un nebaidīties eksperimentēt ar sen zināmiem vai jaunatklātiem materiāliem.

Otrais bloks - Izstāde  k/c “Siguldas devons” tiks realizēta 2024. gada aprīlī, eksponējot no netradicionāliem materiāliem vai oriģināltehnikā radītus mazformāta darbus, kas tapuši, iedvesmojoties no jauniegūtajām zināšanām. Darbu iesūtīšana būs līdz javāra vidum, atlase līdz martam. Iekārtošana - marts, scenogrāfs tbc. Skatītājiem tā būs pieejama bez maksas, plānots papildināt ar informatīviem priekšlasījumiem par materiālu ilgtspēju, lai aktualizētu šo globāli svarīgo tēmu. Izstādei realizēšanai finansējums tiks lūgts arī VKKF.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Primārā mērķauditorija ir tautas lietišķo studiju dalībnieki, kuriem seminārs un meistarklase
sniedz tālākizglītošanās iespēju profesionālu mākslinieku un pasniedzēju
vadībā. Plašākā izpratnē ieguvēja ir visa nozare, jo inovatīvs saturs palīdz
dažādot amatnieku darbus, piesaistīt jaunus dalībniekus studijām, nodrošina amatu prasmes nodošanu
nākamajām paaudzēm. Projekta turpinājumā jaunradīto darbu izstāde stiprinātu
tautas mākslas funkcionalitāti, piesaistītu tai plašāku interesi.

Paredzamie projekta rezultāti

Jau otro reizi realizēts projekts, kas veltīts tautas lietišķās mākslas amata pratējiem visā Latvijā, veicinot tradīciju saglabāšanos un attīstību atbilstoši laikmeta iespējām un izvirzītajiem nosacījumiem, papildinot amatniekiem pieejamo semināru un izstāžu klāstu;

Sigulda iezīmēta kā centrs ilgtspējīgas, tautas lietišķās mākslas studiju dalībniekiem veltītas iniciatīvas norisei, garantējot gan regulāru tālākizglītību, gan domu apmaiņu un sezonas labāko darbu izstādīšanas procesu;

apzināti un par jauno projektu, kas vērsts uz innovatīvu ideju apvienojumu ar tautas lietišķās mākslas tradīcijām, informēti lietišķās mākslas studiju dalībnieki visā Latvijā, kā arī individiāli strādājošie amata meistari,;

radīts potenciāls jaunākas auditorijas dalībnieku iesaistei lietišķās mākslas studiju kustībā, lietišķās mākslas amatnieku sadarbībai ar radniecīgo nozaru profesionāļiem un studentiem;

izveidotas produktīvas un ilgstošas attiecības ar tekstilmākslas un dizaina nozares profesionāļiem un mācībspēkiem;

radīti priekšnoteikumi diskusijai plašākā auditorijā par tradicionālo amatu prasmju apguvi vispārizglītojošās skolās un nepieciešamību to stiprināt; 

aktualizēta globāli būtiskais jautājums par lietu ilgtspēju un otrreiz pārstrādājamu izejvielu izmantošanu tautas lietišķajā mākslā;

plašākā auditorijā raisīta interese par tautas lietišķās mākslas priekšmetiem tekstiliju ansambli laikmetīgā interjerā;

veikta anketēšana, apzinot lietišķo studiju dalībniekiem interesējošās tēmas, kas iekļaujamas turpmāko projektu lekciju plānošanā,