Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Sunset Watchers"
Projekta kopējās izmaksas:
8587.00 EUR
Finansējums no VKKF:
8587.00 EUR
Līdzfinansējums:
0.00 EUR

Kopsavilkums

Lielformāta skulptūru Saulrieta vērotāji veidošana un izvietošana labākajās saulrieta vērošanas vietās Saulkrastu apkaimes piejūras teritorijā.

Daudzviet pasaulē saulrieta vērošana ir internacionāla, patīkama aktivitāte vai atpūta, kas nemanot vieno dažādu tautību, dzimumu, reliģiju, utt. cilvēkus. Saulkrastu pilsēta ir priviliģēta ar savu 17 km garo pludmali , piejūras meža Saulrieta taku un tās iedzīvotāji uztver to kā dabas mākslas performanci, ideālu veidu kā attīstīt mākslas tūrismu un integrēt to jau esošajās tūrisma aktivitātes Vidzemes vēsturisko zemju teritorija.

Jau gadu desmitiem  paaudžu paaudzēs Latvija Saulkrastu virzienā Baltijas jūras pludmali izvēlas kā populārāko saulrieta vērošanas vietu jebkurā gadalaikā. Tā ir kļuvusi kā noturīga kultūras tradīcija, ko var vērot arī sociālos tīklos. Iedzīvotāji un viesi dalās ar pašu uzņemtām saulrieta foto un atsauksmēm.

Ta ir ideāla vieta veidot kvalitatīvu un daudzveidīgu  mākslu - lielformāta skulptūru Saulrieta vērotāji veidošana uz piejūras meža takas Saulkrastu piejūras teritorijā, un integrēt to kā ģimeņu kultūras tradīciju turpinājumu, attīstību un jaunradi, tādējādi nodrošinot plašu pieejamību iedzīvotājiem, viesiem un tūristiem kā mākslas, kultūras tūrismu.

Mērķi

1.piesaistīt profesionālus māksliniekus, komunikācijas speciālistus u.c. partnerus veidojot mākslas, dizaina, utt. projektus mākslas un vides mijiedarbībai Vidzemes vēsturisko zemju teritorijā, tādējādi organizējot lokālus un starptautiskus mākslas plenērus, performances un citus sadraudzības projektus dažādām vecuma grupām, jo saulrieta vērošana un aktivitātes ap to ir ieinteresējoša jebkurai vecuma grupai.

2.integrēt vidē mūsdienīgus mākslas objektus Saulrieta vērotāji, tādējādi paplašinot kvalitatīvas un daudzveidīgas mākslas un kultūras pieejamību dažādām mērķa grupām. Nodrošināt pilsētvidei un tās iedzīvotājiem, viesiem, apkārtnei un dabai draudzīgu, estētiski skaistu kultūrvidi Vidzemes vēsturisko zemju teritorijā

3.attīstīt Vidzemes reģionā publiski pieejamas mākslas  daudzveidību, veidojot modernās mākslas paraugus - lielformāta skulptūras Saulrieta vērotāji, tādējādi integrējot jaunas aktivitātes par un ap saulrietu vērošanu piekrastē, jauni  mākslas tūrisma maršruti Vidzemē sadarbība ar tūrisma informācijas centru Saulkrastos, piesaistot jaunus apmeklētājus visu gadu, arī nesezonas laikā.

Uzdevumi

Jāprecizē un jāsaskaņo izvietošanas vietas ar Saulkrastu novada pašvaldību un citām institūcijām pēc nepieciešamības

Jāsastāda darbu un laika grafiks:

Sagatavošanās, materiālu un instrumentu iepirkšana, utt.

Lielformāta metāla pamata un skulptūras karkasa metināšana 

Metāla karkasu un pamata bloka transportēšana uz skulptūras Saulrieta vērotājs vietu piejūras teritorijā

Skulptūras veidošana no betona pamatmasas ar alkīda krasām u.c. videi noturīgu materiālu pievienošana

Atklāšana, mārketinga aktivitātes, informācija medijiem

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Ieguvēji no māksla vides objekta būs gan vietējie iedzīvotāji gan tūristi, kā arī pašvaldība kopumā atklājot no jauna saulrieta vērošanas tradīcijas, kas gadiem veidojušās caur mākslas prizmu, tādējādi piesaistot saulrieta vērošanai papildus interesentus un padarot to par daļu no Saulkrastu tūrisma galamērķi, kā mākslas tūrisms

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks izveidots mākslas vides objekts Saulrieta vērotājs, tādējādi popularizējot Saulkrastiem tik raksturīgo iezīmi - saulrieta vērošanu, kur ļoti plaši gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi brauc skatīties saulrietu, jo Rīgas jūras līcī tieši šī krasta puse ir ļoti iecienīta saulrietu vērošanai. Iepriekšējos gados par sociālos tīklos ir notikušas akcijas saulrieta vērošanai, kur šai piekrastei piesaistītas lielas sabiedrības masas. Vides objekts Saulrieta vērotājs būs brīvi pieejams jebkurā sezonā un laika apstākļos un jebkurā diennakts laikā, jo atradīsies publiski pieejamā vietā. Vides objekts veidots no ilgtspējīgiem materiāliem un paredzams, ka ieguldījumi ikdienas uzturēšanai nav nepieciešami - objekts ir lielformāta, tas nostiprināts uz pamatnes, ko nevar pārvietot. Pastāv iespēja objekta bojāšanai no vandālisma - ar krāsām apzīmēts, utt., taču ņemot vērā, ka pastaigas jūrtakā notiek regulāri un katru dienu arī vakara vēlajās stundās, samazinās risks mākslas vides objektam ciest no vandālisma. Taču ja risks iestājas, biedrība sadarbībā ar pašvaldības atbildīgajām iestādēm novērsīs radītos kaitējumus.